HARDE NOOT KRAKEN .... (HAIKU 204)


HARDE NOOT KRAKEN. 

Wellicht bak ik ze voor sommigen te bruin, en voor sommigen niet bruin genoeg. Mij gáát het iet om kleur of wat dan ook. Ik ben verre van een racist en als volwassene heb ik ook weet van wat wij hebben gedaan in een ver verleden. Ik wil mij daar niet mee vereenzelvigen als zodanig. Ik doe dat niet en zal het ook niet doen. Ik vind het ook NU vreselijk dat er zoveel onrecht in de wereld is veroorzaakt door (w)elke vorm van discriminatie ook !

Nooit heb ik mijn Sinterklaasfeest kunnen betrappen op discriminatie, rellen of andere problemen. Dat is dus (gelukkig) het  referentiekader in en van mijn jeugd ( in deze dan). Ik wil dát feest dus vieren en die wijze en insteek eren.  Natuurlijk mogen en moeten dingen kunnen veranderen, we zijn een 'beschaving' die altijd in ontwikkeling is. (of zou mogen zijn)    Het zou alleen fijn zijn als we dat ook volwassen konden afwikkelen.....  kleur bekennen en toch een kleurrijk kinderfeest vieren met de kleuren van dit land en deze traditie. Soms lijkt het prostest belangrijker te zijn dan (naar) een oplossing zoeken waarbij we een traditie respectvol kunnen behouden. 

Ik hoop dat Sint 'wereld' of Sint "land'  dat kan en mag brengen in ieders schoen. Dat we allen dat pad met deze inhoud mogen en kunnen lopen.  Vol verwachting klopt mijn hart.

MJ