Spirituele feesten in november


Het wordt nu merkbaar steeds vroeger donker. En zeker na het ingaan van het winteruur voelt het alsof de zon amper nog zichtbaar is. Wie werkt zal vaak het daglicht niet ontmoeten, zowaar die zowel ‘s ochtends als ‘s avonds door het donker heen en weer gaat, dromend van zonnige stranden en warmere oorden. Dit alles valt te compenseren. Zet nog eens een leuke zomerhit op, volg een salsacursus, geniet van het zuiderse fruit dat nu in de winkel ligt. Draag vrolijke warme kleuren, zo houdt u de neerslachtigheid van de komende periode nog buiten de deur. Maar probeer toch ook de onvermijdelijke thema’s van deze duistere tijd niet helemaal uit de weg te gaan.

De doden herdenken

Het jaar loopt ten einde en met elke dag naderen ook wij onze laatste dagen. We zouden het misschien nog even willen verdringen, maar geen nood, zoals na elke donkere winter de zon weer tevoorschijn komt, zo ook zullen wij uit de duisternis van onze eindigheid het licht weer bereiken. Probeer daarom een onbevangen houding aan te nemen over de dood. Elk levend wezen wordt door Moeder Aarde voortgebracht en keert aan het eind van zijn leven terug in haar schoot. Men mag nog zult vluchtig leven leiden, de dood komt ons allen tegemoet. Niet wetende wat erna komt, kan het ons confronteren met onze vergankelijkheid en zo gevoelens van verwarring en paniek opwekken. Laat deze angst je niet overmannen. Mediteer juist in deze maand over dit thema. Misschien komt u tot diepe inzichten, of misschien zelfs een boodschap van de overkant, want dit is de tijd waarin de doden over de aarde zouden zwerven. Mijmer en huil om hen die reeds zijn heengegaan wanneer u daar zin in hebt, laat je emoties vrij en laat ze daarmee tot rust komen. Is er iemand specifiek die u mist? Probeer dan bewust contact te zoeken met deze persoon. Ook al bevindt hij of zij zich in de andere wereld, de band die u had blijft bestaan en wordt opnieuw tot leven gebracht door de gedachten die u eraan schenkt.

Traditionele feesten en rituelen in november

1 november - Feest van de Keltische godin Cailleach

Cailleach, de oude vrouw, is de godin van het weer en de donkere tijd van het jaar. Volgens een legende verandert zij in steen op Beltain en keert terug bij Samhain om als koningin van de winter te heersen. In Schotland is zij de Blauwe toverkol van de winter, een godin van de onderwereld en een feeën geest. Ze verschijnt als een oude vrouw in zwarte lompen met een staf (de roerstok), die 's nachts rondwandelt met een kraai op haar linkerschouder. Ze heeft een nukkig karakter en is gevaarlijk voor mensen. Zo gaat de legende dat zij, ondanks haar lelijkheid - zij had slecht één oog, rode tanden en verward wit haar - steeds opnieuw jonge minnaars wist te strikken. Op haar boerderij stelde ze landarbeiders aan en beloofde hen meer loon als zij meer en harder konden werken als zijzelf. Steeds weer lieten zij zich bedotten door haar voorkomen. Cailleach kan bergen verzetten in haar schort! En zo kreeg iedere arbeider, ondanks hun grote inspanningen, steeds maar zijn verdiende loon.

Je kan Cailleach op deze avond aanroepen en haar vragen om kracht en concentratie om de komende koude tijd door te komen.


history

Cailleach

history

Feronia

history

Hecate

15 november - Feest van de Romeinse godin Feronia

Nu het steeds donkerder en kouder wordt is vuur een welkom, als niet onmisbaar geschenk. Feronia, oorspronkelijk een godin van voorname Etrusken, is de godin van vuur en vulkanen. Wegens haar enorme destructieve kracht leeft zij teruggetrokken en vak ondergronds. Toch kan je haar aanwezigheid voelen bij warmwaterbronnen en vulkanen. Zij is tevens de beschermster van mensen die ondanks alles hunkeren naar vrijheid, vrijgelaten slaven, eenzame reizigers en avonturiers. Op haar feestdag was het een gewoonte om een grote jaarmarkt te houden met de mooiste vruchten en heerlijke warme schotels en dranken.

Vergeet haar niet te gedenken op deze dag, genieten van de warmte in je huis of een lekkere warme maaltijd, want dit gegeven wordt door velen onder ons maar al te vaak als vanzelfsprekend beschouwd.


16 november - Feest van de Griekse godin Hecate

De Oudgriekse godin Hecate, die aan Artemis, maar ook aan Persephone wordt gelijkgesteld, vind haar oorsprong is Klein-Azie. Daar werd zij vooral aangeroepen door vrouwen bij de geboorte van hun kind. Bovendien is zij de beschermster van de vroedvrouwen. Zij is de godin van de wijsheid, magie en profetieën. Hoewel zij doorheen de geschiedenis vaak werd vervangen door andere godinnen, geniet zij tot op heden nog steeds groot aanzien bij heksen en paganisten. Zij wordt tweemaal per jaar vereerd en heeft daarom ook een feestdag op 16 februari.

Pas wel op uw houding bij Hecate en probeer haar niet te beledigen, want zij is uiterst rancuneus wanneer zij zou opmerken dat u va haar diensten profiteert. Kruispunten en opgesplitste wegen zijn haar heiligdommen - als symbool voor keuzes en veranderingen. Daarom worden in deze nacht ook vaak spijzen voor haar neergelegd op zulke plaatsen.

Benut de energie die vrijkomt en leg de kaarten voor uw vrienden en kennissen. Hecate zal u bijstaan om de juiste inzichten te verwerven.

22 november - Feest van de Griekse godin Artemis

Artemis, dochter van Zeus, werd oorspronkelijk als jachtgodin vereerd. Zij heerst over alles wat met natuur en bos te maken heeft. Ook de nimfen en andere natuurgeesten vallen onder haar heerschappij. Zij is de beschermster van alle vrouwen, Amazone’s en strijdvrouwen in het bijzonder. In Efeze, hoofdstad van de Amazone’s, stond de grootste tempel van die tijd, gewijd aan Artemis met daarin haar veelborstige beeltenis. De tempel wordt nog steeds tot één van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld gerekend.

Zoek haar op in de bossen bij u in de buurt en laat je leiden door haar ongeremdheid. Mocht u zich onderdrukt voelen voer dan op deze dag een klein ritueel uit ter ere van haar. Zij zal u helpen uzelf te bevrijden. Net zoals zij het binnendringen van haar persoon en haar privé streng bestraft, zal ze ook u tegen uitbuiting beschermen. Ze zal u als vrouw zelfvertrouwen geven in te gaan tegen hen die u deprimeren en/of domineren.

history