×

Yoors


Inloggen
×

YoorsUITEN   - gedicht-

UITEN - gedicht-


UITEN

We kennen het allemaal wel, de goedbedoelde adviezen, het sussen, bagatelliseren of wegredeneren van onze gevoelens door anderen (of door onszelf).  Juist waar we gehoord, gezien en begrepen willen worden in ons gevoel en met onze gevoelens. Soms is het ook lastig, wat wil je eigenlijk ?  Wil je adviezen, gesust worden ....of wil je gewoon je verhaal kwijt zonder alle interrupties en goed bedoelde adviezen etc?  Het kan handig zijn aan te geven dat je behoefte hebt je verhaal kwijt te mogen, dan kan de ander intunen op :  'oh  ik kan de ander helpen door actief te luisteren en ik hoef niet na te denken over oplossingen en/of adviezen'.  Je kunt zo de ander helpen in het erkennen van diens gevoelens.   En mocht er om oplossingen/meekijken worden gevraagd en is het niet jou expertise/ding zou je kunnen zeggen:  ik kan je geen oplossingen aandragen, maar ik kan en wil wel graag naar je luisteren.  Het schept duidelijkheid en geeft rust.

Als 'toehoorder' zou je ook kunnen afstemmen op die ander en vragen waarmee je kunt helpen.  Wat kan IK voor je doen/betekenen. Wat helpt jou nu . Wil je dat ik alleen naar je luister of dat ik ook met je mee denk eventueel. Dan kan de ander ook  bedenken wat deze eigenlijk wil en een keuze maken. Dan stem je de communicatie af in relatie tot elkaar. Dat ka zoveel meer brengen in gezien/gehoord en begrepen worden, maar ook in het ook echt kunnen afstemmen op de behoefte/wens van die ander. 

Zijn de gevoelens erg intens en lopen de emoties (hoog) op, zit je nog in je primaire gevoel kan het zijn dat je heir niet over na kunt denken of dit kunt aangeven. Dan is vaak en actieve luisteraar gewenst en kunnen deze vragen altijd nog achteraf gesteld worden als de ergste 'gevoelsgolven' wat tot rust zijn gekomen/gezien/gehoord zijn. Dan is de meerwaarde dat je aan de ander toetst wat deze NU nog nodig heeft weer in zichzelf te kunnen en mogen landen.

Alle gevoelens hebben bestaansrecht, ze zijn ons emotionele compas .  Een waar we compassie voor mogen opbrengen.Zowel in en voor onszelf als voor onze medemens en mede-mens .

Mary-José Knuvelder