Opvallende fladderraar in het herfstbos


Terwijl ik in de namiddag even een korte boswandeling hield ontwaarde ik opeens een leuk klein fladderend vlindertje dat een paar meter van het pad af op een boomtak ging zitten. Helaas zat het diertje op een wat moeilijk bereikbare plek om te fotograferen

Soms sta je verstelt over wat je half december in de kille herfstbossen kunt aantreffen. En nee..., ik heb het nu niet over paddenstoelen of plotseling op een dode stam zittende mossen. Nee niets van dat alles. Mijn korte blog gaat daarentegen over vlinders.

Die is gek, hoor is sommige lezers al in gedachten mompelen.  In december zitten er geen #vlinders meer in onze bladerloze loofbossen, noch elders in onze natuur.

Maar niets is minder waar. Dat bewijst de kop foto van dit artikel wel.  Vandaag, 18 december 2019, gemaakt met mijn #mobieltje in het #waterleidingbos te Macharen ( Nrd-Brabant )  Terwijl ik even met de honden een korte wandeling maakte door het natte en koude bos, ontwaarde ik opeens een klein fladderend vlindertje tussen de kale loofbomen.  Daar ik geen camera bij me had, moest ik noodgedwongen de foto van dit diertje met mijn mobieltje maken, hetgeen de kwaliteit van de foto nogal afbreuk doet. Maar waar het omgaat is het volgende: De veronderstelling dat er in de maande december geen vlinders meer te spotten zijn is met deze opname weerlegt.  Natuurlijk zijn het uitzonderingen, maar er zijn soorten die met een relatief zachte herfst nog wel degelijk vliegen.

We spreken dan natuurlijk niet over dagvlinders maar over nachtvlinders, zoals dat ook het geval is met deze wat vaal gekleurde ''variabele herfstuil.''   Een dag actief nachtvlindertje dat de merkwaardige gewoonte kent om net als een dagvlinder de vleugels in ruststand op te trekken, in plaats van ze op de rug te vouwen. Het diertje vliegt laat in het seizoen t.w;  van september tot eind november.  Zijn voedsel haalt het diertje uit boom sappen en kruiden planten, alsmede uit grassen. Deze vlinders kennen een vleugellengte van c.a.  15-18 mm.  De kleur varieert sterk. Vaak zijn ze heel lichtbruin, maar er komen ook donkere soorten voor,  net als heel lichtgele soorten.  Ze laten zich niet gemakkelijk op de foto zetten en vliegen bij te dicht benaderen gelijk op.

Het blijft spannend om in deze gure en koude herfstdagen, zo vlak voor de kerst, toch nog een vlindertje te kunnen waarnemen.  En ook al is het een heel klein nachtvlindertje, ik blijf van hun dartele, vliegende capriolen, altijd genieten.

vlinders

vlinders