Loopt u even met me mee?


Het heerlijke van wandelen vind ik, is dat de natuur om je heen die je dagelijks mag aanschouwen, er elke dag weer iets anders lijkt uit te zien. Geen grote natuurlijke verschillen uiteraard, doch soms slechts heel kleine nuances die het dagelijks beeld elke keer weer opfleuren. Daarbij heb ik mezelf aangeleerd om in deze herfsttijd niet te veel omhoog te kijken tijdens mijn wandelingen met de honden in onze fraaie natuur, doch vooral de blik gericht te houden op hetgeen ik om me heen op de grond kan waarnemen.  Want de meeste bijzonderheden treft men in de herfst op de grond aan, is mijn ervaring.  En dat geldt voor allerlei verschijnselen op gebied van planten en dieren welke mijn blikken kruisen. 

herfstweer

Overal in Europa is de herfst ingetreden. In de noordelijke landen is dat al wat verder dan in de zuidelijke landen, maar herfstachtige plaatjes kan men thans overal maken.  Sommige bomen gaan eerder in de rui - om die dierenterm maar eens te gebruiken - dan andere soorten bomen en heesters.  Amerikaanse eiken laten al relatief snel hun bladeren vallen. Dat is op bovenstaande foto goed waarneembaar.  Het contrast met bomen die nog een fraai groen bladerdek hebben is soms heel sterk, maar vooral ook heel fraai. met name als de zon zich door het bladerdek weet heen te dringen.

herfstweer

In de herfsttijd zijn op vochtige gronden overal paddenstoelen zichtbaar.  Soms op plaatsen waar je ze zo een,twee, drie niet zou verwachten. Zelfs in weilanden en langs waterlopen zijn in de herfsttijd grote en kleine zwammen te ontdekken.

herfstweer

Vaak zijn het heel kleine torentjes die uit het mos omhoog steken. Met name vaak in een vochtige omgeving op of nabij een rottende boomstam.  Of op een plek waar rottend hout in de grond begraven ligt.

herfstweer

Wat mijzelf altijd aanspreekt zijn die hele fragiele, kleine schimmels die je soms met wat geluk op dode bloemstengels aantreft, zoals deze mooie witte schimmel op bovenstaande foto.

herfstweer

Als ook die fraaie kleine zwammen die zich graag op een stuk dood eiken of esdoornhout vestigen.  Juist deze soorten schimmels hebben mijn bijzondere belangstelling.

herfstweer

Sommige zwammen kennen fraaie kleuren,terwijl andere soorten geheel wit of donker bruin zijn, maar daarentegen opvallen door hun vorm of de plek waar ze staan.

herfstweer

De half verteerde stam van een Douglas spar  heeft parasitaire belangstelling van kleine blanke zwammen. Ik kan de soort echter niet met zekerheid determineren, alhoewel ik er van uit ga dat het zwavelkoppen zijn...

herfstweer

Een fraaie maar giftige twee eenheid bij elkaar. Vermoedelijk parasiterend op het zelfde stuk rottend hout.  Leuk plaatje vind u ook niet?

herfstweer

Sommige mensen denken nog steeds abusievelijk dat de vliegenzwam met de halfronde hoed en de vliegenzwam met de platte hoed, twee verschillende soorten zijn. Maar dat is een misverstand. Het betreft de zelfde soort. Alleen is de zwam met de halfronde hoed een jong exemplaar waarvan de hoed nog niet is uitgevouwen.  Overigens geldt dit voor veel soorten zwammen waarvan de een halfronde hoed heeft en de ander van de zelfde soort reeds een uitgevouwen platte, of relatief platte hoed heeft.

herfstweer

De leuke kleine lila zwammen op bovenstaande foto zijn soms onder eikenbomen op een voedselrijke kleigrond waar te nemen. Ze zijn prachtig, maar volgens kenners, wel giftig!

herfstweer

Deze fraaie, grote, spierwitte zwammen groeiden zomaar, van de ene dag in de andere, in de wegberm naast onze woning. Ik heb er snel enkele foto's van gemaakt. Maar goed ook, want de opvolgende dag waren ze allemaal gesneuveld vanwege het berm maaien... 

herfstweer

Deze laatste foto maakte ik van een heel grote zwam die onder een spar was genesteld. Ik kon deze soort helaas niet terugvinden in de afbeeldingen van de soortenbank. Dus wie weet welke soort dit is, mag het zeggen...


De in dit blog gebruikte foto's zijn eigen foto's.  Gebruik door derden, voor welk doeleind dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf/eigenaar niet toegestaan.