Planeet B


Hittegolf Groenland

Ik heb een tijdje het nieuws gevolgd en ik schrik hiervan. Eerst horen we van Earth overshoot Day. Dit betekent dat we voor dit jaar al een wereld hebben verbruikt. Dus dat we nu voor de rest van het jaar in het rood gaan staan.

Sinds ik een kindje heb gekregen houdt dit mij steeds meer bezig. Want, mijn kind moet ook van de wereld kunnen genieten. En haar kinderen ect. Zelf probeer ik ook mijn leven hierop aan te passen.

- minder met de auto weg

-geen plasticflessen kopen, maar kraanwater filteren met een speciale kan

-zo min mogelijk producten kopen met plastic erom. Wanneer dit er toch omheen zit hergebruiken

-niet elke dag douche

-minder vlees eten

Ethiopië heeft laatst 220 miljoen bomen geplant. Een record zoals ze zeggen. Als ieder land meer bomen gaat planten zal dit helpen. Maar natuurlijk moeten we nog veel meer gaan doen dan alleen meer bomen planten.


Vandaag las ik dat er in Groenland een hittegolf is. Wat totaal niet goed is! In een dag is er 11 miljard ijs verloren gegaan. En de hittegolf is nog niet voorbij. Schrikken jullie hier ook van? Wat doen jullie voor het milieu?

*****************************************************************************************************************

Heat wave Greenland
I have followed the news for a while and I am shocked by this. First we hear from Earth overshoot Day. This means that we have already used a world for this year. So that we are going to be in red for the rest of the year.

Since I have had a child this keeps me busy. Because, my child must also be able to enjoy the world. And her children. I also try to adjust my life accordingly.

-less away by car

-do not buy plastic bottles, but filter tap water with a special jug

-buy as few products as possible with plastic around it. When this is nevertheless reused

-do not shower every day

-eat less meat

Ethiopia has recently planted 220 million trees. A record as they say. If every country starts planting more trees, this will help. But of course we have to do much more than just plant more trees.

Today I read that there is a heat wave in Greenland. Which is not good at all! In one day, 11 billion ice were lost. And the heat wave is not over yet. Are you scared of this too? What do you do for the environment?