durftevragen


#durftevragen

Als je via post-in-post een blog op wil zoeken krijg je na het invoeren van een deel van de titel slechts een tiental suggesties. Dat komt er in de praktijk op neer dat blogs heel lastig (=onmogelijk) zijn te vinden, want er zijn nogal wat overeenkomsten in dat eerste deel van de titel. Meer suggesties zou prettig zijn :-)