Een libel is een merkwaardig wezentje.  Zonder op te vallen zweven ze dagelijks over velden en plassen en zijn ze hevig in de weer met het verschalken van andere vliegende wezentjes die als voedsel voor deze rovers dienen.  Maar van al die libellen die er dagelijks in Europa rondvliegen vind ik zelf de zogenaamde ''Keizer libel - Anax Imperator,'' wel de meest interessante soort.  Niet alleen is het de grootste Europese libel met omvang van 7 - 9 cm,  het is eigenlijk ook de meest mysterieuze van de grote ''echte'' libellen.  Zijn gedrag is eigenlijk overal het zelfde. Op het moment dat de zon zich laat zien scheren deze libellen  - als waren het een soort turbo helikopters - over het aardoppervlak , om op die wijze hun maaltje bij elkaar te vliegen.  Want bedenk u als lezers wel dat libellen, en die keizers libellen met name, enorme rovers zijn.  Geen mug, vlieg, vlinder is zijn leven zeker als deze razende rovers in de lucht scheren.  Zelf hebben ze uiteraard ook vijanden die hun lijf op hun beurt als maaltijd gebruiken. Dat zijn met name vogels, maar ook wel eens een ''frelon'' die zich vergrijpt aan een op een grasstengel zittende libel.  

De mannen en de vrouwen zijn bij deze libellensoort goed van elkaar te onderscheiden.  De mannen zijn blauw met een enigszins groene  kop, een blauwe schuine vleugelhoek boven de voorste rug vleugels, terwijl de vrouwen geheel groen zijn.   De mannen kennen een blauwe driehoek op het lijf onder de vleugels, terwijl de driehoek bij de vrouwen geel is.  Het lijf kent bij de mannen een lange donkere streep op de rug, die bij de vrouwen meer bruin gekleurd is.  De vrouwelijke keizer libellen kennen rond het voorlijf meer geel en licht groen, terwijl dat bij de mannen vooral lichtbruin is.

De keizers libel kent een nogal merkwaardig ruim jachtveld.  Soms zijn ze kilometers ver van hun oorspronkelijke habitat vandaan.  Scheren ze met enorme snelheid over weiden, heidevlakten en bosranden, terwijl je deze libel toch vooral in de buurt van water zou verwachten.  Maar zijn jachtterrein beperkt zich niet tot kanaal en rivieroevers, noch tot waterplassen en vennen.  De keizer libel gebruikt een veel groter gebied om te jagen.  Tijdens hun jachtpartijen schuwen ze zich niet om eveneens andere libellen en juffers te pakken en deze als maaltijd te gebruiken.

Toch is de kans er een te treffen het grootst in de nabijheid van water.  Bijvoorbeeld op een rustige, windstille plek van een rivieroever, bij een kleine, door een bosrand beschutte plas water of gewoon in een veenplassengebied zoals die er met name  in Nederland, in veel provincies te vinden zijn.

De #keizerlibel behoort tot de orde der echte #libellen - de zogenaamde anisoptera.  Ze zijn ingedeeld in de groep glazenmakers.  Maar ook al zijn ze soms heel ver van water waar te nemen, ze hebben wel degelijk water nodig voor hun voortplanting.  Het vrouwtje zet meestal in de namiddag, haar eitjes af op drijvende waterplanten. Met name de waterleliebladeren, de gele plomp, kikkerbeet en de water gentiaan zijn populaire planten bij de vrouwelijke keizer libellen om hun eitjes af te zetten.
Hoe dan ook.  In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren er in Nederland nog vrijwel geen keizer libellen.  Anno 2019 komen ze op veel plaatsen in de Benelux in ruime mate voor.