×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Let op je woorden.

Let op je woorden.


Mijn taal-radicaliteit is ontsproten uit een akelig verleden, waarin mijn veiligheid in het geding was. Zulks doet iets met je. De ontdekking dat woorden een enorme bijdrage leveren aan de manier waarop zaken in het licht komen, of juist in het duister blijven, omdat men erover zwijgt, heeft ervoor gezorgd dat ik er erg streng in ben geworden.

 

Regelmatig voel ik dan ook de behoefte een en ander recht te zetten. Ik noem het ook wel eens verhullend taalgebruik en soms lijkt het op regelrechte propaganda. Er zullen mensen zijn, die er hun schouders over ophalen, tot zij, op welke manier dan ook, ermee worden geconfronteerd. 

Nou heb je vele vormen van verkeerd of onzorgvuldig woordgebruik. Zo heb je woorden die je iets willen doen geloven. Vanuit de reclame natuurlijk erg bekend, maar bij deze woorden heb je niet de indruk dat het om reclame gaat en dat is juist het probleem. 

Zo heb je het woord Kinderbescherming. (terwijl het rapport van Commissie Samson in de cijfers juist laat zien dat deze kinderen in kinderbeschermingsinstellingen tweemaal zo onveilig zijn).

Het woord Loverboy, heeft natuurlijk niets met liefde te maken. Eigenlijk zijn het mensenhandelaren en pooiers. 

Zelfs het woord seksueel misbruik, is vaak misleidend, omdat het helemaal niet om seks gaat maar om macht. Ik zeg daarom zelf altijd maar misbruik, omdat ook bij het woord machtsmisbruik niet gedacht wordt aan verkrachting.

Het best kun je het noemen wat het precies was, marteling, aanranding en dus ook verkrachting, vernedering.....dit doen wij echter vaak niet, omdat die woorden wel erg hard overkomen.

 

Dan heb je woorden die bagatelliseren. Dit geldt in algemene zin vaak voor het verkleinwoord te gebruiken. Zo is het een groot verschil of iemand vraagt of je een boek hebt geschreven of een boekje. Het kleiner maken dan het eigenlijk is. Dat ligt natuurlijk genuanceerder en minder duidelijk, dan mijn eerste voorbeeld. Weglopen vind ik er zo één, terwijl het in werkelijkheid gaat om iemand die vlucht uit een onveilige situatie. 

 

Dan de derde groep, van die woorden (zinnen) kan ik echt boos worden en verdrietig tegelijk. Dit zijn opzettelijk gekozen woorden of minstens heel onnadenkend, die anderen kwetsen, zonder dat het mensen, die het niet echt aangaat, opvalt. 

Zoals bijvoorbeeld de titel van het rapport van de Commissie Samson: Omringd door zorg en toch niet veilig. 

Dit kan niet anders dan bedacht zijn door……de mensen die vinden dat zij zorg verleenden. Als meisje van dertien werd ik juist niet omringd door zorg, integendeel, thuis, in het ouderlijk gezin, was geen goede zorg, want de eerste vereiste is die veiligheid. Daarom kwam ik in een instelling, die daarin gespecialiseerd was, dat zou de zorg hebben moeten bieden, maar daar waren nog meer mensen die mij misbruikten en mishandelen. De titel is dus in strijd met zichzelf. Ik lees er ook een beetje uit, dat de bedenker (ster) zich op deze manier probeert vrij te pleiten. Je kunt niet omringd zijn door zorg, als je veiligheid niet gewaarborgd is. (Judith Lewis Herman, en vele andere trauma-specialisten).

 

Dan nu de laatste, de directe aanleiding om hier (weer) eens een blog over te schrijven: 

Schieten op een bewegend doel. (dat is de titel van het rapport)

Evaluatie Instituut Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

Samenvatting; Sinds 1 april 2000 heeft Nederland als eerste Europese natie een Nationaal rapporteur op het gebied van mensenhandel. Op grond van artikel 9 van de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen dient het instituut elke vier jaar geëvalueerd te worden. De centrale onderzoeksvraag van deze evaluatie luidt als volgt: Wat zijn de ambities, doelstellingen en taken van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, hoe worden de taken uitgevoerd, welke middelen zijn voorhanden, hoe worden deze besteed, wat is de (externe) waardering van de taakuitvoering en is er aanleiding om de taakuitvoering of bevoegdheden te wijzigen?

 

Wie bedenkt zoiets? Een dergelijke titel voor deze slachtoffers/lotgenoten, vind ik echt schokkend. Te weten dat er vele kinderen en ook volwassenen zijn die met de dood bedreigd worden/werden of nog zullen worden. Daarnaast neem ik ook niet aan dat het bedoelt is om werkelijk op de daders te schieten, dus waarom niet gewoon een normale titel, in plaats van nou ja, spitsvondig of zo te willen zijn.

 

Dank jullie weer voor de aandacht en dat ik het kwijt heb gekund.
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties