Er wordt in de media al dagelijks over geschreven en gesproken, de aanhoudende droogte laat zijn sporen na in de natuur in Nederland.  De mega droogteperiode van het jaar 2018 welke zo ongeveer half mei begon en landelijk doorliep tot begin december heeft onze kostbare natuur flinke schade toegebracht. Niet alleen voor wat betreft de hier en daar goed zichtbare schade aan bossen en heide, maar vooral de wilde plantenwereld is danig verwoest.  En dat laatste heeft directe gevolgen voor ons insectenbestand.  Want bij het toch al niet grootschalig aanwezig zijn van insectenbloemen, is dat gene wat die vreselijke droogte heeft overleeft en dit jaar weer voorzichtig de kop opsteekt tussen het al dan niet al weer verdorde gras, ook nog eens van een zeer matige kwaliteit.  Tenzij de bewuste bloemen in een vochthoudende en voedselrijke  grondstructuur zijn genesteld.  Komt bij dat nog altijd veel gemeentebesturen hun oogkleppen ophouden als we het over het zogenaamde berm maaien  hebben.  Want juist die wegbermen in de Nederlandse polders kennen over het algemeen een grote diversiteit aan bloeiende planten die uitstekend dienst kunnen doen als pleisterplaats voor langstrekkende vlinders, bijen en andere insecten.  Maar helaas; men wil in veel gemeentelijke bestuurlijke kringen maar niet begrijpen dat men tijdens dat maaien, randen met bloemen beter kan laten staan in plaats van die wegbermen, tot aan het water van de sloot, volledig kaal te maaien.. 

Nu ik na een periode van drie maanden Frankrijk weer voor een kleine zes weken in Nederland ben, valt de vlinderschaarste me in Nederland op. Het valt overigens mij niet alleen op, doch ook de mensen van de vlinder stichting maken zich thans duidelijk zorgen.  Want het lijkt er op dat, mede ingegeven door de hitte periode van de afgelopen maand juni, dat sommige soorten vrijwel uit het Nederlandse landschapsbeeld verdwenen zijn.  Een direct gevolg van de hitte en uiteraard vooral van de daar mee samenhangende droogte.  Want door die combinatie zijn er in het jaar 2018 heel veel belangrijke waardplanten voor rupsen verdroogd, met het gevolg dat de rupsen die deze planten als voedsel nodig hebben, zijn omgekomen door voedselgebrek... 

Enkele rondwandelingen door bekende natuurgebieden in noordoost Brabant gaven mij de afgelopen dagen een beklemmend beeld van een zekere absentie in de natuur.  Absentie van insecten, en dan vooral van vlinders, wel te verstaan. . En ja, natuurlijk vliegen er nog wel hier en daar bijen, wespen, gaasvliegen en zelfs vlinders. Maar de zichtbare aantallen zijn opvallend klein, terwijl ik van enkele medewerkers van Staatsbosbeheer vernam, dat sommige soorten vlinders die voorheen talrijk waren, thans volledig schijnen te zijn verdwenen.  Kortom:  een zeer verontrustende situatie.  Maar natuurlijk zijn er buiten de vele negatieve aspecten gelukkig ook enkele positieve aspecten op te noemen.  Ik doel hiermee op het feit dat bijvoorbeeld de gemeente Oss, thans hun berm maai beleid zodanig heeft bijgesteld, dat er op verschillende toegangswegen in het buitengebied verrassende bloemensingels zijn ontstaan.  Singels in wegbermen met een schitterende diversiteit aan bermbloemen.  En met een opvallend grote insectenrijkdom.   En nu maar hopen dat men dit beleid zal gaan continueren, want het bewijs is hiermede reeds geleverd dat met veel van de juiste soort bermbloemen en waardplanten, de vlinders, bijen en al die andere belangrijke insecten gelukkig weer terug lijken te komen.

Op de grote bovenstaande foto is de oostelijke wegberm, met sloot en fietspad, van de Osseweg richting Macharen te zien. Een verbindingsweg die de stad Oss met het dorp Macharen verbindt.  Deze baan is een voorbeeld van hoe het ook kan.  De wegberm kent een grote bloemenweelde van uit zichzelf opgekomen wilde bloemen.  De foto's geven de vlinders weer die ik gisteren binnen een uur slenteren over dit fietspad wat op de grote bovenstaande foto duidelijk zichtbaar is, met de lens van mijn kleine Nikon Coolpix camera wist te vangen.  
Foto rechts laat een kleine vuurvlinder zien.

Maar liefst vier zogenaamde daguilen - een dag actieve nachtvlinder, wist ik op bloemen in de wegberm langs deze weg te spotten.  Net als verschillende kleine vuurvlinders, enkele Icarus blauwtjes, een boomblauwtje, diverse distelvlinders, zelfs een kleine vos, een vlinder die thans vrijwel niet meer in ons Nederlandse landschap wordt aangetroffen, enkele citroenvlinders, diverse witjes en enkele Vanessa atalanta vlinders. Alsmede verschillende dikkopjes en een tweetal klaverspanners.  Tevens heel veel bijen en andere insecten.  Het bewijs is hiermede geleverd dat met bloemrijke wegbermen, de vlinders en insecten ook vanzelf weer terugkomen...

  Foto links is van een zogenaamde daguil.


De kleine vos op de rechter foto en de distelvlinder op de bovenstaande foto vormen een wereld van verschil met betrekking tot de gevolgen van de droogte.  De distelvlinder is namelijk een trekvlinder die vanuit het verre zuiden elk jaar de Lage Landen bezoekt.  De rechts afgebeelde kleine vos is een zogenaamde standvlinder in de Benelux.  De rupsen van deze vlindersoort hebben ongetwijfeld zeer te lijden gehad onder de aanhoudende #droogte van het jaar 2018.  Het is vermoedelijk die reden dat er thans vrijwel geen vlinders van deze soort aanwezig zijn in onze Nederlandse natuur.

Op de bladeren van een ontspringende braamstruik in de wegberm, zat deze verdekt opgestelde gehakkelde aurelia.  Het was overigens de enige van deze soort die ik op die dag waarnam.  Ook een vlinder die heel veel last heeft gehad van de droogte van afgelopen jaar, net als bijvoorbeeld de landkaartjes.

Met de blauwtjes gaat het - ondanks de droogte van afgelopen jaar -  kennelijk wel goed in de Nederlandse natuur.  Alleen het boomblauwtje heeft het wat moeilijk.  ( zie bovenstaande foto )   In het beschreven stuk wegberm natuur trof ik maar liefst zeven Icarus blauwtjes aan op een stuk van ongeveer een zeshonderd meter lengte. Heel apart eigenlijk. Het waren vooral vrouwtjes en slechts twee mannetjes die ik tussen het gras en op de bloemen waarnam.  Rechter foto is het mannetje, onderstaande linker foto laat een vrouwtje zien.

Veel mensen passeerden mij met de fiets, waarbij sommige voorbijgangers mij met een blik aankeken welke mij het gevoel gaf dat ik, met mijn camera in de hand, kennelijk een of andere zonderling ben.  Niemand die mij passeerde vroeg me wat ik aan het doen was. Noch was men geinteresserd in de vlinders die toch heel duidelijk, ook vanaf de fiets, tussen de bloemen zichtbaar waren.   Wel iets wat te denken geeft, nietwaar!

Ik kon het niet laten om ook even een foto te maken van een in het gras opvliegende kleine klaverspanner.  ( zie bovenste foto ) Een altijd vrolijk fladderende, uiterst snelle en kleine, dag actieve nachtvlinder.

Op de rechter foto ziet men een geelspriet dikkopje.  Ook een vlindertje dat thans bij de vlinder stichting op een der lijsten van vlinders staat, welke volgens tellingen in aantallen terug lopen in de Nederlandse natuur.   Deze vlinder zat aan de verkeerde kant van de wegberm, vlak aan de oever van een sloot op een schermbloem, en was voor mij wat moeilijk te benaderen en te fotograferen.

Natuurlijk waren er ook verschillende witjes te zien. Met name het klein geaderd witje en enkele citroenvlinders. Maar grote aantallen heb ik niet waargenomen.  Dit zijn ook standvlinders waarvan de rupsen afgelopen jaar tijdens die lange droogte periode een klap hebben gehad. Velen hebben die droogteperiode niet overleefd. Terwijl er vorig jaar overal grote aantallen witjes waren te spotten, moet je ze nu, in het jaar 2019,  als het ware zoeken. 

Ik besluit deze korte reportage met een foto van een groot dikkopje en een  Vanessa atalanta vlinder. 
Ik heb zelf van mijn wandeling genoten. Hopelijk heeft u als bezoekers van dit blog, met het lezen en bekijken van de foto's,  eveneens even mee kunnen genieten en middels de foto's een blik kunnen werpen op stukje huidige Nederlandse natuur.


De gebruikte foto's in dit blog zijn eigen foto's. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar/fotograaf, is gebruik door derden van foto's of blogtekst, voor welk doel dan ook, verboden.