Hier zit een goed verhaal in


Een nieuwe aflevering van het #vervolgverhaal over de #Zeesterren (Dewaputra, Hans van Gemert)

Lees hiervoor:

Een goed reporter heeft maar een half woord nodig om zaken op hun nieuwswaardigheid in te schatten.

Terwijl ome John overlegt met Sheila en Mike over de te nemen stappen en route, staat Angela dat van een afstandje eens goed te bekijken. Het is wel duidelijk dat er hier iets geheimzinnigs gaande is, en haar journalisten-instinct tintelt veelbelovend.

De woorden van ome John over dat Château de Fontainebleau waren luid genoeg gesproken, en toevallig kent zij de omgeving van dat Château op haar duimpje. Met weemoed denkt ze even terug aan de heerlijke, onbezorgde zomervakanties in haar kinderjaren, bij haar oma en opa op de boerderij. Die leefden helaas niet meer, maar hoe zou het er daar tegenwoordig uitzien?

Het is zo helder als glas dat ze persoonlijk naar het Château moet gaan. Hier zit ongetwijfeld een goed verhaal in!


(c)2020 Hans van Gemert

Deze aflevering van het vervolg#verhaal past in de 140-woorden-uitdaging van april 2020:

Lees verder: