tussen korstmossen

op dood hout gezeten


haar #opengesperde kelk

is klein en teer


kleurrijk in de motregen

zit ze weg te dromen


ontwaarde haar plotseling

in een der Brabantse

dennenbossen