Heimwee naar sparen zonder risico. Economie In het verleden kon de burger zijn spaargeld veili


Heimwee naar sparen zonder risico.
Economie

In het verleden kon de burger zijn spaargeld veilig in bewaring geven bij de Rijkspostspaarbank (RPS). En hij ontving ook nog rente over zijn tegoed.  Goed nieuws, de eerste stappen worden nu gezet naar een eerlijker geldsysteem, fundamenteel voor al het andere!
"Ons Geld wenst af te steven op, geleidelijk aan, een geheel andere opzet van het geldstelsel. Nu bepalen de banken zelf in hoge mate hoeveel krediet zij uitzetten en daarmee hoeveel geld zij creëren. Daardoor steken mensen zich volop in de schulden, met alle risico’s van dien, licht Martijn van der Linden toe. Hij is voorzitter van genoemde stichting en werkt aan een proefschrift over deze materie. „De zeggenschap over de omvang van de geldschepping moet op termijn in publieke handen komen”, vindt hij. Door een dergelijke radicale hervorming voelt de WRR niks. Geen uniek experiment waarvan niet valt te overzien hoe het uitpakt. Wel aanpassingen, geeft de raad in overweging, met als concrete suggestie: richt een bank op voor alleen sparen en betalen, zonder enig risico voor de rekeninghouder, een depositobank. De beoogde instelling doet met de aan haar toevertrouwde euro’s geen gekke dingen, maar zet die veilig weg als een reserve bij de centrale bank.

„Wij willen invoering van digitaal contant geld. Dat achten wij van essentieel belang. Geld dat bij de huidige banken op een rekening staat, is giraal geld, daar zit een risico aan vast, want die banken hebben kredieten verstrekt en weten niet zeker of die terugbetaald worden. Digitaal contant geld is een update van fysiek contant geld, zoals we dat van oudsher kennen."
beeld ANP, Pim Stuifbergen 2