Het verdwenen dorp

Het eens zo rustige en mooie dorp Greenshire, in zuidwest Engeland, was in 1932 voor een klein deel van de aard bodem verdwenen. De bijna 900 tellende inwoners had er ineens maar 790. Dit voorval had niet de nationale krant behaald omdat de overheid toen hun verhaal niet wilde geloven. De bewoners waren toch in angst en men, de overheid, dacht aan een vorm van een ziekte die opdat moment heerste. De vogelpest. Een ieder werd ingeënt en het werd de rust keerde weer terug in het dorp.

Totdat in 1974 het vreemde gebeuren opnieuw toesloeg. Weer was er een deel ineens verdwenen. Doordat een onderzoeker destijds oude notities van oudere inwoners en dagboeken had ontdekt, slaagde hij erin, met deze gegevens, om een onderzoek te starten naar dit voorval. Hij kreeg steun van de lokale en landelijke overheid.

Zijn team arriveerde op 9 juni 1975 in Greenshire en zetten hun kamp op daar waar vermoedelijk huizen zouden hebben gestaan. Er werd grondig gezocht naar aanwijzingen maar er waren totaal geen funderingen of iets wat met huizen te maken zou hebben te vinden. Ook geen enkele aanwijzingen van mensen die daar zouden hebben gewoond.

Een oude man vertelde dat zijn broer in die straat woonde en verdween op klaar lichte dag. Hij heeft toen een foto laten zien waarop hij en zijn broer voor het huis staan van zijn broer. Gezien die ligging van het huis is er nu alleen maar gras te zien.

Twee dagen later, 11 juni 1975, verdween het team. Alle spullen en tenten en nog meer was er gewoon niet. Ook verdween er nog meer van het dorp. De bewoners raakte opnieuw in paniek en wilde nu de waarheid weten wat er was gebeurt. De overheid zweeg in alle talen.

Er kwam een schade vergoeding en de rust kwam weer terug totdat  in 1992 het opnieuw dit voorval kwam. Nu verdween het hele dorp van de kaart maar ook een team onderzoekers die door een privé instelling werden gefinancierd. Met nieuwe gegevens konden ze de overheid overtuigen dat er daadwerkelijk iets gaande was.

Er werd uit voorzorg het hele gebied voor alle personen ontoegankelijk gemaakt. een verboden gebied.


Greenshire haalde de kranten en de T.V.  Maar daarna geloofde de mensen het niet meer en dachten dat een stunt was of een hoax. Er is niemand die dit verhaal wil geloven. Totdat in 2007 en vreemd licht te zien was waar ooit Greenshire zou hebben bestaan. Het leek er op dat het een soort communicatie zou zijn. Iedere avond kwam het terug als het donker was. Een team van wetenschappers zou dit gaan onderzoeken maar zij waren van de aard bodem verdwenen.

Er zou op 12 september 2010 een onderzoek starten naar dit onnatuurlijke verschijnsel.

copyrights Ted Krom 2017 ©