×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Worden hoogbegaafden genegeerd in de samenleving?

Worden hoogbegaafden genegeerd in de samenleving?


Worden hoogbegaafden genegeerd?

Dit was mijn respons op de vraag van een journalist waarom ik vind dat hoogbegaafden genegeerd worden:

Het beste voorbeeld kwam van Frans Corten(Werk en Waarde) op een symposium. Hij vergeleek ons emancipatietraject met die van de homoseksuelen. Het COC gaf al jaren een blaadje uit en stilaan kwamen daar advertenties in vanuit de doelgroep. Op het moment dat deze groep geaccepteerd werd door de samenleving kwamen er advertenties in hun blad van de grote bedrijven en anderen die niet binnen de doelgroep opereerden.

Afbeeldingsresultaat voor hiquarterly

Mensa geeft ook bladen uit en wil graag adverteerders hebben. Soms staat er eentje in vanuit de doelgroep. Nooit heb ik een advertentie gezien van een bedrijf van buiten de doelgroep. Dat zegt wel wat.

Hoogbegaafden hebben goed onderwijs nodig voor hun eigen ontwikkeling. Ze overzien veel en kunnen makkelijk met abstractheden omgaan op jonge leeftijd. Zonder goede begeleiding gaan ze zelf zaken invullen en/of bedenken of ze komen er niet uit(uit de keuzemogelijkheden) en groeien enigszins verward op. Ik ga er van uit dat gemiddeld een hoogbegaafd kind klaar is met het BO op 8 jarige leeftijd en dat het VO in 3-4 jaar kan worden afgerond. Zoveel wordt daar niet geleerd, wel wordt veel geoefend in omgaan met abstracte zaken. Voor ons simpel dus. En ik heb van een rector magnificus begrepen dat universiteiten, ook de OU, de opdracht hebben om de massa te onderwijzen en dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. Daar zijn hoogbegaafden niet welkom.

Hoogbegaafden worden met bovenstaande genegeerd in het onderwijs en geprest om normaal mee te doen op straffe van uitsluiting(thuiszitters ed.).

Op de werkvloer is de manager het meest in de weer om iedereen binnen diens plek in de hiërarchie te laten functioneren. Voor een hoogbegaafde is dat een behoorlijke beperking. Er zijn weinig plekken waar je een beetje naar behoren kunt functioneren. Op Facebook is een groep actief: hoogbegaafden met een uitkering.

In de meeste organisaties worden hoogbegaafden niet gewaardeerd als zichzelf. Dat constante aanpassen heeft effecten op de gezondheid, de relatie en de opvoeding van meestal ook hoogbegaafde kinderen. Kinderen die zich ook ernstig moeten aanpassen op school met soms het effect dat ze zich af gaan vragen waarom het leven nog leuk kan zijn of worden.

Ik ben al weer 20 jaar bezig met deze emancipatie en ik zie nog niet al teveel vooruitgang. Het woord wordt vaker gezegd en met minder schroom. Er zijn initiatieven maar alle blijven ver onder de maat van wat 

een gemiddelde hoogbegaafde nodig heeft. Ik kom tot de conclusie dat hoogbegaafden genegeerd worden. Er wordt niet méé gepraat, wel over, en er wordt niet op hun acties of initiatieven gereageerd. En dat zal met de publiciteit van dit onderzoek(naar werkloosheid hoogbegaafden: www.ihbv.nl) niet anders zijn. Even een piek en dan gaat Nederland weer over tot de orde van de dag en daar horen hoogbegaafden niet in thuis. Wel slimmeriken en bijzondere types, zolang de 360.000 hoogbegaafden maar buiten beeld blijven.

Willem Wind.
Soberana
'Hoogbegaafden worden met bovenstaande genegeerd in het onderwijs en geprest om normaal mee te doen op straffe van uitsluiting(thuiszitters ed.).' Mede gelet op het feit dat aan het woord 'gewoon' in het Nederlands veelal een positieve betekenis wordt toegekend: Zou het kunnen dat de calvinistische drang om alles en iedereen die boven het maaiveld uitsteekt, ondergeschikt te maken aan de Grootst Gemene Deler, daar een nefaste rol in speelt?
12-04-2017 16:44
12-04-2017 16:44 • 1 reactie • Reageer
Willem Wind
Het maaiveld wordt vaker aangehaald maar waar ik de meeste tegenwind uit ervaar is uit de linkse politiek en dan met name de PvdA. Zij lijken te vinden dat een aangeboren pluspunt zoals hoogbegaafdheid kan worden gezien niet mag leiden tot enig voordeel voor die persoon. Tenslotte moet iedereen op eigen kracht iets van het leven maken. Een gouden lepel in de mond mag iemand geen voorsprong geven op de rest.
12-04-2017 16:53
12-04-2017 16:53 • 1 reactie • Reageer
MarijkeToscana
Hm... nog niet zo heel lang geleden 'bestonden' er geen hoogbegaafde kinderen. Die werden eigenwijs genoemd of dwars tegen de draad in, of ongehoorzaam. Denk dat veel volwassenen nog steeds niet beseffen dat heel normale kinderen hoogbegaafd kunnen zijn.
28-03-2017 08:59
28-03-2017 08:59 • Reageer
Mind and Life
Tsja, echt puur kijkend naar het onderwijs is het wel lastig hoor. Want iedereen heeft wel iets. Ik heb autisme en voor mij is dit onderwijssysteem ook alles behalve handig, waardoor ik met een gemiddeld iq nu op mijn 18e pas in het 4e leerjaar van de havo zit. 2 jaar havo, mocht toen blijven zitten maar vmbo/tl werd aangeraden dus deed ik dat, diploma op mn gemakje gehaald en daarna een jaartje mbo omdat ik van mensen om me heen te horen kreeg dat havo wel te zwaar zou zijn (wat het deels nu ook is) maar puur omdat het systeem niet bij me past terwijl dit wél is wat ik wil. Mbo past niet bij mij. Maar dat is gewoon het lastige, iedereen heeft wel iets of een methode dat beter bij die persoon past, maar dat is allemaal veel te specifiek. Scholen voor hoogbegaafden etc zijn er wel, maar ook dat is niet altijd ideaal. Buiten het onderwijssysteem om van het niet begrepen worden snap ik dat natuurlijk ook, ik word ook niet overal begrepen met mn autisme. Maar ik heb wel genoeg zelfkennis om te weten hoe ik dingen beter aan kan pakken, sneller succesvol te worden en het belangrijkste mn geluk te vinden. Ik denk dat dat wel wat voor hoogbegaafden zou kunnen betekenen. Zo vroeg mogelijke 'diagnose', wat altijd handig is en daarbij gelijk onder begeleiding leren hoe alles werkt als blijkt dat je mentaal de verkeerde kant opgaat omdat je je niet begrepen voelt. 'Hoe hou je jezelf staande in deze maatschappij, hoe ga je met jezelf, anderen en bepaalde situaties om?'
09-02-2017 18:55
09-02-2017 18:55 • Reageer
De6klompjes
Wat mijn betreft mag het hele onderwijs op de schop. Ieder leert op zijn eigen manier. Ik had als kind hele andere intresses en vond school niets aan. Ik deed nooit mijn best. Gewoon geen zin in omdat ik iets moest leren wat me niet intereseerde en waarvan ik het nut niet in zag. Onderpresteren dus. Ik zou best door willen leren maar ik heb gewoon geen zin om in dat systeem te zitten. Ik ben nu een moeder die bij d'r kinderen blijft. In de uurtjes voor mezelf ben ik altijd op zoek om iets nieuws te leren.
29-01-2017 12:15
29-01-2017 12:15 • 1 reactie • Reageer
Willem Wind
Een goed plan. Ik promoot al wat jaren Open Space Onderwijs. Eigen tempo en eigen leermethodes. Top-down waardoor de leerling(schoolgaand of volwassene) zelf bepaalt wat het eigen onderwijs inhoudt. Het is lastige materie heb ik gemerkt. Meer info: www.openspaceonderwijs.nl
30-01-2017 21:21
30-01-2017 21:21 • 1 reactie • Reageer
Pandtine
Wanneer valt iemand onder "hoogbegaafd"? :)
26-01-2017 23:29
26-01-2017 23:29 • 1 reactie • Reageer
Willem Wind
Ik hanteer de grens van Mensa. Als je scoort bij de 2% hoogste groep op een standaard IQ-test ben je hoogbegaafd. Bij de laagste 2% ben je laagbegaafd. En wat dan hoogbegaafden zijn? Kijk en bestudeer dan die groep. Dan weet je wat hoogbegaafd-zijn is. Het maakt je overigens niet meer bijzonder dan andere mensen. Wel anders!
26-01-2017 23:37
26-01-2017 23:37 • Reageer
Mieke/Mishpa
We hopen op de dag... langzaam zie je hier en daar kleine stapjes vooruit... kleine stapjes is ook vooruitgang!
26-01-2017 22:22
26-01-2017 22:22 • Reageer