April maand - oranje maand


De maand april is een echte oranje maand. Niet alleen vanwege de Nederlandse Koningsdag, maar vooral ook vanwege de soms talrijk aanwezige oranje tipjes die langs wegbermen en bosranden rondfladderen.  Het oranje tipje is meestal de eerste echte lentebode in onze Lage Landen. Ze zijn vooral talrijk op plekken in de natuur waar veel kruisbloemigen aanwezig zijn en ze vliegen graag  rond bij open bossen en in parken.

Oranje tipjes zijn goed herkenbaar. Zelfs tijdens de vlucht. Maar alleen de mannetjes hebben die kenmerkende oranje tip op de binnenkant van de vleugels.  De vrouwtjes zijn wit en hebben een soms wat vaag zichtbare zwarte plek op de vleugel uiteinden. De onderkant van de vleugels is zowel bij de mannetjes als de vrouwtjes groen gemarmerd. Daardoor zijn de vlinders soms heel goed gecamoufleerd als ze op een bloem zitten.  Het zijn relatief kleine vlinders. Ze meten maar 40 mm.


Het is vaak moeilijk om in de vlucht het vrouwelijke oranje tipje van het klein geaderde witje te onderscheiden. Want uiteindelijk vliegt dat vlindertje ook in de zelfde tijd als de oranje tipjes.  Op de foto is goed te zien waar men bij determineren op moet letten.
Het vrouwelijke oranje tipje kent op de plaats waar de mannetjes oranje zijn, een duidelijke zwart kleurende vlek. Tevens heeft zowel het mannetje als het vrouwtje een duidelijk herkenbare zwarte stip op de vleugels.

Het is prachtig om te zien hoe goed deze vlinders zich in hun biotoop kunnen verschuilen door hun vleugels op te klappen. Pas indien men de vlinder op korte afstand benadert, is de camouflage goed zichtbaar en is de vlinder herkenbaar.

Met name kruisbloemigen zijn favoriet bij de #oranjetipjes . Op de pinksterbloemen worden door de vrouwtjes de eitjes afgezet. Algemeen kan men spreken dat, indien de pinksterbloemen verschijnen, ook het oranje tipje zich laat zien. Overigens bezoeken de vlinders ook andere bloemen om aan voedsel te komen. Vooral paardenbloemen zijn bij hen populair.  De vlinders vliegen in een generatie van van begin april tot begin juni.