Een vooruit en tevens terugblik


Mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad,
hebben die immense Liefde ervaren.
In feite is bij hen de sluier opgelicht en hebben
ze familieleden gezien die al aan de andere kant zijn.

Er zijn mensen die gedurende hun leven voorbij
de sluier kunnen kijken en ervaren.
Die contact kunnen leggen met overleden dierbaren,
en kunnen communiceren met engelen.

Veel kinderen kunnen dit, omdat het hoofd (nog)niet
in de weg staat. Ze nog geen angst voelen omdat
het een eigenschap is die heel natuurlijk is.

Het was de bedoeling dat je het zou vergeten en dat
je je het gedurende je leven je zou her-inneren.
Nu de sluier steeds dunner wordt, wordt dat her-inneren
steeds makkelijker. En er worden steeds meer kinderen
geboren die niet vergeten zijn waar ze vandaan komen.

Wij denken misschien dat we om ons heen moet kijken
om te kunnen zien, voelen en horen.
Maar om te her-inneren moeten we naar binnen.
In onze binnenwereld bevindt zich die andere wereld,
waar veel mensen toch ook wel bang voor zijn.
Daar vind je de Liefde en het Licht, en ontdek je
dat jij die Liefde en dat Licht ook bent.

schreef Lichtflits eerder 

en dat kan ik ook echt beamen ja

Het was dan zoiets bijzonders om mee te mogen maken

het duurde echt een hele tijd voor ik het hier en nu weer door kon en niet direct terug wilde

Juist hierdoor heb ik vol kunnen houden daar waar anderen dit beslist niet hadden  gekund

dankbaar te weten wie we zijn en vanwaar gekomen en weer gaan

Heb jij ook een bijzondere ervaring mogen beleven, laat dan iets weten !