×

Yoors


Inloggen
×

YoorsFebruari 1900 Transvaal (Zuid Afrikaanse Republiek)

Februari 1900 Transvaal (Zuid Afrikaanse Republiek)


Om een beter beeld te krijgen, is het handig om nog even iets verder terug in de geschiedenis te kijken. De bloedige zondag vond namelijk plaats in de Tweede Boerenoorlog, waaraan natuurlijk een eerste vooraf ging. Boeren zijn de informele subgroep van blanke Afrikaners van hoofdzakelijk Nederlandse en Duitse komaf. (Hugenoten). Het Zuid-Afrikaans is dan ook afgeleid van het Nederlands).

Op 12 april 1877 zond Groot-Brittannië een openbare aankondiging met de titel: "Annexatie van de SA Republiek aan het Britse rijk"  In die aankondiging aan het volk,  beweerden de Britten dat het land onstabiel, onbestuurbaar, failliet was en een burgeroorlog onderging. De mislukte annexatie (inlijving) schortte zelfbestuur niet op en probeerde de Zuid Afrikaanse Republiek (ZAR)) om te vormen tot een Britse kolonie. 

De ZAR beschouwde deze afkondiging als een daad van agressie,  en verzette zich. In plaats van oorlogsverklaring, besloot het land een delegatie naar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten te sturen om te protesteren. 

Dit had geen effect en de Eerste Boerenoorlog brak formeel uit op 20 december 1880. De Eerste Boerenoorlog was het eerste conflict sinds de Amerikaanse Revolutie waarin de Britten beslissend verslagen waren en gedwongen waren een vredesverdrag te ondertekenen onder ongunstige voorwaarden.

 

Afrikaners noemen het de Tweede Vrijheidsoorlog, in die oorlog vind bij de Slag van Paardeberg de slachting plaats die de boeken in is gegaan als Bloody Sunday. Bij zonsondergang waren er 24 officieren en 279 soldaten gedood en 59 officieren en 847 gewonde soldaten aan de Britse zijde. Het was een van de meest gevoelige verliezen die de Britten in die tijd naar de oorlog voerde . Kitchener verspilde niet alleen zijn soldatenlevens, maar bezweek ook aan zijn strategisch voordeel.

Maar aan de boerzijde zag het er ook niet goed uit. Cronjé en zijn burgers waren al dagen op de vlucht en het bombardement resulteerde in ongeveer 100 doden en 250 wonden. De paarden, ossen en wagens die niet beschut waren, leden echter nog erger. Veel wagons en munitie werden vernietigd.


Generaal Piet Cronjé als krijgsgevangene in Sint-Helena, 1900-1902. 

Hij en zijn 4 000 mensen werden gevangen genomen.

 Nadat zij zich hebben moeten opgeven door de nederlaag in de Slag bij Paardeberg.