Meest gestemde posts
#kracht
11Nov2019
In de flow
Annuska Jaspers

In de flow... door inzicht met eigen kracht. Je “ware zelf” ontdekken achter de rollen, die door de samenleving worden opgelegd.  Het reflecteren hierin is het vergroten van begrip, inzicht en het kunnen verbeteren van jezelf ;-)  Annuska CW   Eigen werk Annuska Jaspers  Schilderij, acryl en bladgoud 80 x 90  Meer zien:  Ik ben o.a. te vinden op LinkedIn / Facebook / Instagram / Twitter en www.createwise.nl   Meer horen: Info@createwise.nl #kracht#inzicht#reflecteren#painting#boeddha#tempel#buddha#art#artist#kunstenaar#tekst#annuskajaspers#flow#bewustwording#kwetsbaar#durven#reflecteren#goud#paintings#persoonlijkeontwikkeling#gastdocent#kennisdelen#zorg#psychologie#spiritueel#samenleving#energie#actie

#boeddha beeld
17May2019
Wie volg jij: de dode Boeddha of de opgestane Heer?
Flying Eagle

Als christen gelooft gastauteur Rachel, dat Jezus Christus de enige manier is om behouden te worden. In deze blog belicht zij de verschillen tussen het boeddhisme en het christendom. Boeddhabeeld lag in stukken Ze had een Boeddhabeeld gekregen van een kennis. Niet een heel klein beeldje, maar een hele grote, die in de tuin stond. Ze ging wel naar de kerk, maar had daar nog nooit iets over Boeddhabeelden gehoord. Nu stond dat beeld in de tuin en had ze geen idee wat ze ermee aan moest. Wat doe je dan als je gelooft in de God van hemel en aarde en een goede gebedsrelatie met Hem hebt? Juist ja, dan ga je bidden. Ze vroeg ’s avonds laat aan God wat Zijn mening over Boeddhabeelden was. Het antwoord was duidelijk. Er was geen twijfel mogelijk over wat Gods mening over Boeddhabeelden is. Het beeld lag de volgende ochtend in twee stukken in de tuin. Wij geloven niet dat dit toeval is. Nee, God Zelf had ingegrepen en haar antwoord gegeven op haar gebed. Is Boeddhabeeld een afgod? Het boeddhisme is niet echt een godsdienst, het is meer een manier van leven. Ik geloof echter dat het geen juiste manier van leven is. Er staat nergens in de Bijbel dat je Boeddha zult navolgen, wel dat je de Heer moet navolgen. Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben, zegt God in het eerste van de tien geboden.  Hij is hier serieus in, met God valt niet te spotten. Door heel de Bijbel heen staan er voorbeelden van de gevolgen als men afgoden aanbidt. Als je niet wilt dat de woede van God op je komt, is het dus beter Hem te gehoorzamen. Mensen die Boeddha dus zien als iemand die ze na moeten volgen en betrokken zijn in boeddhisme, doen er dus beter aan om zich daarvan te bekeren en Jezus aan te nemen als hun Heer en Verlosser. Dat zal hen meer levensvreugde en zicht op het eeuwig leven in de hemel geven dan het navolgen van een valse leer. Veel mensen volgen Boeddha Er zijn heel veel mensen die deze leer aanhangen. De schatting is dat er wereldwijd ongeveer 350 miljoen mensen zijn, die zich boeddhist noemen of hier op z’n minst mee bezig zijn. Er zijn nog veel meer mensen die een Boeddhabeeld in huis hebben. Je kunt tegenwoordig op heel veel plaatsen wel een Boeddhabeeld kopen. Dit gaat van tuincentra tot de Blokker en ze zijn er in alle soorten en maten. In tuincentra kan je wel tientallen verschillende Boeddhabeelden kopen. Ik vind dat er veel mooiere beelden te koop zijn dan zo’n lelijk dik mannetje, maar smaken verschillen. Ik vind de stenen kat die ik in mijn tuin heb een stuk neutraler en leuker dan een Boeddhabeeld. Verschil tussen christendom en boeddhisme Er zijn grote verschillen tussen het christendom en het boeddhisme. Het boeddhisme gaat er vanuit dat de mens niet zondig, maar onwetend is. De Bijbel leert ons dat er geen mens zonder zonde is en dat iedereen dus vergeving nodig heeft. Het grootste verschil is wel het geloof in een hogere macht. Christenen geloven op basis van Gods Woord, dat we een Redder nodig hebben. We geloven in een Hogere Macht, oftewel de God van hemel en aarde. Boeddhisten geloven niet in een hogere macht. Ze kunnen dus ook geen verlossing van hun zonden vinden. Wij geloven dat Jezus voor ons stierf en opstond uit de dood. Boeddhisten geloven niet in God, al het geloof komt voort uit de mens zelf. We moeten onszelf verlossen om te proberen nooit meer te hoeven lijden.  Ze geloven net als christenen in een volgend leven. Verschil is wel dat christenen geloven dat er na dit leven nog maar één leven is. Waar je dat doorbrengt is afhankelijk van de keuzes die je op aarde maakt, dus de hemel of hel. God wil niet dat ook maar een persoon verloren gaat, dus Hij wil mensen wel tot Zich trekken, ook vlak voor hun dood. Boeddhisten geloven dat er nog vele levens zullen volgen en dat er ook vorige levens zijn. Ze komen helaas bedrogen uit, als ze op een dag voor Gods troon staan. Daarom is het belangrijk hen te vertellen dat er een Verlosser is, Die voor ons is gestorven en opgestaan. Dat geldt overigens niet alleen voor boeddhisten, maar voor alle mensen die niet geloven dat Jezus is opgestaan of sowieso niet in God geloven. Pasen We vieren geen Pasen voor het vele eten of een paar vrije dagen. We vieren Pasen, omdat Jezus bereid was voor de gehele mensheid te sterven en op te staan uit de dood.  Het maakt niet uit wat je gelooft, als je Jezus niet kent als je Heer en Verlosser, dring ik erop aan het goed uit te zoeken en Hem aan te nemen. Hij heeft alles opgegeven voor jou.  Zou jij je leven willen geven voor Hem? Hem leren kennen en zo de zekerheid van eeuwig leven ontvangen? Jezus kan en zal je de rust geven waar je naar verlangt en stelt daar niet allerlei moeilijke eisen aan. Eén simpel gebed is genoeg. Bid in dat geval bijvoorbeeld het volgende gebed. Vader, vergeef me dat ik tegen U gezondigd heb. Ik heb spijt van mijn zonden en erken dat Jezus voor mijn zonden aan het kruis gestorven is en op de derde dag is opgestaan uit de dood. Help me voor U te leven en U te gehoorzamen. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan. Ik bid dit in Jezus’ machtige Naam. Amen. Gastauteur: Rachel Meer over het christelijk geloof… Wil je meer over het christelijk geloof weten? Dan kun je terecht in mijn Collectie Christelijk geloof.  Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors? Meld je dan hier aan… Inloggen