ZWIJGEND LEES HIJ
Dagoverdenking van Mary voor zaterdag 23 juni 2018 : " ZWIJGEND LEED HIJ " (Jesaja 53:7) : ............ Het is een aangrijpend beeld. Een schaap dat wordt geschoren, verzet zich nauwelijks. Het laat ook geen geluid horen. Maar meer nog: zelfs op de weg naar de slachtbank klinkt er geen protest of angstgeschreeuw. Zo is de Heere Jezus Zijn weg gegaan. Mensen hebben Hem van ........... ; de hele tekst van deze dagoverdenking kunt u/jij hier lezen : -----> www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=3065
22-06-2018 22:25