Meest gestemde posts
#dhl
03Jul2019
DHL medewerk(st)er, waar is je fatsoen?!
The Original Enrique

's Middags moet ik altijd een uur rusten vanwege mijn ziek zijn... Maar DHL heeft daar lak aan kennelijk. Niet dat ze dat kunnen weten, dat snap ik ook wel. Maar 1x de voordeurbel (mechanisch) indrukken is voldoende! Doe ik dan niet open is daar vast een reden voor! Maar liefst 4x werd deze 2-3x achter elkaar ingedrukt. Ik moet en zal opendoen kennelijk. Hoe vaker er gebeld word, hoe brutaler degene die aan de voordeur staat en des te kleiner de kans dat ik open doe. Het pakje werd achtergelaten voor de deur en een kaartje in de bus: "Voordeur". En als ik nu op vakantie was?? Het pakketje blijkt ook nog eens voor mijn buren te zijn! Het is dat ik goed met mijn buurvrouw overweg kan, anders lag het allang in de kliko. Dat een koerier van DHL heel graag zijn pakketten kwijt wil, snap ik en dat ze per pakket misschien maar 1x betaald krijgen ook. Maar dat is niet mijn probleem, ik ben geen dumpplek! Als ik zelf een pakket bestel, zorg ik dat ik thuis ben en anders laat ik het 's avonds bezorgen voor een Eurootje extra! Dus DHL, graag je rotzooi voor een ander niet ongevraagd bij mij dumpen. Als ik in de gelegenheid ben om open te doen, doe ik open en dan kun je me vragen of ik bereid ben een pakje aan te nemen. In alle andere gevallen meenemen die hap. Trouwens; Doe je de volgende keer het poortje ook weer dicht, zoals je het aantrof?! En ja, ik ben kwaad. Dat is wel duidelijk waarschijnlijk! Update, 15-07-2019: Onlangs heeft DHL zowel gereageerd op mijn klacht op Facebook als ook via dezelfde klacht op klacht.nl. DHL heeft snel en correct van zich laten horen en toont begrip voor de klacht(en). Er is mij beloofd dat dit niet meer voor gaat komen; een grote belofte, ik ben benieuwd. Zij erkent dat pakjes niet zonder (mijn) toestemming mogen worden achtergelaten. Tevens heb ik te kennen gegeven dat bij een evt. volgende keer, het pakket als verloren kan worden beschouwd, daar ik er geen enkele verantwoordelijkheid voor neem. Verder geeft DHL onder meer aan dat het hen toegestaan is pakjes bij buren aan te bieden. Aanbieden wel ja, dumpen niet. Verder heb ik gezegd dat ik geen depot ben. Is de klacht opgelost? Nou, dat klinkt mooi natuurlijk. Opgelost niet maar min of meer naar tevredenheid afgehandeld. © The Original Enrique   ( enrique.dutch@gmail.com )  Afbeelding van Pixabay:  https://pixabay.com/photos/dhl-card-yellow-post-pack-station-883277/ Tags: #dhl #klachten #pakket #pakketten #pakketbezorging #pakketdienst #asociaal #brutaal #opdringerig #koerier #koeriersdienst #voordeurgezeur #aannemen #bezorging #buren Nog meer ergernis: #Voordeurgezeur Lees meer Nationale Postcode Loterij, stop alsjeblief met je Spam! Lees meer

#buren
29Apr2019
Domz
#buren
01Mar2019
Buurman
Marie

De deur rammelde vervaarlijk. Hij gaat me grijpen. Het liefst wilde ik verdwijnen. Behoorlijk bang, trok ik mijn donsdeken verder tot aan mijn kin. Trillend had ik de politie gebeld. De ramen waren vernield, bloempotten lagen verspreid over de gang en nu…nu ging hij naar de bron van alle onheil : mijn deur. Het zouden de langste twintig minuten van mijn leven worden. Het appartement was oud, niet gemaakt met de stevigste materialen en hij had, dankzij zijn dronken toestand, behoorlijk veel kracht. Mijn bovenburen hielden van drukke feestjes, luidruchtige seks en knallende ruzies, het liefst in zwaar beschonken toestand en het liefst dagelijks. Na een slaaptekort van maanden, stilaan rijp voor een depressie, was voor mij de maat meer dan vol. De tijd van het vriendelijk vragen en de verdraagzame buur blijven, was voorbij. Ik had de telefoon genomen en de politie gebeld. Ze zouden hier over twintig minuten zijn, twintig héle lange minuten. Buurman was ondertussen nog lang niet moe, bleef trappen en bonzen en met schorre stem verwijten schreeuwen. Ik vroeg me af hoe het met de andere buren gesteld was. Midden in de nacht kon toch onmogelijk iedereen ergens aan een toog hangen? Ze moesten toch stilaan wakker zijn? Het lawaai was tot ver in de straat te horen. Het bleef echter stil, heel stil achter de andere deuren. De politie was gearriveerd, ik kon terug ademhalen. Alle beweging stopte onmiddellijk en mijn deur zakte terug in zijn oorspronkelijke stand. Er werd aangebeld en het gesprek boven was kort. Toen de politie bij mij aanklopte waren er weinig woorden nodig. Alle schade aan de gang en de deur waren voldoende bewijs. Er werd naar mij geluisterd en alles werd netjes genoteerd. “We blijven nog even hier rondrijden mevrouw,” probeerden ze me gerust te stellen. “De komende dagen zullen we dat ook doen. Probeer de woningmaatschappij op de hoogte te brengen en neem zeker het proces verbaal mee.” Dat was het. De buurman werd niet meengenomen, niet uit zijn appartement gezet, niets. Erger nog, zelfs na het inlichten van de maatschappij op vertoon van het proces verbaal, zouden mijn buren er uiteindelijk gewoon nog maanden blijven wonen. Want hen ‘zomaar’ uit het appartement zetten, dat mocht wettelijk niet, zelfs al had hij het ganse appartementsblok vernield.. “Hij had u alleen maar bedreigd mevrouw, er is u toch niets overkomen?” Pas later, veel later, zijn mijn buren uit eigen beweging verhuisd. Het heeft nog een hele tijd geduurd voor ik van een gezonde nachtrust kon genieten.

#liefde
01Mar2019
liefde gaat door de maag
Mamaloetje

Ze is zeven jaar en heeft een hart van goud. 💖 "Mama, zouden de buren weten hoe lief ik ze vind?"  "Vast wel, lieverd, je zwaait altijd lief, zegt vriendelijk gedag..."  "Maar..., dat is gewoon. Ik wil iets doen waardoor ze weten dat ik ze lief vind." "Heb je zelf een idee wát je wilt doen?"  "Nou euh..., ik dacht aan een cake voor ze maken, ofzo...?"  "Dat is heel lief van je! Zullen we dat gewoon eens doen?" "Ja!! Je hoeft niet te helpen hoor, ik doe het helemaal alleen. En als ik dan toch bezig ben, maak ik er meteen eentje voor onszelf!"  (De eenheden zijn bekertjes;  2 bloem staat voor twee bekertjes bloem, enz.)

#utopia
14Sep2019
wees jezelf
LWAlmanak

Op deze zonovergoten dag, moest ik eens denken aan dat liedje van Elly en Rikkert: We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar En toch zijn we broertjes en zusjes We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar En toch houden we van elkaar Zo’n lekker feel good liedje, vind u niet? Zo’n liedje die u, die jij misschien mee hebt geblèrd in de jongere jaren, of misschien zelfs met de kinderen of kleinkinderen. We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, toch zijn we broertjes en zusjes en houden van elkaar. Was het maar waar! O, die laatste woorden stonden er niet achter: Was het maar waar! Nu we ouder zijn geworden geldt dit liedje niet meer voor ons, toch…?! We mogen elkaar nu beoordelen en veroordelen, want we zijn immers geen broertjes en zusjes van elkaar. Misschien buurtje, of dorpsgenoten, maar dan houdt het wel op. We maken onze eigen keuzes in wie we te vriend willen houden en wie juist niet. Misschien zouden we er eens een positieve draai aan moeten geven, aan dit liedje: We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar En toch zijn we DORPERS MET ELKAAR We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar En toch ZIEN WE OM NAAR ELKAAR. Het zou in deze tijd namelijk helemaal niet verkeerd zijn, om eens eventjes, al was het maar voor een dag, onze ego’s aan de kant te schuiven en eens met andere ogen naar elkaar te kijken. Wie weet komt u tot een ander inzicht, tot een nieuw inzicht over hoe het met uw buren gaat, wie ze echt zijn. We zijn namelijk geen concurrenten van elkaar, zoals de bijgevoegde afbeelding zegt, maar we zijn medebewoners op dezelfde planeet aarde. Misschien moeten we, of kunnen we in elk geval proberen eens wat vriendelijker te zijn tegen elkaar en echt te luisteren naar elkaar. We hebben namelijk overal wel een mening over en we weten het allemaal o zo goed te vertellen en te verkondigen. Maar naar mate ik verder kom in het groeiproces van het leven, te meer ik verondersteld sta van het feit dat ik het eigenlijk helemaal niet weet, geen flauw benul heb van bepaalde zaken en de ander dus nodig heb om me daarbij te helpen. Kijk, ik ben geen slager. Ik weet dat een stukje vlees gebakken moet worden. Maar hoe lang gaat die sparerib op het vuur? Of moet die misschien in de oven? Ik vraag dat dan maar aan de slager, die zal het vast weten. Of die stoofperen, hoe lang gaan die op het vuur? Laat ik het vuur hoog staan, of moet die wat lager als het kookt, meneer de groenteboer? Het zijn wellicht eenvoudige voorbeelden en iedereen stelt die vraag wel eens aan de slager of de groenteboer. Misschien heb je het zelfs eens aan je moeder gevraagd, of je oma, die waren toch de beste koks. Maar hoe zit het in jou leefomgeving? Heb jij mensen om je heen, waar je vragen mag stellen, waar je hulp kunt verwachten en niet zozeer een direct antwoord (omdat zij het allemaal al weten!). Mensen die je helpen vooruit te komen, zonder concurrentie aan te gaan, maar als het ware ‘als broertje of zusje’ naast je gaan staan. Niet omdat zij het al weten, ze zijn immers nog jong, door het ‘jes’ achter broer en zus, maar om samen de weg te bewandelen en te zoeken met elkaar naar ‘het antwoord’ of ‘de manier van leven’ (en soms van overleven). Het wordt een mooie dag vandaag. Begroet elkaar eens met een glimlach en zie om naar elkaar, niet als concurrent, maar als Dorpers (stadgenoten) onder elkaar! Have a nice day.

#muziek
11Dec2019
Tot hoe laat mag je muziek draaien?
Muziek

Om geluidshinder te voorkomen, bestaan er zogenaamde geluidvoorschriften. Deze staan vermeld in verschillende wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geluidhinder. In Nederland omvat deze industrielawaai: voor zover dit betrekking heeft op gezoneerde industrieterreinen, wegverkeerslawaai: bouwen van woningen langs wegen (niet voor 30 km/u-wegen), aanleg/ wijzigen van wegen (niet voor hoofdwegen en 30 km/u-wegen), spoorweglawaai: bouwen van woningen langs spoorwegen, aanleg / wijzigen van secundaire spoorwegen (niet het hoofdspoorwegnet). Maar hoe zit het nu met muziek? Muziek Nederland Nederland kent de Milieuwet voor bedrijven, maar deze wet is dus slechts enkel van toepassing op bedrijven en niet op bewoners. De wet geeft wel een goede indruk van wat onder geluidsoverlast moet worden verstaan: Overdag tussen 07.00-19.00 uur geldt een maximum van 35 decibel (dB). 's avonds tussen 19.00-23.00 geldt een maximum van 30 dB. 's nachts tussen 23.00-07.00 uur geldt een maximum van 25 dB.   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft als advies om in de APV 22.00 uur als nachtgrens te nemen waarna het stil moet zijn. Het is na 22.00 uur verboden op de een of andere wijze handelingen te verrichten waardoor geluidshinder wordt veroorzaakt.  Echter wat 'stil' of 'geluidshinder' concreet inhouden wordt niet benoemd.  Amsterdam gaat uit van 23.00 uur als grens tussen dag en nacht. Muziek België Het GAS-reglement bepaalt dat er tussen 22.00 uur en 07.00 uur geen rumoer meer gemaakt mag worden, om de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 07.00 uur en 22.00 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Het is verboden zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of nacht rumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, zoals bepaald in artikel 561,1 van het Strafwetboek. Geluidsoverlast Er is pas sprake van overlast als je regelmatig last hebt van jouw buren. Het beste wat je in dergelijk geval kan doen, is het eerst bespreken met jouw buren. In veel gevallen zijn ze zich niet eens bewust van de hinder die ze veroorzaken. Wanneer dit niet helpt, dan moet je een logboek gaan bijhouden waarin je noteert wanneer en welke vorm van geluidsoverlast te horen is. Maak eventueel opnames in jouw eigen woning om het volume van het geluid vast te leggen. Dit is nodig omdat je geluidsoverlast altijd moet bewijzen bij de autoriteiten. Woon je in een flatgebouw of in een woning van de woningbouwvereniging? Dan zijn er vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms bepalingen over geluidsoverlast. #muziek  #geluid #overlast #luisteren #wet #cafe #buren #muziekbijdeburen  #wanneermoetmuziekzachter   #wanneermuziekzachter     Lees meer De geschiedenis van elektronische muziek Schrijven met muziek Muziek streamen Lees meer Wat betekent muziek voor mij, de muzikale uitdaging Lyrics what do you mean Lyrics perfect