#hersenspinsels


de theepotjes van Peerke70 raken mij als andersgezegdebedenker zeker,ik beheers ze nog niet zelf maar peinsde wel boven een theekopje