×

Yoors


Inloggen
×

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd

(ECLI:NL:HR:2016:1046, Reuser q.q./ Rabobank ). Volgens de Hoge Raad heeft degene aan wie is geleverd onder eigendomsvoorbehoud een ... "https://www.barentskrans.nl/nieuws/eigendomsvoorbehoud-pandrecht-rabobank/" ...