×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Ik Ben

Ik "Ben"


Keer op keer naar de aarde gaan
 

Ik ben een kind van het Licht. 

Uit God werd ik geboren - ik weet mij een druppel van Zijn Geest.

In Zijn Lichtpaleis voelde ik mij thuis: Zijn liefde omhulde mij en met Zijn wijsheid leidde Hij mij in de juiste banen.

 Ik voelde mij in Zijn omhulling een mooi mensenkind, als was ik een stralende ster.

In deze tijdloze wereld voelde ik mij in volmaakte liefde en eenheid verbonden met alle andere kinderen van God. 

Wij wiegden ons in Zijn liefde, we genoten de wijsheid die ons doorstroomde 

en Zijn vrede was als een mantel die ons omhulde en verwarmde.

Toen, op een tijdloze dag, nu al lang geleden,gaf God ons een groot geschenk: wij mochten ons bewustzijn zozeer gaan ontwikkelendat wij eens aan Zijn zoon, de Christus, gelijk zouden worden.

Het was een groots geschenk dat ons deed duizelen.

Sindsdien ga ik keer op keer, samen met al mijn broeders en zusters naar de aarde toe. 

En daar, op aarde, doen we onze levenslessen op en worden we ons al doende bewust wie we nu eigenlijk zijn.

 Zo begonnen wij stap voor stap te groeien en ons geestelijk te ontwikkelen.

Makkelijk is het niet. 

Want als we afgedaald zijn naar de aarde, vergeten we helemaal waarom we daar nu eigenlijk zijn. 

Als de levenslessen ons zwaar vallenen we niet meer beseffen dat ze een diepe zin hebben,roepen we zo vaak: Waarom, o God, moeten we dit allesdoorleven, waarom toch al die onmacht en al die pijn?

Maar als we dan weer terugkomen in ons eigenlijke Thuis en als we daar de geestelijke winst zien die we op aarde hebben behaald en die wij in Uw handen mogen leggen, dan begrijpen we het ineens weer.

Dan wordt ons Waarom? In een oogwenk tot Daarom!

Op dat moment, staande tegenover U, kunnen we U alleen nog maar danken dat U ons keer op keer de kans geeft om Uw Zoon achterna te groeien. 

En als we de vreugde in Uw ogen zien over de geestelijke winst die we behaalden, 

beloven wij U om naar de aarde te blijven gaan. 

Want alleen zo kunnen we groeien in bewustzijn en liefdeskracht, Christus achterna.

Hans Stolp.

Art: Janós Bittenbibder (detail)

Ook ik "Ben" ja..beslist!

en kijk mijn lessen hier en Nu ook aan
zodat ik weer zuiverder verder mag gaan!
 

Zo vaak al kwam ik naar de aarde
Zovele levens leefde ik al.
Zo vaak al kwam ik naar de aarde,
zovele ervaringen deed ik op.
Ik ben zo oud als de aarde zelf.

Vaak was ik een man. In die levens
leerde ik wat een man zich eigen
moet maken: moed, het ontwikkelen
van zelfbewuste kracht en logisch denken.

Maar even vaak was ik een vrouw
en ontdekte ik de kracht van de liefde,
maakte ik mij de echte aandacht
voor de ander eigen en ontwikkelde
ik de stille kracht van de intuïtie.

Veel heb ik gezien en veel doorleefd.
Zo leerde ik ook de ander te begrijpen,
want alles wat een ander meemaakt,
heb ik in een van mijn vele levens zelf al
eens ervaren. Zo word ik langzaam wijzer.

Ik weet: als ik oordeel over een ander,
oordeel ik over mijzelf. Want maakte ik
in een vorig leven niet dezelfde fout?

Ik weet: ik hoef mij niet te wreken,
want het is de kosmische wet van het karma
die voor vereffening zorgt. Dit inzicht
maakt mij vrij van wraak en wrok.

Ik vraag niet waarom, want ook al
begrijp ik het niet, ik weet dat alles
wat mij overkomt, mij iets te zeggen
heeft en mij iets leren wil. Daarom
zoek ik elke dag opnieuw naar de les
die in mijn ervaringen besloten ligt.

Zo oud als de aarde zelf ben ik.
In al die levens ging jij, mijn Engel,
met mij mee. In al die levens was
U het, mijn God, die mij droeg
en die mij leidde, hoe mijn weg ook ging.

Daarom bid ik U, mijn God: help mij
ook in dit leven te groeien in inzicht
en in wijsheid, maar vooral in liefde.

Hans Stolp

"Oude en Nieuwe Helderziendheid"
 

 De nieuwe vorm van helderziendheid: het stille, 

geduldige en onafgebroken werken aan jezelf.
Leer onderscheiden tussen oude en nieuwe helderziendheid.
Van oorsprong was de mens helderziend.
Hij kon tot ver in de geestelijke wereld schouwen.
Langzamerhand begon hij dat vermogen te verliezen, 
omdat hij steeds materialistischer werd.
Het ging alleen nog maar om de aarde, om dit leven.
Gelukkig waren er toen nog ingewijden, enkelingen,
die wel helderziend waren en konden bemiddelen tussen 
de aardse en de geestelijke wereld.
Toen ook zij uitstierven, verloor de mens uiteindelijk
elke verbinding met de geestelijke wereld.
Je zou kunnen zeggen dat sindsdien de mens ronddoolde, 
zich niet bewust van de zoveel grotere wereld om hem heen.
In onze tijd begint de mens opnieuw helderziende vermogens 
te ontwikkelen. Het is in beperkte mate, maar het is een 
ontwikkeling die niet meer tegen te houden is.
Er is verschil tussen de oude vorm van helderziendheid en 
de helderziendheid die we in deze tijd beginnen te ontwikkelen.

Oude helderziendheid:
De oude helderziendheid was verbonden met de groepsziel.
Bij volken die in de oerwouden leven en bij
nomadische volken vinden we daar nog voorbeelden van.
De Aboriginals konden uit hun lichaam treden om
een stamgenoot te volgen die een bijzondere boodschap 
aan een andere stam moest brengen.
Dit oude helderziende vermogen was mogelijk omdat
de Aboriginals op een bepaalde manier nog een eenheid 
vormden. Ze leefden in de sfeer van een groepsziel.

Gedurende de tijd ontwikkelde de mens zich steeds meer 
tot een individu, een wezen die vanuit eigen kracht leven kan. 
Hoe meer de mens ‘ik’ leerde zeggen, hoe meer hij die oude 
helderziende vermogens verloor.
De oude helderziendheid is dus nauw verbonden met de mens 
als groepswezen.
Zo ontleende in oude tijden de mens leiding aan de geestelijke 
wereld, omdat hij nog niet op eigen benen kon staan.
Oude helderziendheid was ook gericht op de toekomst: 
wat gaat de toekomst brengen en wat moet de mens doen 
om zich op die toekomst voor te bereiden?

De engelen, de meesters, de ingewijden gaven zo leiding aan 
het leven op aarde.

Nieuwe helderziendheid:
De nieuwe helderziendheid respecteert onze vrijheid
en doet geen toekomstvoorspellingen.
Wij zijn geen groepswezens meer, en we hebben ons zover 
ontwikkeld dat we in staat zijn zelf de nodige beslissingen 
te nemen. We zijn in staat onze beslissingen te nemen door 
na te denken en ons te bezinnen wat we werkelijk willen
en door onze innerlijke stem serieus te nemen.
Dat betekent dat de toekomst niet langer voor de volle 
honderd procent vaststaat: onze toekomst hangt niet alleen af 
van de geestelijke wereld, maar ook van onze eigen beslissingen.
Wie dus in onze tijd toekomstvoorspellingen doet, houdt geen 
rekening met de beginnende vrijheid die de mens zich 
tegenwoordig eigen maakt.
Daarnaast nemen toekomstvoorspellingen onze onbevangenheid 
weg om onze eigen weg te gaan en beperken ons dus 
op die manier in onze vrijheid.
Overal waar helderziende boodschappen tot een autoriteit 
worden die iemand verleiden uit zichzelf weg te gaan, in plaats 
van iemand te helpen naar het diepste zelf te luisteren, behoren 
tot de oude vorm van helderziendheid en zijn voor deze tijd 
niet meer passend. We moeten in deze tijd leren om met het 
eigen weten in verbinding te komen en leren al die uiterlijke 
autoriteiten los te laten.
In de huidige tijd mogen en willen de engelen van het Licht 
ons niet meer op die manier leiden: voor alles respecteren 
zij onze vrijheid en geven ons daarmee de kans om met vallen 
en opstaan van onze fouten te leren en zelfstandig te worden.
En dus beoefenen de engelen van het Licht de kunst van 
terughoudendheid. Dit helpt ons om in onze tijd de stap van 
materialistisch denken naar spiritueel denken te maken.
Helderziende ervaringen worden steeds vanzelfsprekender 
en worden meer serieus genomen. Er voltrekt zich momenteel 
een geestelijke revolutie. Steeds meer mensen kijken totaal 
anders naar het leven dan dertig jaar geleden.
Ze krijgen weer een innerlijk besef van de geestelijke wereld 
en worden zich de wereld van hun herkomst meer bewust.

De essentie van de nieuwe helderziendheid:
De essentie van de nieuwe helderziendheid heeft te maken 
met het kijken naar je eigen leven en je af te vragen: waarom 
overkomen mij de dingen die gebeuren?
Welke boodschap ligt 
er verborgen achter alles wat mij van dag tot dag overkomt?

Helderziendheid betekent in deze tijd helder de verborgen 
achterkant van je leven leren zien.
Zicht krijgen op je eigen karakter, op je eigen biografie, op de 
karmische patronen die je daarin tegenkomt en op de opdracht 
die je hebt meegenomen naar de aarde toe.
Dat is het waar het bij de nieuwe helderziendheid om gaat.
Zo ontwikkelt zich dus de nieuwe vorm van helderziendheid: 
het stille, geduldige en onafgebroken werken aan jezelf.
Het is de voorwaarde voor elke verdere groei en ontwikkeling 
op dit gebied.Dat stille werk loopt uiteindelijk uit op de geboorte 
van het hoger zelf in ons.

Hans Stolp

en zo als hij dit beschreef, ervaar ik het zelf ook...en jullie?

                                        Deze schreef een toenmalige vriendin voor mij en ben haar erg dankbaar hiervoor, 

                                            ondanks alle duisternis in het licht te staan om vol liefde verder te mogen gaan.

                                             Doetsi was de naam die mijn ex mij gaf en van waar ik uit gedichten schreef.Mieke Van Liefde
Wow, zoveel info. Het zou allemaal makkelijker zijn als we hier op aarde al herinneringen zouden hebben wat we hier vooral komen doen. Wat de afspraken waren met de gidsen. Wat de lessen zijn die we in dit leven moeten leren. Het zou de beproevingen minder zwaar maken. Om dan nog te zwijgen van al die mensen die hiervan tijdens hun ganse leven niks weten. Diegenen aan wie nooit verteld raakt dat wijzelf bepaalde afspraken maakten voor de geboorte.
02-09-2017 23:47
02-09-2017 23:47 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
zeg dat wel aj, zou t stukken makkelijker maken...maar dat is nu juist de clou..t mag pijn doen als je koos om te groeien hahaah , mooi..dank je
03-09-2017 10:52
03-09-2017 10:52 • Reageer
HeArt&SoulConnection
ja heel mooi. herkenbaar . Stukken al elders gelezen (ik ben) , de boodschap blijft mooi ! Het gedicht voor jou is heel mooi Karin, ik begrijp dat je deze koestert ! Ik 'ben' ook !
29-08-2017 09:39
29-08-2017 09:39 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
Hans Stolp schrijft naar mijn hart en herken er zoveel in, fijn.. k weet dat je dan ook B ent ja, hoe mooi is dat en ja.. zulke kado tjes zijn om te koesteren..dank je
29-08-2017 10:24
29-08-2017 10:24 • 1 reactie • Reageer
Bloggerda
Ooooohhhhh wat ongelofelijk mooi is dit. Dit bovenste stuk, daar voel ik zoveel bij. Geweldig Karin.
29-08-2017 00:17
29-08-2017 00:17 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
Fijn ja, de andere stukjes raken nog niet? liefs
29-08-2017 10:26
29-08-2017 10:26 • 1 reactie • Reageer
Ries van Meerten
teveel, te mooi, ik mis teveel ik ben een kind van de aarde, licht en duister vertellen mij alles lessen om te leren, nee als ik een druppel ben van God, het Al, dan weet ik alles ja vergeten, maar herinneren dat is wat ik kom doen op aarde aards is het leren, het afleren van wie ik werkelijk ben
28-08-2017 17:01
28-08-2017 17:01 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
mooiiiiiiiiiii sta daar helemaal achter ook, top
28-08-2017 18:22
28-08-2017 18:22 • Reageer
Albert van den Berg
Te zwaar voor mij deze keer, ik pas, maar wens je een mooie dag.
28-08-2017 14:15
28-08-2017 14:15 • 1 reactie • Reageer
Karin van der Straaten
ook erreg veel tekst ja.. dank je Albert en ik jou!
28-08-2017 14:17
28-08-2017 14:17 • Reageer