×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
De mooiste dag uit mijn leven toen!De mooiste dag 
uit mijn leven

Wat er gebeurde tijdens 'n transie-sessie - 
Bij hypnotherapeut; 
Marnix Holwerda.

Altyd ben ik mij sterk bewust geweest van Hem, die wij God noemen.
van zijn "Kracht"en enorme liefdes energie.


Mijn "Zelf" heeft idem het volledige vertrouwen gehad in zijn "Zijn !"
Ondanks dat er vaak gebeurtenissen waren, 
waarin je zou kunnen uitroepen....God - oh God.....waarom hebt Gij mij verlaten?
Het te weten......dat dit niet zo was!
Hij leed pijn bij het volgen van mijn levenspad, met al zijn lessen.
Hij wist, dat ik eerst deze weg, zelf moest gaan
om te kunnen groeien,
naar wijsheid en verlichting.
Ook mijn ziel leed vaak pijn, maar 
het vertrouwen bleef..........
Het vertrouwen in "Hem"!
Alsmede ook in mijn medemens,
 hoe deze zich ook gedroeg.

Ik kreeg de kracht om te vergeven en begrip te voelen.......inzicht in het hoe en waarom, ook al was ikzelf nog niet sterk genoeg, om mij te verweren.
Steeds zocht ik troost voor hen die mij kwetsten, een oplossing, voor hun probleem.
eerst verwarde ik liefde met het hun zorg-over te nemen, wat natuurlijk geen helpen was.
Nu weet ik gelukkig dat helpen, niet meer dan sturen is- zijzelf moeten door hun eigen pijn, anders stagneert hun groei.
Houden van- en jezelf wegcijferen, 
is geen ware liefde.
Het "Zelf"vullen met liefdes energie, z
odat deze kan overstromen naar anderen, 
ja.......dát is houden van!
delen van het "Licht"dat ik mocht ontvangen -weerkaatst weer in het "Zelf"- om wederom een bron te mogen zijn, voor - en met anderen!
In tijden van de grootst mogelijke pijn, was 
"Het Weten" de kracht
, om door te gaan en vol te houden.
Nooit heb ik mijn -Kern -verloochend.
In honger en armoede- deelden wij , 
in wat er nog over was.
De mogelijkheid-om hier anders mee om te gaan- waren plenty.....
Het geld lag voor het oprapen, maar dan had ik mijn kern miskend!
En juist- omdat ik dit allemaal niet heb aangegrepen, heb ik, op de jonge leeftijd van 48jaar..
de Zegen gekregen, 
van "Hem"die wij "God"noemen!
Vandaag; 5 juli-2001 mocht ik voor zijn aangezicht treden en Zijn enorme "Godskracht".....
Zijn liefdes energie, ervaren!
Mijn ziel is gelouterd en gezuiverd.
Ik weet een "Kind van het Licht"te zijn.
Mijn ziel heeft geleden en is nu vrijgekomen. Zuiver en vervuld.
Mijn verloren gewaande kindje is.....weet ik nu.....steeds aan mijn zij en groeit als "Lichtwezentje"met mij mee.
Mijn persoonlijke Gidsen;
De ziel van een eerder overgegaan familielid,
 de ziel vanuit een vorig leven 
{ mijn geliefde-mijn tweelingziel} 
en een hoger geplaatste, staan mij steeds bij, 
uit naam van "God de Vader

"Vandaag, de mooiste dag uit mijn leven hier;
mocht ik voor "Gods"aangezicht verschijnen.
Naast Marnix stonden twee hoog gekomen gidsen........
Een enorme kracht van licht!
Na enige tijd, werd hun lichtbundel samengevoegd en in /door Marnix, regelrecht op mijn chakra's gericht.
Ik werd overspoeld, de kracht ging in en door mij en ik ervoer mijn "Zelf"een geweldig mooi lichtwezen, die door de Kracht van "Hem"werd doorgegeven, dwars door al mijn pijnlagen heen.
Een zuil van kracht die in mij ging en alle pijn van de geleden trauma's 
naar boven stuwde en uit mij trok.
Als in een stroomversnelling zag ik deze gebeurtenissen langs mijn geestesoog passeren.
Mijn lichaam begon te wiegen en een enorme druk- haast verpletterend, was in en om mij.
veel emoties waren om beurten aanwezig.
De meest verstikkende kramp kwam, drukte mijn keel en borstkas samen, toch bleef mijn vertrouwen in "Hem".... werd alsmaar groter!
Een brullende, krampachtige schreeuw,
 kwam diep van binnen uit mijn diepste wezen 
naar boven geperst.
Zacht ging ik terug - verder in de tijd - werd opnieuw geboren.
terug in het geboortekanaal... teruggeworpen in de moederschoot- wiegend en warm.
In de liefdesomstrengeling van mijn ouders,
 welke mijn ziel zelf gekozen had om geboren te mogen worden.
Net zo, zoals ik mijn eigen kinderen heb mogen ontvangen- in bruikleen- die mij weer hebben uitgekozen, om in het hier en nu
verder te kunnen gaan!
Marnix begon zijn Lofgezang en sprak tot "Hem".
Zelf mocht ik zijn woorden naspreken.
Met veel kracht en liefde, deelden wij samen deze bijzondere gebeurtenis.
Een enorme zuil- als een tunnel-met een lange trap naar boven, werd door "Hem"in mij geplaatst.
Een enorme gouden gloed, vanuit de diepte.
Aangekomen bij mijn "Kern"-mijn diepste "Wezen
"Marnix vroeg en ontving -de zegen -voor mijn ziel.
Het gat, waaruit de pijn was weggetrokken-
 dichtte zich.
Het "Lichtwezen"zijn en mogen voelen-bleef!
samen kwamen wij hierin-en van, bij!
Abrubt weer in het hedendaagse leven gezet ............. en toch blijven......
Het "Licht"en zijn "Lichtwezens"steeds nog bij mij en zullen dit, zolang ik met "Zijn "kracht blijf leven - blijven doen!!!!

Er werd verteld dat de reden was, waarom ik deze transformatie heb mogen beleven;
Doordat ik steeds bij mijn "Kernwaarde" ben gebleven en mijn vaste geloof in de inmense Godskracht hield!

Tevens heb ik te horen gekregen - hoe nu verder!
Meer kan ik nu niet vertellen, maar zal de lezer dezer, later zeker verder mee laten leven, met mijn beleving van dit alles

Karin van der Straaten
met liefs

Opgetekend, om anderen enig idee te kunnen geven, wat vertrouwen, zou kunnen betekenen!

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts