VREEMDE TAALSPRONGEN

Die niet waagt niet wint,
zei de oude vrijster en ze toonde haar… 
postzegelverzameling aan haar nieuwe vlam.

© Rudi J.P. Lejaeghere
VREEMDE TAALSPRONGEN Die niet waagt niet wint, zei de oude vrijster en ze toonde haar… postzegelverzameling aan haar nieuwe vlam. © Rudi J.P. Lejaeghere