Kleur bekennen


#karinasoullages #kleuren #kleurbekennen #kleurrijk #soullage #collages #creatief #creatieve #creatievecoaching #gevoel #emoties #yoors #chakra #weetje

Kleuren en hun betekenis . Wanneer je naar mijn werk kijkt, valt het meteen op dat het kleurrijke kunstwerkjes zijn die ieder een eigen verhaal vertellen. De kleuren die er in terug komen, kunnen evenveel iets over de onderliggende boodschap zeggen, dan de afbeeldingen of de plek waar ze in het geheel staan kunnen doen.

Over dit laatste kan ik vrij kort zijn en is in een tekening, of welke zelf gecreëerde afbeelding dan ook interessant om te weten.

Doe er je voordeel mee en voel voor jezelf of het voor jou van toepassing is of met jou resoneert. Anders gewoon laten voor wat het is. Alles is oké.

Links: staat voor het verleden
Rechts: staat voor de toekomst
Boven: staat voor het bewuste
Onder: staat voor het onderbewuste.

Nu dan de kleuren waarover ik je wat wil vertellen. Kleuren zijn verbonden met het gevoel en spreken de taal van de emoties. Groen zien van jaloezie, Rood aanlopen van woede, Geel zien van haat, Wit wegtrekken, Blauw van de kou zijn en zo zijn er legio uitspraken in ons taalgebruik. Kleuren onthullen iets van onze innerlijke psyche en onze emoties, vooral als we werken vanuit ons gevoel. Vaak staan kleuren in relatie tot een andere kleur zoals je bv kunt zien bij de kleuren oranje en geel. Deze beide kleuren roepen een vrolijk en zonnig gevoel op.

Het is hier mijn bedoeling om een tipje van de sluier op te lichten. Er uitgebreider op in gaan zou een boekwerk worden wat iets anders is dan een Blog voor Yoors-leden .

Bij deze dus een verkortere versie dan in de bron vermeld staat.:
Bron: Geschreven door Ellen Dekker. Creatieve Therapie - Civas Instituut.

Laat ik maar beginnen met de mooie kleur Rood.

Rood:
geeft nieuwe energie en kracht, beschermt, verwarmt, zinnenprikkelend en activerend. Leidt tot passie en hartstocht, heeft een pulserende, levendige, opwekkende energie. Wordt geassocieerd met hitte, vuur, agressie, strijd, pijn, vitaliteit, hartstocht, gevaar, kracht, psychische geborgenheid, liefde, geluk en opwinding.
Tevens is Rood de kleur van de basischakra (1ste chakra)en daarom aardend, oppeppend en stimulerend.

Bruin:
aardend, stabiel, beide benen op de grond, spraakzaam zijn, waarschijnlijk gehecht aan thuis, geeft geborgenheid, staat voor gemoedelijkheid, genegenheid, binding met de natuur, wijsheid en materie. Bij een afkeer van bruin kan het zijn dat iets toegeven lastig voor je is.

Oranje:
inspirerende, stimulerende, zingende, spelende, uitbundige, schreeuwerige, aansporende energie. Het maakt opgewekt, vrolijk, optimistisch, zelfvertrouwen, enthousiast en geeft levensvreugde. Wordt geassocieerd met zonsopgang, begeerte, creativiteit, verzorging, prikkeling, beweging, genot, hartstocht, emotionele geborgenheid en activiteit.
Oranje is tevens de kleur van het heiligbeenchakra (2de chakra) en staat voor communicatie, naar buiten durven treden, verbondenheid, uiten van seksuele gevoelens , ontvangen en geven van seksueel genot.

(goud)Geel:
brengt in beweging, flitsende en naar alle kanten uitstralende energie. Het wordt geassocieerd met warmte van de zon, kracht van het licht, nobel, heilig, lente, bloemen, helderheid, opgewektheid, vreugde, jaloezie, competentiestrijd, zorgeloosheid, spontaniteit, gevoel, plezier,spirituele wijsheid en het zich bewust zijn van het universum. Het diepe innerlijke weten dat je een bent met het universum. Negatieve assiciaties zijn: lafheid, felheid, schrik, schreeuwerigheid en bedrog.
Geel staat ook voor de Solar Plexus/Zonnevlechtchakra (3de chakra) en staat voor oa het mentale leven, denken, ego, angst, verwerking van gevoelens en ervaringen, inuitie, zelfbeeld, persoonlijke kracht,streven naar macht, zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfrespect, registreren van woede, frustratie, vijandigheid, gevaar, verveling, geven en nemen, bewust worden van het eigen ik.

Groen:
wordt oa geassocieerd met de natuur, lente, vernieuwing, groei, gelijkmoedigheid, openheid, hartelijkheid, liefde, invoelen, geven, nemen, acceptatie, jaloezie, bezitterigheid, bitterheid, verlegenheid, harmonie en vreugde.
De kleur groen behoort toe aan het hartchakra (4de chakra) en staat voor onvoorwaardelijke liefde voor alles dat leeft. Vreugdevolle acceptatie van het leven zoals het is. Het intente gevoel van vrede wanneer we niets meer nodig hebben en het ego en individualiteit gedeeltelijk zijn overstegen.

Blauw:
is ontspannend, kalmerend, onthechtend, rustgevend, harmoniserend,samentrekkend, verkoelend en centrerend. Wordt oa geassocieerd met water, diepe wijsheid, expansie, wijdte, ruimtelijkheid, hemels, veiligheid, loyaliteit, gevoel, oneindigheid, betrouwbaarheid, dromen, sentiment, spreken, gevoelens, zelfexpressie, vastberadenheid, aarde-energie.
Tevens de kleur van de keelchakra (5de chakra) die het hoofd met het hart verbind waardoor er balans ontstaat tussen het denken en het voelen. 'Ik spreek en word gehoord' zijn woorden die bij dit chakra horen.

Indigo:
geassocieerd met inzicht, intuïtie, mentale concentratie, waarnemen van hogere waarheden, evenwicht, universeel bewustzijn en gevoel van tevredenheid.
Tevens de kleur van het voorhoofdchakra (6de chakra) en versterkt naarmate we leren dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, over de beperking te zien en leren zien hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt. Het doorzien van de illusie.

Violet/Paars/Magenta/Purper:
geruststellend, zuiverend, zenuwregulerend, kalmerend, inspiratie, individualiteit, geestelijke rust en bezinning. Wordt geassocieerd met geestelijke verbondenheid, plechtigheid, zwaarheid, intuitie, bewustzijn, lavendelvelden, avondstemming, vorstelijkheid,vroomheid,heerschappij, kosmisch bewustzijn, bescherming op spiritueel vlak, geestelijke ontwikkeling, bezieling, aandacht en fluisteren.
Violet is tevens de kleur van het kruinchakra (7de chakra) waar de kennis en informatie zetelt.
'Ik Weet' zijn de woorden die hier bij horen.
Magenta staat voor spiritualiteit, ongrijpbaarheid, onwerkelijkheid, creativiteit van het etherische.
Purper staat voor de 'ik-kracht', individualiteit, eenheid in polariteit brengend, nobelheid, heiligheid, drama, verheffing, nacht, diepte en gevoeligheid.

Roze:
de kleur van liefde, medeleven, vreugde, enthousiasme en genegenheid. Roze maakt ons ontvankelijk voor de liefde. Denk maar aan de rozenkwarts die ook roze is en voor liefde staat

Wit (de som van alle kleuren):
onderdrukte gevoelens, frisheid, vernieuwing, reinheid en zuiverheid. In sommige culturen staat wit voor de dood. Te veel wit kan verblindend zijn. Wordt geassocieerd met spirituele wijsheid, inzicht, denken, kennis, verlichting, bloei en kennis die je als ziel opdoet, kosmisch bewustzijn, creatieve krachten, spiritualiteit, het hogere bewustzijn, transformatie, angst voor de dood, zuiverheid, deugd, geweten, geloof, leegte en sereniteit.
Wit is ook de kleur van dat wat boven het kruinchakra zweeft en die de vorm van een lotusbloem heeft, de lotusbloem staat voor vervolmaking van de ontwikkeling van alle menselijke vermogens en geestelijke en psychische processen die in de mens plaatsvinden.

Zwart:
het onbekende, angst voor het duister, zwaarte, dood, daadkracht, lef, moed of een dreigend gevoel.

Grijs:
genuanceerdheid, mist, vaagheid, zachtheid, rust, donzigheid, vluchtigheid, koel, saai, onuitgesproken en onbestendigheid.

Er zullen kleuren zijn die de voorkeur hebben, maar wanneer er een gevoel van weerstand op een van de kleuren zit, kun je gaan onderzoeken naar welk(e) gebied(en), die bij de desbetreffende kleur behoort, jouw aandacht mag.

Zie de inhoud van mijn Blog als leidraad en houd het, waar mogelijk, wat luchtig.
Veel plezier met het ontdekken en onderzoeken.

En mocht er iemand zijn die onverhoopt toch wel wat ondersteuning kan gebruiken of het prettig vindt er samen eens naar te kijken nav bijvoorbeeld zijn/haar Soullage, reik uit er is altijd wel een hand die de jouwe even vast pakt.