×

Yoors


Inloggen
×

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd

Art. 15 WBRV - Artikel 15 Wet op belastingen van rechtsverkeer - Artikel 15 1. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de ... "https://maxius.nl/wet-op-belastingen-van-rechtsverkeer/artikel15" ...