Weggelopen (deel 3)


Een verhaal dat begonnen is door Ingrid, en vervolgd door Dana.

Weggelopen

Deel 1 (Ingrid)

Verstijfd van schrik blijft Job een ogenblik staan. In dat ene ogenblik gebeurt er niets – of alles tegelijk. Het lijkt wel of de wereld vertraagt en langzaam tot stilstand komt. In de verte ziet Job hoe de haastige tred van kooplustige warenhuisklanten overgaat in slow-motion, en dan stopt. Een struikelend en vallend kind lijkt te blijven zweven, vlak voor het moment dat hij op de grond terecht zou komen. Job knippert met zijn ogen. Is dit echt? Kan dit werkelijkheid zijn? Hij schudt zijn hoofd en hij realiseert zich dat de hele wereld stil lijkt te staan, behalve hijzelf. Door de verbazing vergeet hij bijna de hand die nog steeds op zijn schouder rust.

En dan is er opnieuw die stem.

‘Job, jongen, wat heb ik jou lang niet gezien.’

‘Opa?’

‘Vertel, hoe is het met je?’

‘Opa? Hoe kan dat nou? Je bent toch …’ Job slikt. Dat ene woordje, hij krijgt het niet over zijn lippen.

‘Dood?’ vult de stem aan, ‘Moeilijk te geloven, hè? Ik ben er zelf ook nog maar nauwelijks aan gewend.’

Job kijkt naar de grijze gestalte die achter hem staat. Hij lijkt precies op opa. Hoewel, er zijn ook verschillen, maar Job kan niet zo goed zeggen waar het hem in zit. Van de ene kant rustiger, minder vermoeid dan opa in zijn laatste dagen was geweest. Van de andere kant, er ligt een zorgelijke uitdrukking op zijn gezicht en de ogen lijken tot diep in Jobs innerlijk door te dringen. Job wordt er een beetje ongemakkelijk van en hij is zich ineens heel erg bewust van de gerolde portemonnee die hij zojuist in zijn broekzak heeft laten glijden. Zou opa dat gezien hebben?

‘Misschien moeten we maar even samen een kop koffie pakken. Mét een taartje,’ gaat opa verder, ‘want, daar heb ik wel weer eens zin in.’

Job knikt en hij kijkt om zich heen. ‘Maar opa, wat gebeurt hier?’

Opa knipoogt. ‘Dat is nou mijn geheimpje. Het restaurant is boven, ga je mee?’

‘Ja, natuurlijk, graag.’

‘Goed.’ Opa kijkt Job doordringend aan. ‘Misschien is er iets dat je eerst nog even moet regelen?’


Wordt vervolgd door Encaustichris!

Enkele (heel) andere warenhuis-invullingen

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!