Kelten & Druïden


Geschiedkundige ligging van de Keltische beschavingen

De Kelten waren een een groep van Oost-Indische volkeren die zich ontwikkelden tussen de 8e en de 6e eeuw voor Christus. Vanaf deze periode zullen zij zich verspreiden in een lijn van Oost-Europa tot West-Europa.

Toen de Griek Ephorus het bestaan van de Kelten vermeldde, waren ze al zo talrijk dat hij ze één van de vier barbaarse volkeren in de wereld noemde, de anderen waren de Libiërs in Afrika (huidig Marokko en Spanje), de Perzen in het oosten (huidig Bulgarije) en de Scythen (huidig Iran).

De Kelten bewoonden vooral gebieden van het huidige Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Later breiddte dit uit van de Zwarte Zee tot aan huidige België, Nederland, alsook Groot-Brittannië en Ierland. In deze laatste zijn nu nog steeds overleveringen van deze cultuur te vinden.


Keltische verering

Omdat de Kelten geen schrift hanteerden, werd hun kennis steeds mondeling overgebracht. De enige geschreven bronnen die informeren over de Kelten zijn meestal geschreven door Grieken of Romeinen (o.a. Julius Caesar) die hen als barbaars omschreven. Uit deze schriften kunnen we wel volgende feiten afleiden:

druiden
  • Kelten waren polytheïstisch, wat wil zeggen dat ze meerdere goden tegelijk aanbaden. Veel Keltische godheden kwamen voor in drieën en dit heeft later uitwerking gehad in het christendom (de heilige drievuldigheid: vader, zoon, geest). Er was niet echt duidelijk een oppergod, alhoewel die in sommige Ierse en Welshe verhalen wel naar voren lijkt te komen.
  • De Kelten kenden geen tempels. Hun aanbidding vond plaats in de natuur, bij heilige bronnen, bossen en meren. Deze vormde de centrale plaats van het Keltisch rituele leven. Het rituele leven werd geleid door Druïden. Zowel archeologische als geschiedkundige bronnen geven aanwijzingen voor het bestaan van priesteressen, waaruit blijkt dat een Druïde zowel man als vrouw kon zijn.

Barden, ovaten en druïden

De toekomstige druïde had een lange weg te gaan, want de opleiding tot druïde duurde 20 jaar en alle kennis werd mondeling overgebracht. Deze opleiding bestond uit drie fasen: Barde, Ovaat en de uiteindelijke Druïde. Zelf geloofden de druïden dat de oorsprong van hun leer in Groot-Brittannië lag en verschillende moderne theorieën bevestigen dit. Het was dan ook de gewoonte om iemand die druïde wilde worden naar Groot-Brittannië te zenden om daar in de leer te gaan. De druïden voerden verschillende taken uit in de Keltische maatschappij. Deze verschilden per laag in de priesterklasse; barden en ovaten hadden andere taken dan de priesters en priesteressen, de daadwerkelijke druïden.

De barden waren druïden in hun eerste opleidingsfase, maar dat betekent niet dat ze een lagere positie ten opzichte van druïden innamen. Zij probeerden tijdens hun opleiding contact te leggen met het verleden en de natuur, werkten met de mythologie en met het erfgoed van hun stam. Ook waren zij zangers en dichters en voerden rituelen uit met visualisatie en meditatie. Daarnaast werkten ze veel met de seizoenen en de vier elementen.

Deze opleiding verplichtte ook geen vooruitgang in klassen. Een bard kon gerust zijn hele leven bard blijven, zonder daarvan nadeel te ondervinden. Zo zouden we kunnen aannemen dat ovaten vaak de toenmalig dokters waren, aangezien zij hun uitgebreide kennis over de natuur, de elementen en de hemellichamen gebruikten om mensen te genezen in zowel hun lichaam als hun geest. Daarnaast doken ze dieper in de geestenwereld en de wereld van de goden, die ze in de vorige fase hadden bestudeerd. Ze probeerden deze werelden te begrijpen, er contact mee te leggen en zich hierin te verplaatsen om zo hun creatieve krachten te kunnen sturen.

 

Vond je deze blog interessant? Geef een tje cadeau
And remember: sharing=caring!

Interesse naar meer? Kijk hier...
The Beneficiary Challenge (5,000 YP) | #YoorsApril2021
Yoors Beneficiary - Summary Think about 1 Yoors Friend or Yoors Member whom you admire Make a nice promotional post about them or their content Make your chosen Yoorsie the beneficiary of your post Add the hashtag #yoorsapril2021 to your post Let's put our memory to the test. Do all of you remember what a beneficiary is? As we've read in my explanation post when you choose a beneficiary, all the Yoors Points you earn through your post will be transferred to them instead of you. This is a very humble gesture and you can surprise any of your friends, fans or idols with this handy dandy function. Who will be the winner? - The winner will be chosen by the Yoors Team (and is not necessarily the pool winner of the day), so be creative with your post! Deadline - Monday 12 April 2021 we choose the winner You can start posting today already! Reward - You will receive 5,000 YP as the winner. Even if you do not win you will receive boosters (if available) This prize will be transferred through the last post you made (without a beneficiary) Examples of what you could add to your post: Include photos of their work Interview them and post the results Add some links to their posts Praise them as a creator Write a review about their product Write a review about their post Promote their profile Create an item for them (drawing, painting, poem, photo, craft, etc) Good luck on creating! Don't forget that you can also win lots more during this challenge next to the 5000 YP: hearts, boosters, pool winner reward, comments, feedback and maybe even new friends and followers! Also press the "Join" button, if you haven't yet to stay updated about this and the next #yoorsapril2021 mini-challenge to come:) Read more - #YoorsApril2021 : Win a Total of 100,000 YP With our Mini Challenge Series - 10 Tips On How To Gain More Viewers On Yoors (Guaranteed!) - Yoors Beneficiary -