Aantal suïcides onder jongeren stijgt!


Opmerkelijk? Voordehand liggend!

In verschillende media verscheen het bericht dat suïcide onder jongeren stijgt. Volgens de gegevens van het CBS (Centraal Bureau Statistiek), stabiliseert het aantal suïcides sinds 2013, maar dit geldt dus niet voor de gegevens onder jongeren. Opmerkelijk genoeg omvatten deze cijfers een stijgende lijn. Hoezo opmerkelijk? Ik vind het eerder voordehand liggend en vooral heel erg zorgelijk! De hamvraag is waar dit aan te grondslag ligt. En in deze geldt; hoezo de hamvraag? Toch zal hier nog nader onderzoek naar worden verricht. Why?! Het lijkt mij zo klaar als een klontje dat die enorme (prestatie)druk zijn tol begint te eisen. Ik denk dat ik wel een aantal redenen kan verzinnen. Redenen die mijn inziens, aardig voor de hand liggen!

Hoe meer,
hoe beter?

Het eerste waar ik aan denk, is de enorme prestatiedruk waar men hedendaags mee te kampen heeft. Deze druk vindt op allerlei gebieden plaats; binnen de sociale kring, school, opleiding, (bij)baan, uiterlijk, gewicht. Die druk vormt zich al op heel jonge leeftijd bij kinderen. Er worden steeds meer dingen verwacht en opgelegd en ook sociale media/ smartphones spelen hierbij een grote rol, zo vermoed ik. Daar worden alle voorgaande gebieden in volle ornaat en in volle overdrijving, uitgelicht.
Als je als onzekere jongere, niet voldoet aan deze maatstaven, dan kan dit je nog dieper de put in helpen. Jongeren en kinderen zijn wreed voor elkaar, en dus is er ook nog een kans dat iemand daarop ook nog eens afgerekend wordt. Al met al betreft dit dus een buitengewoon kwetsbare en beïnvloedbare groep.

Niet alleen jongeren
ondervinden druk 

Zelfs met mijn zevenendertig jaren, ben ik nog altijd ontvankelijk voor al deze dingen. Gelukkig ben ik inmiddels zelfverzekerd genoeg om dingen te kunnen filteren en te relativeren. In de tijd dat ik een jonge twintiger was, was de invloed van sociale media pas net in opkomst en speelde dit nog niet zo’n grote rol. Op het gebied van opleiding waren dingen nog goed geregeld. Denk bijvoorbeeld aan studiefinanciering, die aan het einde van de rit kwijt werd gescholden. Er zijn wel degelijk dingen veranderd op dit gebied! En of dat ten goede is? Ik vraag het me af. Dit geldt niet alleen voor sociale media, op alle gebieden lijken de verwachtingen en verplichtingen wel op te zijn geschroefd. Als ik me bedenk dat ik tot mijn tachtigste door moet werken, ja, dan krijg ik vanzelf wel suïcidale gedachten! Er is geen tijd meer voor jezelf. Er moet gepresteerd worden op een zo hoog mogelijk niveau en daarnaast moet je werken tot je er bij neervalt!
Dus ja, ik geloof dat ik deze stijging wel begrijp. Als ik in deze tijd een jonge, kwetsbare twintiger zou zijn, of nog een paar jaar jonger, dan zou ik ook hoorndol worden! Al die verwachtingen, al die verplichtingen! En dat terwijl je nog maar net uit de luiers bent en het leven je aan de voeten hoort te liggen!

Het is de ziekte
van deze tijd

Mentale kwetsbaarheid zoals depressie, psychische aandoeningen en zelfdoding, zijn echt de ziektes van deze tijd. De toenemende druk van de maatschappij, is een geweldige voedingsbodem en zullen deze ziektes alleen maar meer triggeren en doen toenemen. De professionele hulp zal op deze relatief nieuwe hulpvragen, veel meer bij moeten springen en op in moeten springen. Ook dat zal zijn invloed hebben op de stijgende cijfers.

Over een x aantal jaren zal de lijn voor alle leeftijden weer zijn gestegen, want deze druk neemt voor iedereen toe. Hoezo zijn we daar verrast en geshockeerd over?! Dit ligt zo in de lijn der verwachtingen! We leven niet meer, we worden geleefd, en vroeg of laat gaat dat zijn tol eisen voor iedereen. 

Volg mij ook op
 

Gerelateerde artikelen: