Meest gestemde posts
#5 minute free write
21Nov2018
Stories: Gewoontedier
wakeupkitty

Een dagelijkse #schrijfuitdaging op #Steemit is #5-minuten-vrij-schrijven, eierwekker er bij en schrijven maar.  (Voor Nederlands zie onder de afbeelding) I have a great habit,a habit for all of it,and if I do,what needs to be done,the bad spirits are gone! I have this great habit,a habit for all of it,and if you do,what needs to be done,All your bad habits are gone! I have a great habit,so join me with it,and if you do,what needs to be done,life is easy and worries are gone! Ik heb een geweldige gewoonte, Voor alles 1 gewoonte, en als ik doe, wat gedaan moet worden, zijn alle boze geesten verdwenen. Ik heb deze geweldige gewoonte, voor alles 1 gewoonte, en als jij doet, wat gedaan moet worden, zijn al jouw slechte gewoonten verdwenen. Ik heb een geweldige gewoonte, doe met mij mee, en als jij doet, wat gedaan moet worden, is het leven eenvoudig en zorgeloos. Kom er ook bij! Inloggen

#5 minute free write
24Nov2018
Stories: Over een krijger en hagedis
wakeupkitty

Dit #turbosprookje over een #krijger en een #hagedis is een #vertaling van mijn Engelse versie op #Steemit, een #vrijschrijven van 5 minuten met 11 steekwoorden. De Engelse versie staat onder de Nederlandse. Ik ben een #mobieleblogger en op Steemit is dat heel normaal er zijn minstens 2 apps die het makkelijk maken.   Uit het niets kwam hij de kleine krijger. Hij probeerde in het hol van een hagedis te kruipen, maar het deed hem geen goed. Hoewel hij niet zo groot was paste hij er domweg niet in. Een splinter stak in zijn nek. Hij probeerde er wat kruiden op te doen, kauwde er ook op, maar het hielp niet echt. De hagedis, die zich dood verveelde, begon hem te slaan met een stuk hout en trapte hem in zijn maag. Een huis delen met een zogenaamde krijger was niet zijn idee van grappig zijn. Hij wilde een vrolijk huis, niet een dat huilde om hulp. Omdat hij geen telefoon bij de hand had, besloot de krijger ergens anders om hulp te vragen. De zwarte slang wist veel over gif, pijn en lijden en zou misschien helpen als hij hem kon vinden. Deze dag bleek een ramp te zijn, gisteren had hij zeker weten meer plezier gehad.   Out of the blue he came the little warrior. He tried to crawl into a lizard cave, but it did not do him any good. Although he wasn't that tall he simply did not fit in. A splinter stuck into his neck. He tried to put some herbs on it, chewed some as well, but it did not really help. The lizard, bored stiff, started to hit him with a piece of wood.and kicked him into his stomach. Sharing a house with a so called warrior was not his idea of fun. He wanted a smiling house, not a crying for help one. Since he had no phone at hand the warrior decided to ask somewhere else for help. The black snake knew a lot about poison, pain and suffering and might help him if he was able to find it. What a disaster this day turned out to be, yesterday was way more fun for sure. Stories: Over een kleine Krijger En zo gaat het verder... / The next episode you read here.  Lees meer Word ook lid. Inloggen

#vrij schrijven
17Dec2018
Stories: Over een krijger, een aap en vaas
wakeupkitty

Dit #turboverhaal is een dagelijkse #schrijfuitdaging en #vrijschrijfsel van 5 minuten. De Engelse versie is geschreven voor #Steemit en hierin zij 17 steekwoorden vermeld, de Nederlandse vertaling voor #Yoors. Stories: Over een verloren krijger/About a lost warrior Wat er aan vooraf ging... Lees meer "Tempels zijn handgemaakt, deze vaas is dat niet en die zwarte bokser ziet er uit als een junk", fluisterde de kleine aap, "wat voor ras is hij eigenlijk en hoe komt het dat de muggen hem zo aantrekkelijk vinden?" "Denk jij dat de vaas een soort vliegtuig is, kijk eens naar dat rare peertje en het vuur eronder", zei de kleine Krijger. "Het is in ieder geval niet iets dat je gebruikt om te kamperen", zei een zachte stem achter hen. De kleine aap en de kleine Krijger waren voor één seconde verstijfd van schrik, voordat zij zich omdraaide de. "Wie ben jij", vroeg de kleine Krijger. "Wel", zei zij "mensen bestempelen mij als gek/geobsedeerd, maar je mag me noemen zoals je wilt. Op dit moment doe ik hetzelfde als jullie twee, ik spioneer... niet naar de lucht maar de vaas. Hoe zou jij die voordeur beschrijven?" "Standaard, gemaakt van hout , maar de geit heeft die van mij opgegeten en de Krijger kan het zich waarschijnlijk niet meer herinneren", zei de aap. Waarom? "Persoonlijk eet ik liever pasta", zij zei. "Heeft een van jullie tweetjes een deur gezien in de vaas", vroeg zij. "De hagedis en ijn bokser zijn ineens verdwenen." "Ik denk dat de bokser een kopie is", zei de Krijger, "hij herkende mij niet eens. Hoe zou jij de kleur groen beschrijven? Kijk eens naar die wijnrank!" "Temples are made with hands, this vase was not and that black boxer looks like a junk to me", the little monkey whispered, "what kind of breed is he anyway and how come he is attractive to mosquitoes?" "You think the vase is some kind of airplane, look at that weird bulb.and the fire underneath it", the little warrior said. "It is for sure not something one would use for camping", a soft voice behind them said. The little monkey and little warrior both were frozen, just for a second, before they turned around. "Who are you", the little warrior asked. "Well", she said, "people label me as a crank, but you can call me as you like, but I am not gullible! At this moment I do exactly the same as you two, I spy... not at the sky, but the vase. How would you describe your frontdoor?" Basics, made out of wood, but the goat ate my door and the warrior probably can't remember it", the  monkey said. "Why?" "Personally I prefer pasta way more", she said. "Did you two noticed any door at that vase", she asked. "The lizard and his boxer are suddenly gone." "I think the boxer is a copy", the warrior said, "he did not recognize me at all. How would you describe green", look at that grapevine! Stories: Over een krijger zijn herinnering /About a warrior's memory Lees hier het vervolg Lees meer