×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Verwerken en loslaten leidt tot lotsaanvaarding

Verwerken en loslaten leidt tot lotsaanvaarding


Ervaringen die verwerkt moeten worden

Bijna ieder mens komt in zijn leven wel eens voor de opgave te staan 
om pijnlijke of verdrietige ervaringen te verwerken. Dat houdt in dat je 
net zo lang met bepaalde ervaringen bezig moet zijn, totdat je ze kunt aanvaarden en daarmee ook loslaten. Je zou verwerken een vorm van geestelijk verteren kunnen noemen. En pas als alle pijn en teleurstelling 
is verteerd, kun je loslaten. 
Als je bijvoorbeeld op jonge leeftijd een van je ouders verliest, is dat 
een ingrijpende ervaring die verwerkt moet worden. De manier waarop 
je die ervaring (bewust of onbewust) verwerkt, is zelfs bepalend voor de manier waarop je later in het leven komt te staan. Ook in ons latere 
leven doen zich allerlei ingrijpende gebeurtenissen voor die we moeten verwerken, willen we met een zekere openheid en onbevangenheid in 
het leven blijven staan. Een scheiding, de dood van een geliefde, een ziekte, een kind dat zijn eigen weg wil gaan en geen contact met jou als ouder meer wil hebben: het zijn allemaal ervaringen die verwerkt moeten worden. Pas als je die ervaring ook écht verteerd en verwerkt hebt, kun 
je deze loslaten en verder gaan met je leven.
Ook als je gaat sterven en bewust naar de dood toeleeft, moet dat 
verwerkt worden. Maar juist dan wordt heel duidelijk of je dat in je leven 
al geleerd hebt: verwerken en loslaten. Er zijn mensen die de pijnlijke ervaringen van hun leven verdrongen hebben. Gewoon, omdat het hen 
te zwaar viel om zich die ervaringen bewust te maken en stap voor stap 
te doorleven. Ze hebben als het ware een muur om hun hart gebouwd, waarachter de pijn verborgen bleef. Wie dat deed, zal – zo blijkt uit de praktijk – niet zo gemakkelijk kunnen sterven: de verharding (muur) 
maakt het loslaten van het aardse leven zoveel moeilijker. Alleen al 
daarom: om straks gemakkelijk(er) te kunnen sterven, is het belangrijk 
de levensles van verwerken en loslaten ook écht te leren.

Vluchten en verdringen
Het verwerken of verteren van je ervaringen vergt veel ziele-arbeid: je 
moet in stilte, zonder dat anderen het zien of beseffen, innerlijk hard werken. Je mag zelfs zeggen dat deze innerlijke, geestelijke arbeid 
meestal zwaarder is dan ons dagelijkse werk. Het is overigens niet 
alleen zwaar werk, maar ook pijnlijk en eenzaam: er zijn maar zo weinig mensen die écht beseffen waar je doorheen gaat. Daarom is het niet zo vreemd dat nogal wat mensen kiezen voor wat een gemakkelijker weg 
lijkt: het verdringen of wegdrukken van de ervaringen of gebeurtenissen 
die pijn doen. De keuze om de emoties (waarmee die pijnlijke ervaringen gepaard gingen) te verdringen, wordt meestal onbewust gemaakt, zonder erover na te denken. De keuze bijvoorbeeld om je te storten op je werk 
en elke vrije minuut meteen weer in te vullen. Of om te vluchten in de 
roes van alcohol of drugs. Anderen kiezen voor bepaalde sportactiviteiten om niet naar binnen te hoeven kijken en niet stil te hoeven staan bij de emoties die daar leven. Maar wanneer je een dergelijke keuze maakt, 
leef je niet echt: je bent eigenlijk voortdurend op de vlucht voor jezelf. 
Maar wie vlucht voor zichzelf en het contact met het eigen innerlijk 
verliest, verliest ook het echte contact met anderen. 
Als jij je eigen innerlijk afsluit, zullen anderen immers ook nooit 
jouw innerlijk kunnen aanspreken of bereiken.

De eerste stap: kiezen voor verwerken

Hans Stolp

dit is mede de reden waarom ik nu nog gestart ben met diepzielduiken 

en via EMDR en imaginaire exposure mijn stukken aan kijk
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties