Daar is hij dan de man met de hamer!


Daar is hij dan toch de man met de hamer die ons gisteren het bericht bracht van een nieuwe gedeeltelijk lock-down!

Minister-president Rutte:

"Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving."

howtodealwith

Deze info bladen vind ik zelf altijd heel handig alles overzichtelijk op een rijtje!

Ik ben het met velen eens: niet de regering of Rutte heeft ons deze hamer in de handen geduwd maar dat hebben we voor een gedeelte zelf gedaan!

Althans diegene die zich niet aan de regels hebben gehouden want ik wil absoluut niet iedereen over een kam scheren!

Hoewel ik niet achter alle maatregelen sta denk ik dat ze wel nodig zijn en ga ik me eraan houden voor zover dat in mijn macht ligt!

Wat ik doe weer mee!

#howtodealwith#samensterk #corona#ikdoewelmee#ikdoeweermee#mondkapjes #anderhalvemeter 

Bron afbeelding: Rijksoverheid Covid-19