https://cacuoc88.net/author/fiin-tran/


Fiin Tran - Tôi là tay viết lâu năm trong ngành cá cược quốc tế. Tôi là một dân chơi thứ thiệt từng cộng tác với nhiều nhà cái lớn tại Philippines và hiện là tay viết chủ lực cho Cacuoc88.net.#fiintran
Thông Tin:
Họ và tên: Fiin Tran
Ngày sinh: 08/08/1988
Giới tính: Nam
Quê quán: Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ: 25 Ng.46 P. Hào Nam, Chợ Dừa, Đống Đa
Postcode: 100000
Học vấn: Tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư máy tính tại Bách Khoa
Số điện thoại liên hệ: 0792257645
Website: https://cacuoc88.net/author/fiin-tran/
Google Stacking:
GG Business :
https://fiintran.business.site/
GG Site :
https://sites.google.com/view/fiintran
GG Drive :
https://drive.google.com/drive/folders/1Bgs3BjtBt1Jq1R9_6kd6AurTZJ51IVmL?usp=sharing
GG Colab :
https://colab.research.google.com/drive/1brNfT-PAG8lhU5B3xAeDKM6n-72PW3u6?usp=sharing
GG Data Studio :
https://lookerstudio.google.com/reporting/3d751ed1-a456-4535-8382-76bcbaaa1109
GG Doc :
https://docs.google.com/document/d/1LgptQrfqet_2-XyJHSbHe3VOqZckz0_HXscOYTDhlYE/edit?usp=sharing
GG Draw :
https://docs.google.com/drawings/d/1ehayOhT8FYmrlon9tlFqlc-x6nQ0WzLeDgRfFrV6Oug/edit?usp=sharing
GG Form : https://docs.google.com/document/d/1C2a9LMzivY9bMvtfceatWilNwo2MsIJtKM3maKycawA/edit?usp=sharing
GG Slide :
https://docs.google.com/presentation/d/1AuRkR--WCXONxAVhoBFVGwMl9BcYQSQZ8-uCZbNyTII/edit?usp=sharing
GG Sheet :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_CoZtqieC1WXZRHD6cqzLWXDkXRFxyBi-s_JRMbdixs/edit?usp=sharing
GG Group :
https://groups.google.com/g/fiintran88/
GG Blogspot :
https://fiintran.blogspot.com/
GG Blogger :
https://www.blogger.com/profile/07176852065154691789
GG Earth :
https://earth.google.com/earth/d/1MvR1eXOFKUkThxOWBSPXYTBbQ5iGhq24?usp=sharing
GG scholar :
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=XVmQ3V0AAAAJ
GG My Map :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RUYjILGm9VXR3MyVxnhCRKgOM07P3DY&usp=sharing
GG Youtube :
https://www.youtube.com/@fiintran
GG Mindmup :
https://atlas.mindmup.com/2023/02/76cef870a94011ed881bc766367d1500/fiintran/index.html
GG Jamboard :
https://jamboard.google.com/d/1TyfHBBXnE-93LEIdxBeXwp4VQ7fM0vPEmOQ1Oqwkotw/edit?usp=sharing
GG Photo :
https://photos.app.goo.gl/d7mbfN2Euhk2NWi86
GG Calendar :
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=fiintran88%40gmail.com&ctz=Asia%2FHo_Chi_Minh
GG Developers :
https://developers.google.com/profile/u/fiintran
GG PDF :
https://drive.google.com/file/d/1vAU1Gyw4LuZYO_UP0vjEPmqJM5T8iNO4/view?usp=sharing