Kinderen en jongeren, maar ook volwassen, praten niet gemakkelijk over seksueel misbruik. Daarom is


Kinderen en jongeren, maar ook volwassen, praten niet gemakkelijk over seksueel misbruik. Daarom is het belangrijk om signalen te kunnen (of te leren) herkennen. Signalen van misbruik kunnen zowel lichamelijke tekenen zijn als bepaalde veranderingen in gedrag. Praat erover met anderen wanneer je misbruik vermoedt. Heel wat slachtoffers vertonen kenmerken van posttraumatische stress. Ze herbeleven het misbruik met alle gevoelens van angst en hulpeloosheid die ermee gepaard gaan. Ze vermijden omstandigheden die aan het misbruik herinneren en zijn soms erg prikkelbaar.