Kan 1 bedrijf de wereld veranderen?


Afgelopen zaterdag was ik bij een informatie bijeenkomst van CBM Global, waar Gerry Dekens, de eigenaar, zijn visie uit de doeken deed. Juist die visie maakte op mij de meeste indruk, want Gerry wil met zijn bedrijf de wereld veranderen. Is dit mogelijk? Ik ben er inmiddels van overtuigd dat dit mogelijk is.

Gerry tekende het menselijk brein, en vertelde dat het brein uit 2 helften bestaat: Het ene deel is de gevoel/creatieve kant, het andere deel is de rationele kant. Mensen worden geboren om zichzelf te ontwikkelen en daarvoor is de gevoel/creatieve kant nodig. Omdat iedereen zich druk maakt over geld, zitten mensen vooral in het rationele deel van hun brein en komen niet tot ontwikkeling.

Je kent het wel, de zorgen: Kan ik mijn hypotheek/huur betalen, houd ik mijn baan, hoe moet het als de kinderen gaan studeren, enz. Mensen krijgen door de stress vele lichamelijke en geestelijke klachten. Hoe kunnen we zorgen dat mensen weer in contact komen met het creatieve deel van hun hersenen?

Door hun geldzorgen weg te nemen! Als er voor iedereen extra geld voorhanden is, hoeven ze zich daar niet meer druk over te maken, en kunnen ze zich eindelijk richten op hun ontwikkeling als mens. Kan Gerry (en dus CBM Global) de wereld veranderen? JA! Kan hij dat alleen? NEE! Kunnen wij als mensheid dit samen? JA!

Het is altijd mijn grote wens geweest om de wereld te veranderen, daarom sta ik 100% achter Gerry, CBM Global, zijn visie en het concept.

Dit kan echt HET verschil maken! Als ik wat verder ben in het concept, en mijn eigen inkomen is helemaal op peil, ben ik van plan om mensen te helpen die zelf niet in staat zijn om mee te doen, zodat ook zij meer financiële vrijheid krijgen. Ik hoop dat er meer deelnemers van CBM Global zijn die dit gaan doen, zodat we, allemaal samen, de wereld gaan veranderen.

De eerste stap is om deze visie bekend te maken aan de wereld, en ik hoop dat dit blog daartoe bijdraagt.