Đại Học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc – Cái nôi vận động viên ưu tú


Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc là cái nôi đào tạo nhiều vận động viên thể thao xuất sắc cũng như huấn luyện viên ưu tú có tầm cỡ thế giới. Đã được có mặt trên thị trường vào năm 1976, Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc chính là 1 đơn vị giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong bối cảnh tỉnh thành của thành phố Seoul (dân số hơn 5.000.000 người).


Tổng quan về Đại Học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc


Sau khi ban hành nghị định thành lập trường quốc gia ngày 30 tháng 12 năm 1976, trường Đại học Thể thao Hàn Quốc đã được thành lập vào ngày 7 tháng 3 năm 1977. Trường được thành lập năm 1977 bắt đầu với 120 người, đã bổ nhiệm Tiến sĩ Geun-seok Yoo, người hiện đang giữ chức vụ hiệu trưởng Đại học Hanyang lúc đó, làm trưởng khoa đầu tiên.


Cùng VJ Việt Nam tìm hiểu Đại Học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc – Cái nôi vận động viên ưu tú nhé!


https://vjvietnam.com.vn/dai-hoc-the-thao-quoc-gia-han-quoc/


________________


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ


Website: https://vjvietnam.com.vn/du-hoc-han-quoc/