Kensington bejubeld met oeuvreprijs, sor, Maan en Goldband winnaars Edisons