Kwart klimaatonderzoeken veel te pessimistisch over toekomst


De opwarming gaat hard, maar zó hard nou ook weer niet. Talloze studies naar de gevolgen van #klimaatverandering gaan uit van een CO2-uitstoot die veel meer oploopt dan energie-experts reëel achten. Daardoor schetsen ze een veel somberder beeld van klimaatverandering dan gerechtvaardigd is.