Knolparasolzwam
 De  titel van dit blog stelt de lezer gelijk de vraag die op ieders lippen brandt als men ergens in de natuur een fraaie paddenstoel aantreft.  Een gewichtige vraag, naar mijn idee. Zeker als men er van uitgaat dat het merendeel van de in de natuur aan te treffen zwammen niet eetbaar, doch giftig is. Dit blog behandelt echter een zwammensoort die, met enig geluk, in een bos met veel eikenbomen, een boomgaard,  of soms zelfs wel eens in een tuin is waar te nemen.

Knolparasolzwam

Het betreft in deze de op de foto's afgebeelde #Knolparasolzwam of te wel de: Macrolepiota Rachodes. Dit is een zogenaamde saprotofe zwam. Met andere woorden: Een schimmel die zijn celmateriaal opbouwt door het opnemen van organische stoffen afkomstig van, c.q uit, andere dode organismen.


Knolparasolzwam

Op zich is dit en prachtige, fiere en vooral, zeer opvallende  paddenstoel.  De hoed van deze fraaie zwam is enigszins eivormig en iets verhoogd vanuit het centrum. Omtrek van de hoed is meestal zo'n 5 - 15 cm.  Deze zwam is goed te herkennen aan de opvallende bruine schubben op een gebroken witte ondergrond.


Knolparasolzwam

De witte lamellen kleuren opvallend roodbruin bij beschadiging.  De steel is meestal wit of vuil wit tot lichtbruin gekleurd.  Vlak bij de grond is de voet meestal duidelijker lichtbruin van kleur. Vlees van deze zwam is wit, doch kleurt saffraan geel bij kneuzing.


            Deze zwam geurt soms aangenaam sterk.   En...: Deze zwam is volgens deskundigen ''EETBAAR.''


Knolparasolzwam

Waar kun je deze zwammen vinden. Welnu; dat is in de eerste plaats op plekken met een voedselrijke zanderige kleigrond. En dan met name onder wilgen en eikenbomen, soms ook in moestuinen, in wegbermen, en zelfs af en toen in tuinen met de juiste grondstructuur.  Maar als u op zoek gaat naar deze zwammen. Vergeet dan niet een duidelijke fotolijst mee te nemen om een gevonden exemplaar met zekerheid te kunnen determineren.  Want een foutje in de determinatie, kan na het nuttigen, nare gevolgen hebben als men niet goed oplet.  Overigens is deze zwam verwant aan een andere - eetbare - zwam, namelijk de grote parasolzwam - Macrolepiota Procera. 


Eigen foto's.  Gebruik van deze foto's door derden, voor welk doeleind dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver/fotograaf.