×

Yoors


Inloggen
×

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd
Zwijnerij

Zwijnerij


Het wildzwijn rukt op en Wandelaars aangevallen door wilde zwijnen. Dit soort kreten waren in de afgelopen periode vrij regelmatig te zien en te horen in de media. Ook onder invloed van de dreigende Afrikaanse varkenspest heeft het explosief groeiende varkensbestand in Europa, de nodige aandacht gekregen. De ongecontroleerde aanwas van het wildzwijn komt door de zachte winters van de afgelopen jaren. Warmere winters leidden tot meer reproductie en minder sterfte. Dit proces is sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw gaande.

De overlast die ze veroorzaken, zowel landbouwschade als verkeersaanrijdingen, zijn juist door de grote aantallen zwijnen goed zichtbaar geworden. De mogelijke economische malaise voor de varkensindustrie in Duitsland en ook Nederland, onder dreiging  van de Afrikaanse Varkenspest heeft de beeldvorming omtrent dit beestje bij het publiek flink veranderd, van leuk kijkbeestje op de Veluwe naar lastpak in spé. Inmiddels worden er zelfs Kamervragen gesteld over de risico’s die het wildzwijn met zich mee brengt. De wereld rondom ons heen verandert in een rap tempo.

In het grootste gedeelte van Nederland is er een nulstandbeleid van kracht om het aantal wilde zwijnen te reduceren tot nul. Onder ons, dit zogenaamde nulstandbeleid is natuurlijk een utopie.

Gedreven Nederlandse wildbeheerders proberen het oprukkende zwijn te stoppen, maar kunnen dit niet realiseren, simpelweg door de te grote aantallen. Boeren en grondgebruikers eisen van jagers dat de varkens, bij wijze van spreken,  24/7 bestreden worden, omdat de provincie die mogelijkheid hiertoe geboden heeft. Door het beoogde nulstandbeleid wordt de indruk gewekt dat dit te realiseren is. Dit idee leidt tot veel misverstanden en wrijvingen tussen grondgebruikers en diegene die het nulstandbeleid moeten realiseren. Door jagers wordt serieus geprobeerd deze nulstand te realiseren.  Maar ondanks al deze moeite blijft de populatie wilde zwijnen oncontroleerbaar groeien. Wellicht wordt het tijd om deze beleidsregels eens goed tegen het licht te houden.

Juist al deze aandacht in de media bracht mij ertoe om over deze vorm van jacht te schrijven, ook ik ben “gepakt” door het zwartwild jagen.

We zoeken we onze heil als jagers veelal elders in Europa voor deze vorm van jacht. Zo ook ik en mijn jacht(zwager)maat.

Na het verkrijgen van onze jachtakte en wapens hebben we direct gezocht naar mogelijkheden hiervoor. De lesstof van de jachtopleiding en de verhalen over de zwijnenjacht in het algemeen hebben ons enthousiast gemaakt voor deze vorm van  jacht. Ook deze vorm van jacht is natuurlijk schadebestrijding. In bepaalde delen van Europa zijn er simpelweg te veel wilde zwijnen die enorme schade aanrichten aan landbouwgronden. Zo gezegd zo gedaan. Binnen afzienbare tijd zijn we na enig speuren in Hunsrück Duitsland  terechtgekomen bij een Nederlands stel. Ja, we betalen voor deze vorm van jacht, waarom vraagt u zich af? Het antwoord is vrij simpel. Jachtrechten worden in Duitsland gehuurd voor een aanzienlijk bedrag per jaar, daarnaast is de jachthouder verplicht om de schade veroorzaakt door zwijnen en ander grofwild aan landbouwgronden te vergoeden aan de boeren in het gehuurde jachtgebied. Dit kan behoorlijk in de cijfers lopen. Het geld wat wij betalen voor deze jacht wordt door de jachthouder gebruikt voor het compenseren van deze bovenstaande kosten en kosten voor ons verblijf, in dit geval zonder winstbejag. Het zelf geschoten wild, zonder afschotkosten, mogen we voor een luttel bedrag meenemen voor eigen consumptie. De  jager van het Nederlandse stel, een oudere man, jaagt al tientallen jaren op zwartwild en is hier zeer gepassioneerd over. Samen met zijn vriendin zit hij in de hoogzit, twee paar ogen zien meer als één.   De grote aantallen varkens die hij heeft geschoten heeft hij mede te danken aan haar, vaak ziet zij ze eerder als hij. Wanneer hij de kans heeft om een varken te strekken is hij nog net zo gedreven als vroeger, zijn gezichtsuitdrukking spreekt dan boekdelen. Deze man heeft ons meegenomen in zijn jachtveld en de benodigde kennis en kunde met betrekking tot de zwartwild jacht met ons gedeeld. De man is rustig van aard en heeft heel veel kennis die hij vrijuit deelt. Fouten maken mag, deze worden wel bespreekbaar gemaakt. Wanneer je iets doet uit onwetendheid wat niet kan of mag is dit niet direct een halszaak, er is ruimte voor leren en ontwikkeling. Wanneer bepaalde fouten herhaaldelijk gemaakt worden, of bewust gemaakt worden vanuit andere motieven is de man zeer strikt. Principieel, daar hou ik wel van. Geld of status speelt geen rol, je bent niet meer welkom. Ik voel me bevoorrecht dat ik het vak van de grofwildjacht bij deze oude jager mag leren. Wanneer er niet gejaagd wordt, wordt er onderhoud gepleegd aan de vele kansels die het jachtveld rijk is, jagen is niet alleen maar jagen. De voerplekken worden nagelopen en eventueel aangevuld als het voer aangenomen is. De bomen met houtteer worden zo nodig opnieuw gedaan. Struiken worden gesnoeid, kortom werk te over.  

Ik heb inmiddels meerdere reeën en een zwijn  geschoten, zo ook mijn jacht(zwager)maat. Elke keer is het een spannend avontuur als we de hoogzit in gaan, gaat het gebeuren vannacht? De uren strijken langzaam voorbij, de zwakke wind staat goed, het is inmiddels steenkoud geworden en mijn tenen beginnen koud te worden. Ik trek mijn laarzen uit en ga in mijn zitzak zitten en trek mijn sjaal wat meer over mijn gezicht. Een uil roept, een ree blaft, hoor ik daar nog iets? Een zachtjes ritselen, net alsof er een briesje opsteekt maar dan zonder wind. Muisstil pak ik mijn wapen en zorg ervoor dat mijn loop niet tegen het hout tikt. Ze zien slecht maar horen alles. Mijn hart bonkt in mijn oren, mijn ademhaling stokt . In het maanlicht zie ik vanuit mijn hoogzit zes varkens bij de voerplek. Ik probeer rustig te ademen en zoek naar een geschikt prooi. Ze bewegen door elkaar heen, staan achterelkaar, voor elkaar en naast elkaar. Het lijkt een eeuwigheid te duren voordat één van de zes zich losmaakt van de kleine rotte en dwars gaat staan. Ik hou mijn adem in en span langzaam mijn wijsvinger. Een oorverdovende knal verscheurt de stilte van de nacht. Ik heb enige momenten nodig om me te oriënteren.  Ik hervind mezelf en tril inmiddels over mijn hele lichaam. Ik speur de plek af waar het varken stond en zie op een meter afstand een roerloos zwijn liggen. Verschillende emoties gieren door mijn lichaam, man wat zou ik graag een sigaret lusten….. Maar ja dat gaat niet want 2 jaar geleden heb ik het voornemen genomen om nooit meer te roken. Mijn(jacht)zwager belt, was jij dat? Ja man, ik heb er één!! “Waidmanns Heil Jagende Bij J….. “Ik wil een sigaret kerel “nee niet doen, ik steek er wel ééntje voor je op!” Waidmanns dank maatje!!...

Het is al weer een tijdje geleden dat ik een zwijn geschoten heb. Enkele keren ben ik er weer heel dicht bij geweest, maar niet dicht genoeg…. Niet altijd lukt het en dat maakt het ook des te spannender. Ook dat is jacht. Wilde zwijnen zijn uiterst intelligent en onvoorspelbaar in hun gedrag.  De oude jager vergelijkt ze altijd met nomaden, ze zitten ergens maar je weet niet precies waar, ook weet je niet waar ze naar toegaan. Een patroon is niet te vinden, ze zijn er of ze zijn er niet. Ik heb inmiddels behoorlijk wat zitvlees gekweekt door de lange uren in de hoogzit.  Uiteindelijk gaan die lange uren rendement opleveren, alleen die gedachte al maakt dat ik direct weer naar Duitsland wil………

Eigenlijk is dit jammer. Jammer omdat over het algemeen genomen, voor de meeste Nederlandse jagers het vrijwel onmogelijk is om in Nederland op het wilde zwijn te jagen is. Misschien dat dit in de toekomst gaat veranderen, immers nood breekt wet. Ik weet uit ervaring dat er heel veel jagers in Nederland zijn die hun collega’s elders in het land graag een helpende hand willen bieden.  Door misschien vraag en aanbod wat beter op elkaar af te stemmen kunnen we met vereende krachten een beter resultaat krijgen met het stoppen van het oprukkende wilde  zwijn.


signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
sonja1172
Heel mooi beschreven
19-02-2018 19:26
19-02-2018 19:26 • Reageer