×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Bloemen, bramen en distels vormen een vlinderparadijs


Bloemen, en dan bedoel ik met name de wilde bloemen die in onze natuur voorkomen, zijn daar niet voor niets. Ze vormen een uiterst belangrijk onderdeel van de voedselketen voor met name insecten. Talloze insecten, zoals bijen,wespen, aardhommels, kevers en vlinders zijn vanaf de eerste zachte voorjaarsdagen op de dan reeds bloeiende bloemen waar te nemen.  Vooral de vlinders van de eerste voorjaarsgeneratie zijn afhankelijk van wat er aan nectarhoudende bloemen bloeit. Met name wegbermen met bloeiende voorjaarsbloemen zijn dan in trek. Tenminste; als de lokale beheerders ( en dat zijn in Nederland met name provincie en gemeenten ) hun maai beleid hebben afgestemd op de kringloop in de natuur. Dat wil zeggen; dat men niet zomaar voor de sier gehele wegbermen, desnoods zowat tot in de sloot, aan het slootwater toe, compleet glad maait.  Want dan is er echt geen bloemetje meer over die zijn functie als voedselbron voor insecten kan uitvoeren.  Sommige gemeenten kennen een bestuur, of een wethouder, die zich in deze gedachte van biodiversiteit kan verplaatsen. Maar helaas moet worden geconstateerd  dat het overgrote deel van onze ambtelijke beleidsvoerders - nog altijd - ''niet'' wil inzien dat een duidelijk op de tijd van het jaar en de natuur afgestemde wijze van bermen maaien, van groot belang is voor alles wat leeft op deze aardkloot.  Want met het volledig wegmaaien van de vele soorten bermbloemen die vanaf het voorjaar tot ver in de zomer als voedselbron voor veel insecten fungeren, verdwijnen ook die zo - noodzakelijke -  insecten uit het landschap...

Het voert me te ver om een biologisch betoog te gaan houden t.a.v. alles wat leeft, bloeit en en groeit op onze Aarde. Ik wil me in dit blog slechts beperken tot planten die een zeer belangrijke rol spelen in de  instandhouding van ons Europees insecten ( vlinder) bestand.  

Als er een plant is die door het grote natuur minnende publiek wordt onderschat en als onkruid wordt afgedaan, dan is dat wel de distel.  In deze juli tijd zie je ze gelukkig op verschillende terreinen de kop op steken. Letterlijk zou je kunnen zeggen. Een mooie paarse kop op een zeer stekelig lijf. Want pas op; de planten steken flink en zijn daarom vooral bij tuinliefhebbers niet erg in trek. Maar juist deze verschillende soorten distels vormen een heel belangrijke plaats in onze natuur als nectar bloemen.

Alle mogelijke soorten insecten worden aangetrokken door de geur van distels. Met name de bloem van de soms wel anderhalve meter hoge, grove distel, is bij vlinders en bijen populair als nectarbloem. Hier kun je met enig geluk talloze dag en nachtvlinders treffen, zoals de gehakkelde aurelia op de eerste grote foto en de brandnetelroller op de linkerfoto.

Het zijn niet alleen vlinders die de distels bezoeken. Maar ook talloze bijen, wespen en sluipwespen bezoeken de bloeiende distel als een welkom rustpunt, om voedsel tot zich te nemen.  De vlinder voor op de foto is de parelmoermot. Een relatief grote microvlinder die men in de zomermaanden overal in de Benelux kan waarnemen.

Wel valt het op dat het in de maand juli, met name dikkopjes en witjes zijn die de distels tijdens hun fladderende vlucht aan doen.  Op de linker foto ziet u een citroenvlinder die zich de nectar van die distel laat smaken.

Alhoewel ik ook wel degelijk andere vlinders op de distels heb aangetroffen, zoals op de rechter foto blijkt.  Het kleine vuurvlindertje vloog juist op, tijdens het maken van de foto. Op zich wel een grappig moment vond ik.  

Net als de distels vormen de bloeiende braamstruiken als een soort van natuurlijke magneten, een ongelooflijke aantrekkingskracht uit op insecten. Met name de ''lila'' kleurige braambloemen worden door insecten dagelijks uitvoerig en intensief bezocht. ( zie onderstaande foto )

Dat de bloeiende braamstruiken populair zijn bij verschillende soorten vlinders bewijzen de navolgende foto's.  Op de rechter foto ziet u het oranje zandoogje. Een vlinder die graag de braamstruik bezoekt, maar ook de gele bloemen van het St. Jacobskruiskruid niet schuwt.

Maar ook het boomblauwtje en het zeldzame bloemenblauwtje zijn soms niet bij de bloeiende braamstruiken weg te slaan.

Deze rechter foto heb ik in het jaar 2017 gemaakt in het waterleiding bos te Macharen - gem. Oss in Nrd. Brabant. Op deze grote braamstruik waren wel ( grof geschat ) zo'n veertig vlinders aanwezig toen ik mijn camera richtte. Het waren vooral landkaartjes, een tweetal kleine dikkopjes en enkele gehakkelde aurelia's.

De oranje dikkopjes waren eveneens op enkele plaatsen in dit genoemde Nederlandse vlinderparadijs, bestaande uit  bloeiende braamstruiken, aan te treffen.

Net zoals talloze dagpauwogen, zelfs kleine vossen, vanessa atalanta vlinders en citroen vlinders.  ( zie onderstaande grote foto )

Bloeiende bloemen spelen in het insectenleven een grote rol. Als nectar leverende planten zijn in de zomermaanden vooral de kattenstaarten en het gele Sint Jacobs kruiskruid in trek. Op deze bloeiende bloemen kun je soms de meest exotische vlinders of overige insecten aantreffen. Zoals deze bandspanner, een veel voorkomende nachtvlinder,  die op een kattenstaart zit.  Maar ook de verschillende schermbloemen en veldbloemen spelen een grote rol als voedselverschaffer in de natuur.  Dat bewijzen onderstaande foto's.

Klaverbloemen, esparcette en schermbloemen, zijn met name de de bloemen waarop het Icarus blauwtje zich thuis voelt. Het vreemde is echter wel dat deze blauwtjes de, voor andere vlinders zo verleidelijke bloeiende braamstruiken, vaak links laten liggen als er ook alternatieven zoals genoemde planten aanwezig zijn.  Omdat die bloeiende klaverplanten vaak in wegbermen zijn te vinden, komt het Icarus blauwtje daar dan ook regelmatig voor.

Ook diverse andere wilde bloemen worden door insecten bezocht. Kleine vuurvlindertjes zijn met name nog al eens op Kamille te vinden.

Het is eigenlijk heel merkwaardig dat het giftige Sint Jacobs kruiskruid zo'n aantrekkingskracht heeft op vlinders en overige insecten. Want ook bijen, aardhommels en talloze andere insecten bezoeken dagelijks deze bloeiende planten.  Op de rechter foto is een bont zandoogje en een brandnetelroller op dit giftige kruiskruid te zien.

In het voorjaar liggen de zaken totaal anders. Dan zijn er veel minder voedsel verstrekkende bloemen aanwezig en moeten de voorjaarsvlinders het doen met wat de natuur op dat moment schaft.  Het zijn dan met name de boterbloemen, paardenbloemen, speenkruid en pinksterbloemen die de rol van nectar verschaffende voedselbron innemen.  Foto links is van een oranjetipje op een boterbloem.

Wat later in het voorjaar komen andere vlindersoorten zich melden, zoals het rechts afgebeelde bruinblauwtje. Een bijzonder fraai, heel klein vlindertje, dat met name te vinden is op het bloeiende paardenhoef klaver en verschillende andere, lage, bloeiende bermbloemen.

Soms zijn sommige vlindersoorten heel dominant aanwezig. Met name in de maanden mei en juni zijn dat de hooibeestjes. Een leuk,klein,oranje kleurig vlindertje dat met name in bloemrijke grasbermen en droge bloemrijke weiden of heidevelden is waar te nemen. Dit jaar, 2019, heb ik ze op sommige plaatsen waar ik was, met tientallen om me heen gezien.  Maar dat waren dan wel plekken waar de natuur zijn gang kon gaan. Bovenstaande foto alsmede de foto links,  zijn van het hooibeestje.

Er zijn in juli 2019 opvallend veel distelvlinders te spotten. Soms vliegen ze met tientallen tegelijk om onze geurende vlinderstruiken heen. Maar ook in klaverrijke velden en in niet gemaaide wegbermen zijn ze vaak te spotten, zoals de rechter foto laat zien.

Dat bermen maaien blijft een doorlopende ergernis van de meeste natuurliefhebbers. Maar de vele schermbloemen die gelukkig overal in Europa langs sloten en beken staan, en tijdens het berm maaien ongemoeid blijven,  zijn veel bezochte plaatsen voor soms exotische vlinders.  Zoals dit leuke kleine Sint Jans vlindertje. Een dag actief nachtvlindertje uit de groep bloed drupjes.

En natuurlijk de kleine vos. Een sierlijke kleurige dagvlinder die ik tot mijn verbazing, dit jaar 2019, nog maar weinig heb mogen waarnemen.  Niet in de tuin, noch in de natuur. Ik vraag me af wat daar de oorzaak van is!Maar ook  de prachtige sierlijke zwanenbloem is een halteplaats voor insecten.  Wie goed oplet zal zien dat op de onderstaande foto een klein geaderd witje nectar zit te snoepen.

Er zijn dikkopjes te over in 2019.  Dit vrouwelijke oranje dikkopje hangt aan een blauwe smeerwortel. Ook weer zo'n wilde bloem die een belangrijke plaats inneemt in de voedselbronnen van insecten. Maar ook weer een bermbloem die het jaarlijks moet afleggen tegen de scherpe messen van de gemeentelijke maaimachines...                                               


Het Sint Jacobs kruiskruid blijft met stip de meest aantrekkelijke bloem voor heel veel  insecten.  Zelfs blauwtjes zijn er op te vinden, zoals dit bruinblauwtje op de rechter foto.

Maar de belangrijkste  voedselbron voor met name de grote dagvlinders, vele nachtvlinders en talloze insecten is, en blijft, de vlinderstruik.  Wij hebben verschillende soorten in onze tuin staan, maar moeten toch stellen dat de gewone paarsblauwe vlinderstruik het meeste geurt en derhalve ook de meeste insecten aantrekt. 

Onderstaande nog enkele foto's van hetgeen ik zoal op de vlinderstruik aantrof de afgelopen veertien dagen.  In volgorde van boven naar beneden zijn dat:  de koninginnepage, gammauil, vanessa atalanta, dagpauwoog, kolibrievlinder, distelvlinder, de gehakkelde aurelia,  de grote parelmoervlinder                  en het dambordje.

Voor de goede orde deel ik mede dat de in dit blog gebruikte foto's eigen foto's zijn. Gebruik van deze foto's door derden is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar/fotograaf niet toegestaan.  Op blog en foto's rust auteursrecht.
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts