#bast


Deze gehakkelde aurelia zit op de #bast van een eikenboom te genieten van de vroege voorjaarszon. Foto gemaakt op 25-02-2019 om 14.30 uur aan de rand van het Waterleiding bos te Macharen- gem.Oss.