Kappen met Kappen


Bomen worden massaal gekapt en opgestookt in energiecentrales om 'duurzame' energie op te wekken (biomassa). Hierbij komen fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht en er is vervuilend transport voor nodig. Dit is dus verre van duurzaam. Toch krijgen kolencentrales van de overheid subsidie om over te stappen naar 100% biomassa en ook het stoken van houtpellets door burgers wordt gesubsidieerd. Wij willen dat het stoken van hout niet als duurzaam wordt bestempeld en niet langer wordt gesubsidieerd. De overstap naar écht duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, moet daarentegen zo snel mogelijk plaatsvinden.
Stem dan morgen Partij vd Dieren.