De Nederlandse provincie Noord-Brabant kent meerdere zeer fraaie stukken natuur, maar de #Maashorst , het grote landschapspark gelegen in het noordoosten van de provincie stijgt in natuurlijk opzicht naar de mening van uw schrijver boven alle andere gebieden uit.  Niet alleen door de omvang en gevarieerdheid van het gebied, maar vooral ook door de biodiversiteit die dit deel van noordoost Brabant kent.  Na eeuwenlange mishandeling van het landschap is Staatsbosbeheer er, samen met verschillende specialisten op ecologisch en hydrogeologisch gebied, er in geslaagd het landschap weer enigszins in zijn ''oeroude'' staat van voor de  vernietigende landbouw exploitatie terug te brengen.  Voormalige landbouwgebieden zijn de afgelopen jaren hier en daar aangekocht om de natuur weer zijn gang te laten gaan.  De sterk gekanaliseerde beken zijn weer in een natuurlijke meanderende staat terug gebracht en er is op sommige plaatsen nieuw bos aangeplant.  Kortom: de #Maashorst ademt weer een echte ''natuurlijke'' adem uit.

Bovenstaande foto is op 19 augustus van het jaar 2019 genomen.  Het geeft de staat van het huidige landschap weer, ten zuidwesten van de bronnen van de  beek met de naam ''Venloop.''  In deze voormalige landbouwgebieden gaat de natuur thans haar gang, Tussen de verschillende grassen zijn juveniele boomsoorten waarneembaar.  Vooral berk, els en esdoorn. 

Toch zijn beslist niet alle voormalige landbouwakkers verdwenen.  Er zijn nog verschillende percelen land die door plaatselijke boeren worden gebruikt als akkerland of als weidegrond.  Wel valt het op dat Staatsbosbeheer langzaam aan steeds meer voormalige landbouwgrond opkoopt en die grond aanpast aan het nieuwe natuurlijke karakter van het omliggende natuurgebied.