×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
Hans Stolp: Wat gebeurt er als je dood gaat!

Hans Stolp: Wat gebeurt er als je dood gaat!


Artikel: "Rust zacht is een misplaatste term"

Pastor en auteur Hans Stolp vertelt: wat er gebeurt als je dood gaat.

Er bestaat werkelijk geen geschikter decor voor een gesprek over de dood dan het appartement van Hans Stolp. Het is alsof de hemelpoort opengaat wanneer
je over de dikke, dieprode vloerbedekking zijn woning betreedt.

Donkerblauwe velours gordijnen steken af tegen 
zonnig okergeel geschilderde muren. In de ruimte tref je een overweldigende collectie boeken, brandende kaarsen, iconen, religieuze beelden en kristallen. Ondanks dat ademt de plek een positieve rust uit. 
Net zo positief als Hans zelf, een hartelijke man met lachende ogen en met een oprechte interesse in degene die voor hem zit. 
Zo oprecht, dat het bij vlagen onduidelijk is wie nu 
wie interviewt.

Hans was een van de sprekers op het AnkhHermes symposium ‘Wat gebeurt er als je doodgaat – inzicht 
in leven en sterven’ op 18 november. Samen met Willem Glaudemans (o.a. medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften) en Christophor Coppes (gespecialiseerd in BDE’s), liet hij de toehoorders kennismaken met de wereld van licht die ieder te wachten staat wanneer we deze wereld verlaten. Volgens Hans hoef je daar niet bang voor te zijn. 
Zijn missie is om ons te laten zien wat er precies gebeurt nadat we onze ogen definitief sluiten. In makkelijke taal. Dat is nodig, want de dood is springlevend, merkt Hans aan de opkomst bij zijn lezingen. “Drie tot vier keer per jaar geven we een themadag over sterven, en dat doe ik al zo’n twintig jaar. Elke lezing zitten er weer een paar honderd nieuwe toehoorders in de zaal. Velen beginnen een zoektocht naar antwoorden wanneer ze iemand aan 
de dood verliezen. Mensen die openstaan voor 
nieuwe antwoorden, die wil ik graag bereiken.“

De overkant
De luchtige opgewektheid waarmee Hans over de 
dood praat, geeft je het gevoel dat hij precies weet 
wat ons te wachten staat. Hij heeft talloze mensen gesproken die een bijnadood-ervaring meemaakten 
en bovendien is hij zelf in staat om ervaringen uit ‘de overkant’, zoals Hans het noemt, te ontvangen. 
Maar dat laat hij liever achterwege omdat het volgens hem niets toevoegt aan wat hij te vertellen heeft.
“Ik vertel alleen maar dingen die kloppen bij wat ik 
zelf gezien heb. In mijn eigen woorden, die hebben hoop ik genoeg overtuigingskracht. Het gaat immers niet om theorieën, maar om persoonlijk doorleefde inzichten.”
Hans rust op kennis van de oude traditie van het esoterische christendom. 
“Dit zijn universele inzichten, maar lastig te interpreteren. Deze kennis was in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling nog algemeen bekend, maar na de erkenning van het instituut kerk stroomde het ondergronds verder. Door Helena Blavatsky, de grondlegger van de theosofische beweging, is die stroom omstreeks 1875 weer bovengekomen. 
Zij heeft het samen met de vader van de antroposofische beweging, Rudolf Steiner, opnieuw geformuleerd op een manier die past bij ons moderne denken. Daar sluit ik me bij aan.”
Hoewel de processen die zich na de dood voltrekken zich op een aardse manier laten beschrijven, is dat traject niet volgens aardse maatstaven in te delen. 
“We zeggen wel dat je drie fases doorloopt en dat je van planeetsfeer naar planeetsfeer reist, maar tijd bestaat niet, evenmin als ruimte. Toch heb je die termen nodig om het begrijpelijk te houden. 
In wezen is alles al hier. Alles zit in mij, in jou, het is niets meer dan bewustzijnsverruiming. We gebruiken de woorden als aanwijsstokje, maar we moeten het 
niet verabsoluteren.”
Het proces van sterven begint eerder dan het moment van sterven zelf. De ziel weet dat het er aankomt. 
Als we sterven hebben we geen eeuwige rust maar volgt juist een periode van geestelijke arbeid. 
“Ik moet ook altijd lachen om de term ‘rust zacht’”, 
grapt Hans. “Die is volledig misplaatst, het is juist hard werken aan de overkant.” 
Dat begint al op het moment dat je balanceert op de grens van leven en dood, en je het gevoel krijgt dat
je je losmaakt van je fysieke lichaam. “Het losmaken van de twee geestelijke etherische en astrale lichamen van het fysieke lichaam begint vaak in de hartstreek. Daar zie je iets van een wolkje of een lichtflits. Je voeten worden meestal als eerste koud, want het etherische lichaam waarin de levenskracht zit, schuift als een huls over je fysieke lichaam omhoog. Bij een pas gestorvene kun je soms voelen waar het laatste verbindingspunt zit. De kruinchakra wordt dan gloeiend heet. Maar daar moet je absoluut vanaf blijven want dan frustreer je het sterfproces.”

Etherische wereld (fase 1) De achterblijvers voelen een diep verdriet om het verlies van de pas gestorvene die volgens Hans juist een vreugdevolle tijd doormaakt. “Direct na het sterven zie je meestal op een afstandje 
je fysieke lichaam liggen. Dat is een bijzondere ervaring. Je realiseert je dat je zelf nog leeft, en dat je geest sterker is dan je lichaam. Dat besef roept een intense vreugde op die je meedraagt tijdens je reis 
door de sferen.”
Een tweede moment van blijdschap is wanneer je je eerder gestorven dierbaren terugziet. “En bovendien ontmoet je je engel en vaak ook de kosmische 
Christus als de Heer van het Karma. Niet in de kerkelijke betekenis, maar als een universele Christus, de geest, het lichtwezen, of hoe je het wilt noemen. Ook die ontmoeting geeft weer zo’n diep vreugde gevoel.”
Hoewel het per persoon verschilt, vertoef je de eerste drie dagen in de levenskrachtenwereld of etherische wereld. Samen met het wezen van licht zie je in een snel overzicht de film van je leven terug. 
Dat gebeurt in een sfeer van grote mildheid en oordeelloosheid. Al je herinneringen staan als levende panoramabeelden in een cirkel om je heen. Je klus op aarde is geklaard, het is tijd om te kijken wat je ervan gemaakt hebt.

Astrale wereld (fase 2) Na die drie dagen valt je etherische lichaam weg en blijft je astraal lichaam met daarin je hogere Zelf over. Je begint nu je reis door de astrale wereld die je door de zeven planetensferen voert. Eerst de vier Maansferen, daarna volgen de Mercurius-, Venus- en Zonnesfeer. In deze sferen krijg je opnieuw een terugblik. Je verblijft langer in die sferen waarmee je een geestelijke binding hebt. Bijvoorbeeld wanneer je nog vastzit aan je ego, of aan hebzucht. Heb je daar geen binding mee, dan merk je niet dat je door die sfeer gaat.
Op je astrale reis word je je van jezelf bewust en leer je eerlijk te kijken naar het leven dat achter je ligt. Je gaat invoelen wat anderen voelden die om je heen waren op de momenten die je herbeleeft. “Daar ontstaat ook het verlangen tot vergeving wanneer blijkt dat je mensen al dan niet bewust hebt beschadigd. Ook groeit de wens opnieuw te incarneren om alles alsnog in orde te maken. Ook al is het aan de overkant veel gezelliger.”

Lichtwereld (fase 3) Als je alles hebt verwerkt en losgelaten, valt ook je astrale lichaam weg en treed je de lichtwereld binnen. Wat overblijft is je hoger Zelf, dat wat je ten diepste bent. Je bent nu vrij van emoties die verbonden zijn met het astrale lichaam als verdriet, teleurstelling, angst en onmacht en je gaat als lichtwezen verder. Ook hier voert je reis je door zeven sferen. Daarin mag je alles wat je in je aardse leven hebt geleerd, omzetten in nieuwe vermogens die je in je volgende incarnatie een rijker mens maken.
Aan het einde van deze lange reis wacht je de gang door het middernachtelijk uur. Deze maken we vaak niet bewust mee. Hiermee begint de voorbereiding op je nieuwe aardse leven, je volgende incarnatie.

Alle hens aan dek
Bepakt met deze kennis valt er inderdaad weinig te vrezen voor de dood. Sterker nog: hoe eerder je dit weet, des te beter je bent voorbereid op de taken die je aan de overkant wachten. Maar het is niettemin evenzo belangrijk wanneer je er later achterkomt. “Op mijn lezingen komen ook wel tachtigers, die graag eerder hadden willen weten wat ze daar te horen krijgen. Soms komen ze drie jaar lang elke zaterdag, en dan gaan ze dood. Denk je op een aardse manier, dan is het spijtig dat ze het zo laat hebben ontdekt. Maar in een volgend leven worden ze fakkeldragers. Dat wat ze in hun laatste drie jaar als nieuwe inspiratie gevonden hebben, wordt de startmotor voor hun volgende leven.”
Volgens Hans komen er weinig nieuwe zielen naar de aarde. Hij refereert daarbij aan de Nederlandse, in Australië woonachtige priester Mario Schoenmaker, die de karmische verledens van mensen zag. Schoenmaker zegt slechts één keer een nieuwe ziel te hebben ontmoet. “Ik denk dat hij gelijk heeft. De evolutiegolf is nu zo ver op gang gekomen, dat het bijna onmogelijk is als nieuwe ziel toe te treden. Je merkt dat veel zielen nu versneld terugkeren om alle karmische ballast te transformeren in een nieuw leven. We staan aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen, en daarom is het ‘hup, alle hens aan dek’. Ik las eens de uitdrukking ‘wij zijn de voorlopers van de voorlopers’. De echte voorlopers worden nu geboren, wij zijn hier alleen om die eerste voorlopers wakker te schudden. Denk aan de nieuwetijdskinderen, die komen bijvoorbeeld veel sneller ergens achter dan ik. Ik moest eerst vijfenzestig worden om te weten wat zij al op hun dertigste weten!“
Voor Hans persoonlijk uiten deze bewustzijnsinzichten over ‘de overkant’ zich in een onuitsprekelijk verlangen. “Ik heb een intens diepe band met Christus. Maar ook met aartsengel Michaël. Dat betekent op dit moment voor mij alles. Ik heb een heel diep verlangen om Christus te mogen zien. Ik verheug me er enorm op om straks, als de klus geklaard is, écht thuis te komen.”

Meer over de ideeën van Rudolf Steiner: ‘Ons voorland: Rudolf Steiner over het leven na dit leven’, Arie Boogert, Uitgeverij Christofoor.

____________________

Te vroeg uitgestapt

Het laatste hoofdstuk van zijn nieuwste boek over stervensbegeleiding wijdde Hans aan euthanasie. Dat leverde hem meteen een interview op in dagblad Trouw. In Nederland denken we erg zwart-wit over euthanasie, vindt Hans, en daar wordt hij een beetje moe van. “Het lijkt alsof je er óf tegen moet zijn, óf je moet alles accepteren. Ik voeg een derde weg toe: euthanasie heeft consequenties voor het leven na de dood en voor je volgende leven. Er zijn veel vormen van euthanasie waar ik vrede mee kan hebben, maar er is ook een aantal waar ik, in dat kader, persoonlijk minder blij mee ben. Hoewel ik niet degene ben die daarover kan en mag oordelen. Neem de Belgische dichter Hugo Claus. Claus ontdekte dat hij alzheimer had en nog voordat het proces goed en wel begonnen was, liet hij euthanasie plegen. In deze tijd maken we er liever een eind aan dan dat we afhankelijk zijn. Zo gaan we niet door de les heen die daaraan verbonden is. De Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler Ross deed dat wel, nadat ze na een aantal hersenbloedingen volkomen verlamd en afhankelijk raakte. Juist zij, die altijd alle touwtjes in handen had, moest nu leren om alles letterlijk uit handen geven. Ze is er doorheen gegaan.
“Ik heb ook mensen meegemaakt die alles in hun leven afgerond hadden en die slechts nog een nauwelijks te dragen pijn voelden. Dan is euthanasie een versnelling van de laatste sterffase. Dan heb ik niet het gevoel dat er iets wordt overgeslagen.”

Voor het artikel in Trouw: http://www.trouw.nl/…/Euthanasie-kan-schadelijk-zijn-voor-h…

__________________

Pastor Hans Stolp

Hans Stolp (1942) studeerde theologie aan de VU in Amsterdam en bestudeerde daarnaast de psychologie van G.C.Jung en het esoterisch christendom. Na zijn studie werd hij geschiedenis-, maatschappijleer- en godsdienstdocent in het middelbaar onderwijs. Hij heeft inmiddels circa dertig boeken geschreven, waaronder ook kinderboeken en dichtbundels. Tijdens zijn werk als ziekenhuispastor van het AZG in Groningen publiceerde hij over zijn werk met zieke en stervende kinderen de boeken ‘Als de dood vroeg komt’ en het kinderboek ‘De gouden vogel’. Hierin vertelt hij over de eigen symbooltaal waarin (zieke) kinderen spreken over ingrijpende vragen van leven en dood. Gedurende de periode 1987 tot 1994 was Hans radiopastor van de IKON en schreef hij diverse spirituele boeken als ‘Dichterbij dan ooit…’, over verlichtende spirituele ervaringen waaronder bijnadood-ervaringen.
Hans geeft nu bijna twintig jaar cursussen en lezingen over thema’s die samenhangen met het esoterisch christendom. Hij maakt zo die oorspronkelijke, spirituele en esoterisch christelijke traditie (weer) voor een breed publiek toegankelijk.

Op zaterdagen geeft Hans voor de Stichting De Heraut in Amersfoort diverse lezingen en cursussen (voor de onderwerpen zie www.stichtingdeheraut.nl). 
Door Annelies van der Ouw · 26/11/2012 ·

Artikel Koorddanser Magazine, Editie november 2012 ·

Zelf ben ik een vaste lezer van Hans Stolp en ervaar veel als hij, vandaar dat ik dit stuk met jullie wil delen.

Misschien vind jij het ook wel de moeite waard om meer van hem te lezen .

Zelf had ik ooit ook een BDE  en herken

Dit schilderij links kwam uit mijn muur rollertje

is 1 meter hoog

 en op dat moment dat mijn roller heen en weer vloog

ging  een bekende van ons ( de moeder van de ex van Micha)  over, dit werk werd dus voor haar dochters, die rechts onderin staan. 

De laatste tijd ontstonden de doeken als vanzelf, mooi

HeArt&SoulConnection
een prachtman/mens en voortrekker. Ik voel met hem mee..voel mee ...voel..(en weet)
06-02-2018 08:51
06-02-2018 08:51 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
Fijn ja, het maakt het leven hier aangenamer en duidelijker, dank je
06-02-2018 10:29
06-02-2018 10:29 • 1 reactie • Reageer
Mieke Van Liefde
Ben er zeker van dat Hans Stolp zijn boeken nog lang na zijn overlijden succesvol zullen zijn. Weer wat extra van opgestoken. Ik ben al lang niet meer bang voor de dood. Hans bevestigt wat velen onder ons reeds wisten. Ook ik heb een boek in huis dat geschreven werd door Hans. Zijn blogs over je eigen beschermengel zijn ook heel mooi.
05-02-2018 16:56
05-02-2018 16:56 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
Bijzonder ja... als je het dan niet uit eigen ervaring weet..kom je er via anderen wel achter hoe t zou kunnen zijn.. we worden met zijn allen wel een heel stuk bewuster he, mooi
05-02-2018 16:58
05-02-2018 16:58 • Reageer
Jolanda Molenaar
Dank je wel Karin voor deze mooie blog. Dit komt niet voor niets op mijn pad gekomen ;) Ik mag en kan weer verder met mn ontwikkeling op aarde zelf !
28-01-2018 09:56
28-01-2018 09:56 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
Fijn Jolanda... that s the way... zeker!
28-01-2018 11:13
28-01-2018 11:13 • Reageer
Ries van Meerten
nou als ik die dingen leeft vraag ik mij alleen af hoe kom je aan die kennis, er is nog nooit iemand terug gekomen die het precies kon vertellen dus zijn het allemaal aannames van mensen, die het vanuit hun fantasie en verbeeldingskracht uitleggen en klopt het dan? nieuwe zielen of oude zielen ik voor mij geloof daar niet in omdat de zielen in 1 keer zijn geschapen, hoe ik dat weet precies ik kan het ook niet bewijzen nieuwentijdskinderen ach weer een hokje, een label, hoe ik die ziet, heel simpel zielen die al in het licht zijn en niet meer terug hoeven, maar terug komen om de aarde te komen helpen met hun opgedane kennis van alle levens die ze al ervaren hebben. Maar ook dit kan ik niet bewijzen. De christus in ons, is de vonk van licht, het stukje van het Goddelijke, dan worden ze fakkeldragers, alsof door naar deze persoon te luisteren ze dat worden omdat ze nu kennis hebben over..... zo kan je dus alles anders uitleggen, wat mij het meeste opviel in de tekst is mijn overtuigingskracht: In mijn eigen woorden, die hebben hoop ik genoeg overtuigingskracht. Het gaat immers niet om theorieën, maar om persoonlijk doorleefde inzichten.” hoe kan je de dood en alle andere theorieën doorleven, als ik overtuigd moet / mag worden ben ik al weg, een overtuiging staat vast, wordt vast gezet, geeft geen ruimte meer om te veranderen, in mij opinie mag de mens het zelf gaan doorleven door zelf te zoeken, te ervaren en niets als een waarheid aan te nemen. maar daar is in deze tijd geen ruimte voor, we gaan naar dit soort lezingen om kennis aan te horen, dat is alleen maar goed,, maar ga verder met die kennis. want er is niemand op aarde die weet hoe het echt zit. Ik vraag altijd aan mijzelf waar komt het vandaan? Van wie krijg ik die kennis en zeker als ik het van boven krijgt, welke Engel, Welke gids, wie is daar? omdat de aarde positief en negatief is, wat niet bestaat maar de mens denkt dat het er wel is, dus van wie komt kennis zowel positief als negatief wie het weet mag het zeggen.
28-01-2018 09:39
28-01-2018 09:39 • 3 reacties • Reageer
Blijvend anders
Aannames zorgde ervoor dat bijvoorbeeld Columbus in zijn schip stapte en richting de einder ging varen, de einder waarvan iedereen dacht dat daar het einde van de wereld was....niets bleek minder waar te zijn. Door juist vanuit aannames onbekende gebieden in te gaan kun je gaan ontdekken hoe het echt is. hulde aan de lefgozers en lefvrouwen die vanuit aannames onze wereld elke keer wat meer durven te ont-dekken, ook al lacht iedereen ze in het begin uit. De mooiste en belangrijkste ontdekkingen zijn vaak vanuit aannames ontstaan. En daarbij, op stap gaan met een aanname lijkt me toch heel wat boeiender dan vasthoudend aan je eigen overtuiging te blijven zitten waar je zit.
05-02-2018 17:30
05-02-2018 17:30 • 2 reacties • Reageer
wakeupkitty
Is alles niet juist positief en negatief (wat dat is, is ook persoonlijk) om het evenwicht te bewaren, maar ook te herkennen? Met het meeste deel ik jouw mening.
28-01-2018 14:13
28-01-2018 14:13 • 2 reacties • Reageer
Karin van der Straaten
Je hebt 1 ziel en die heeft het eeuwige leven ja en dat je incarneren kunt...wil niet zeggen dat je ineens meer zielen hebt. We ontwikkelen ons stuk voor stuk en er zal altijd een verandering in ons blikveld zijn doordat we doorgroeien en andere kennis opdoen ja...dank voor je toevoeging en kijk
28-01-2018 11:18
28-01-2018 11:18 • 1 reactie • Reageer
Judith Evelien
Heel interessant artikel! Sommige dingen zelfs herkenbaar. Na de dood van mijn moeder (zelfdoding) heb ik een reeks intense dromen gehad. Daarin liet ze zien dat ze eerst kei hard door haar pijn en worstelingen moest, eer zij verder kon. Heeft lang geduurd voordat het rustiger en milder werd. Het waren slechts dromen, maar wat voelde het echt en wat was ik er regelmatig van slag door! Lijkt wel een beetje op wat Hans ook omschrijft.
28-01-2018 09:06
28-01-2018 09:06 • 3 reacties • Reageer
Karin van der Straaten
Rot voor jou en zeker je moeder... naar genoeg denk ik wel dat t echt zo is ja, vandaar dat iedereen toch wat bewuster mag gaan worden ..dank je
05-02-2018 20:09
05-02-2018 20:09 • Reageer
Karin van der Straaten
Daar geloof ik ook in..hoe jij t in je dromen zag ja wat zal dat een zware tijd voor jou zijn geweest
28-01-2018 11:20
28-01-2018 11:20 • Reageer
Ingrid Tips en meer
Geloof ik meteen! Dromen zijn meer dan fantasie...
28-01-2018 10:16
28-01-2018 10:16 • Reageer
wakeupkitty
Mooi stuk maar "uitnodigend" vind ik de dood er zeker niet door. Ook heb ik moeite met zijn "ik vind dat.." mbt euthenasie en zij voorbeeld van Hugo Claus..en "In deze tijd maken we er liever een eind aan dan dat we afhankelijk zijn". Dat is wellicht weggelegd voor een rijke enkeling en dieren maar beslist niet voor de doorsnee mens. Wanneer de huidige incarnaties versneld komen om... heb ik geen erg hoge pet op van de vergaarde kennis van hun uit vorige levens. Deze is duidelijk vergeten gezien de toenemende agressie, armoede, blijvende oorlogen. Mooie afbeeldingen. Ik ga dit delen.
28-01-2018 06:45
28-01-2018 06:45 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
dank je..en ook voor je compliment: dit zijn schilderingen van mijzelf toen ik erg met hartproblematiek zat en ook niet zelf verzonnen.. t liet mij zien van de cirkel van leven...
28-01-2018 11:24
28-01-2018 11:24 • 1 reactie • Reageer
Medium Doreen
Hans Stolp is een geweldig mens en heeft zo veel kennis.
26-01-2018 20:22
26-01-2018 20:22 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
Mooi he, daarom fijn om te blijven volgen..dank je
26-01-2018 21:12
26-01-2018 21:12 • Reageer
Ingrid Tips en meer
Zeer interessant. Sla ik op.
26-01-2018 20:19
26-01-2018 20:19 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
Fijn, k zal eerdaags meer plaatsen van H. Stolp.. dank je
26-01-2018 21:12
26-01-2018 21:12 • 1 reactie • Reageer