Koolstofmonoxidevergiftiging (CO2) - Hoe kun je een dodelijke C0- vergiftiging voorkomen?


Koolstofmonoxidevergiftiging manifesteert zich vooral op koude winterse dagen, vaak met weinig of geen wind.  Hoe lager de temperaturen en hoe minder wind, hoe hoger je risico op koolstofmonoxidevergiftiging of kortweg CO2- vergiftiging.  Maar wat is CO-vergiftiging en hoe kunnen we dat voorkomen?

Koolstofmonoxide of CO is een giftig gas. Een stille doder ook, want kleur-, geur- en smaakloos. Dit giftig gas ontstaat  bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen, stookolie, benzine of hout.

Als je koolstofmonoxide of CO inademt, komt het in je bloed terecht. In de rode bloedcellen die de zuurstof transporteren, neemt CO het de plaats van dat zuurstof in. Zo krijgen onze organen minder zuurstof. Hoe meer CO zich opstapelt in je lichaam, hoe minder zuurstof in ons bloed aanwezig is en hoe gevaarlijker dit wordt. Koolstofmonoxide (CO) komt van nature in het milieu voor als gevolg van bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen en bosbranden.

De belangrijkste bronnen van CO zijn:


 • Brand
 • Huishoudtoestellen die werken op hout, kolen, gas, olie of petroleum (oven, fornuis,…)
 • Industrie
 • Tabak
 • Verkeer
 • Verwarmingstoestellen die werken op hout, kolen, gas, olie of petroleum
 • Warmwatertoestellen (boilers) die werken op hout, kolen, gas, olie of petroleum

Wat is een koolstofmonoxidevergiftiging?

 Koolstofmonoxide of CO is een afbraakproduct bij bepaalde lichaamsprocessen en wordt spontaan afgebroken en afgevoerd. We hebben dus allemaal wel een kleine hoeveelheid CO in ons bloed. Die hoeveelheid hangt van meerdere factoren af en verschilt dus van persoon tot persoon. Als je niet rookt schommelt de toegelaten hoeveelheid koolstofmonoxide tussen de een en vier procent. Voor verstokte rokers stijft dit tot 9 procent. Stijgt de concentratie boven de negen procent dan vergroot ons risico op een koolstofmonoxidevergiftiging. Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen een acute en een chronische vergiftiging.

Een acute koolstofmonoxidevergiftiging

 


Als je een korte tijd wordt blootgesteld aan een hoge CO2- concentratie doen de symptomen denken aan een voedselvergiftiging, migraine of aan een beginnende griep.

De belangrijkste symptomen van zo een vergiftiging zijn namelijk: 

 • Een zwak gevoel
 • Vermoeidheid
 • Hevige hoofdpijn
 • Ademhalingsproblemen
 • Misselijkheid en braken
 • Verwardheid
 • Bewustzijnsverlies 

Als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen raak je in een coma en kun je overlijden.

Een chronische koolstofmonoxidevergiftiging

Bij een chronische vergiftiging word je gedurende langere tijd blootgesteld lagere aan CO2- concentraties.

 


Je klaagt dan vooral van:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid en braken
 • Vermoeidheid
 • Een slechte concentratie
 • Slaperigheid en een loom gevoel.

Een chronische vergiftiging is veel moeilijker herkenbaar. Hoe langer een of meerdere klachten voorkomen, hoe moeilijker om de juiste diagnose te stellen.

De belangrijkste oorzaken van een koolstofmonoxidevergiftiging:

Er bestaan meerdere oorzaken van een CO2-vergiftiging. Vaak gaat het om een combinatie van factoren zoals.

 


 • Een slechte verluchting. 
 • Slecht werkende of slecht onderhouden warmwatertoestellen en schoorstenen.
 • Het verkeerd gebruik van bijverwarming.
 • Je woning hermetisch afsluiten door alle kieren te dichten met tochtstrips en of ventilatieroosters.
 • Weersomstandigheden: zoals koud winterweer, windstilte of winderig weer waardoor de verbrandingsgassen terug in de schouw worden gejaagd.

Voorzorgen bij een koolstofmonoxidevergiftiging 

 • Controleer altijd een kamer waar iemand bewusteloos ligt.
 • Zet ramen en deuren open om te verluchten.
 • Schakel eventueel het toestel uit waarvan je denkt dat het de oorzaak is van de vergiftiging.
 • Waarschuw zo snel mogelijk de hulpdiensten de hulpdiensten.
 • Verwijder het slachtoffer van een koolstofmonoxidevergiftiging zo vlug mogelijk uit de kamer.

Zo verklein je het risico op een koolstofmonoxidevergiftiging


 • Zorg voor voldoende verluchting door dagelijks de ramen van je woning open te zetten. Zeker in de winter. Een half uurtje per dag is al voldoende.
 • Gebruik je toestellen op de juiste manier. 
 • Laat je verwarmingstoestellen door een vakman installeren en minstens jaarlijks controleren.
 • Het reinigen van je schoorsteen is het werk van een erkende schoorsteenveger.  Voor een schoorsteen aangesloten is op een cv-installatie is dat jaarlijks verplicht. Voor een schoorsteen aangesloten op een individueel toestel is controle niet verplicht maar zeker aangeraden.
 • Controleer regelmatig de vlam van je gastoestellen. Een blauw- paarse vlam is normaal, een geel- oranje wijst op een onvolledige verbranding.
 • Roetafzetting in je toestel, op een muur of plafond, wijst ook op onvolledige verbranding en een gevaarlijke situatie.

Rook- of CO-melders garanderen je maximale veiligheid. 

Meer over gezondheid lees je op mijn website leefnugezonder.be