Meest gestemde posts
#chemtrails
28Jul2017
Orgone en chemtrails !
verbegbijazz

Een zeer controversieel wetenschapper uit onze tijd was ongetwijfeld Wilhelm Reich, hij is helaas meerdere malen voor gek verklaard en zo heb ik dan ook vaak mijn twijfels gehad over de bruikbaarheid van zijn theorieën.Naarmate de tijd voortschrijdt besef ik toch wel hoeveel brainwash er zit in de wetenschappelijke theorieën van deze tijd.De faculteit voor psychologie werd zo'n 50 jaar geleden(toen het door het gepeupel bezet werd) omgedoopt tot "Wilhelm Reich Instituut" later werd de bezetting ongedaan gemaakt en ging het onderricht in de psychologie verder in het gebouw, dat door de Amsterdammers werd gedoopt tot "de Doodkist".Het is mij niet duidelijk of er daar nog nieuwe ideeën worden geboren op het gebied van de Freudiaanse wetenschappen.Het transhumanisme zal toch een van de belangrijke moderne ideeën zijn, hoewel controversiëel !De planeet wordt met medeweten van ons allen steeds meer een woestijnachtig gebied.De electromagnetische smog, die in de tijd van Wilhelm Reich reeds bestond heeft door wifi en radar steeds meer verspreiding gevonden en dit zou er wel eens toe bij kunnen dragen.Het project met de cloudbuster om orgone in te zetten bij weermodificatie is nog niet erg van de grond gekomen. Toch blijf ik altijd nog hoop houden, dat er een dergelijke energie nog grote invloed kan hebben, het zal afhangen van de studie van deze kristallen en een betere studie van het weer en van de natuur.Er zal ongetwijfeld nog veel propaganda voor deze ideeën nodig zijn.Tussen haakjes : Sharon Daphna houdt zich hiermee bezig onder andere via lezingen en via de website : "thechembow.com " daar kan men dus heldere ideeën vinden over deze nieuwe technologie.Uiteraard kan men nog geen bewijzen verwachten omdat klimaateffecten pas op langere termijn een behoorlijk effect sorteren.Voor wie niet bij de pakken neer wil blijven zitten lijkt het mij echter de enige weg om toch maar wat te doen tegen de uitzichtloze geweldsspiraal waarin de huidige kapitalistische wereld zich bevindt.Het heeft allemaal te maken met de invloed van de deep state en patriarchale opbouw van de samenleving.Wie zich hiervoor interesseert kan zich oriënteren door de goede boeken hierover te lezen. Het is niet een kwestie van kritiekloos achter nieuwe ideeën aanhobbelen, maar het is eenvoudig zo, dat deze ideeën zichzelf toch opdringen omdat zij eenvoudig te actueel zijn om niet te zien, daarom wil ik ook het nu volgende interview presenteren, dat mogelijk nieuwe ideeën bevat. https://youtu.be/IBaqZ-RZMhQ Er is nog een link op wikipedia over de z.g. cloudbuster :https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudbuster

#verplichte vaccinaties
15Feb2019
Het is allemaal nogal dubieus wat onze regeringen als positief bestempelen...
EliseNijmegen

Er is een nationale en internationale wereldwijde promotie om uzelf en uw kinderen te laten vaccineren, ook hier in Nederland wordt er gepraat over het verplicht stellen van vaccinaties… https://www.gelderlander.nl/politiek/vvd-wil-onderzoek-naar-geldstraf-voor-vaccinatieweigeraars~ade96f59/ Tot zover de vrijheid van keuze van de individuele persoon. Terwijl de ingrediënten van de vaccinaties voor een deel kankerverwekkend blijken te zijn. Mij ontgaat de logica van de vaccinatie, afgezien nog van de gevaarlijke ingrediënten, van de Nederlanders en andere mensen in westerse samenlevingen als je tegelijkertijd miljoenen medisch niet gecheckte en ongevaccineerde mensen diezelfde samenlevingen binnenlaat. https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2019/02/14/daniel-prinz-deckt-auf-bestandteile-von-menschlichen-foeten-glyphosat-anderen-kampfstoffen-in-impfungen-offiziell-belegt/ Ook de klimaathoax is een door de elite opgezet plan, waarbij de klimaatprofeten u angst aanjagen en er geen enkel bewijs is voor de verhalen van de klimaatdwazen. https://climatechangedispatch.com/climate-alarmists-remain-in-denial/ In Amerika hebben 31.487 wetenschappers, waarvan ruim 9.000 met een doctoraat, een petitie getekend met de vraag om te stoppen met deze klimaathoax. http://www.petitionproject.org/gw_article/Review_Article_HTML.php Een “beetje” geschiedenis hoe het is ontstaan… https://asweetdoseofreality.com/2019/01/15/chemtrails-exposed-the-deep-state-and-the-new-manhattan-project/ Ook het 5G netwerk schijnt een gevaar te zijn voor mens en dier en we zouden, voor de gezondheid van uzelf en uw naasten de regering moeten oproepen om te stoppen met het kappen van de bomen om plaats te maken voor het 5G netwerk. https://www.disclose.tv/a-global-catastrophe-radiation-activist-warns-that-5g-networks-are-massive-health-experiment-360614 In 2020 gaat het Verdrag van Lissabon nog meer werken dan het al deed. Het ondemocratisch gesloten verdrag is eigenlijk een Europese grondwet. Daarin staat expliciet in dat de EU-wetgeving boven de nationale wetgeving zal gaan en dat de EU als geheel tegen de klimaatopwarming gaat strijden. Daarom heeft de EU ook de “Youth For Climate” jongerengroep in het leven geroepen en financieel gesponsord. http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/90/Het-Verdrag-van-Lissabon-holt-de-democratie-uit Het is een gevaarlijk verdrag, het Verdrag van Lissabon waarbij, zo schijnt, heel bewust is gekozen om de bevolkingen van Europa buiten spel te zetten. https://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/85118-de-europese-constitutie-en-het-verdrag-van-lissabon.html Het is aan ons, de Nederlandse en Europese bevolking om ons recht op te eisen. Om onze vrijheid, soevereiniteit en democratie terug te eisen. Onze kinderen hebben het recht om op te groeien in een vrij Nederland, een Nederland waar het veilig is, waar de gelijkheid, tolerantie, de gelijke rechten van vrouwen en de vrijheid van meningsuiting bestaan en waar onze voorouders, die hard hebben gevochten voor een beschaafde westerse samenleving, trots op kunnen zijn. Zoek contact met gelijkgestemden, met een groep, organisatie of partij die vecht voor het behoud van onze westerse normen, waarden en normaliteit! Stem ze weg in mei! #stemzeweg

#Chemtrails
28Aug2017
#Chemtrails Feit of Fictie
The Original Enrique

Oordeelt u zelf! Vliegtuigen hebben vaste routes toch? Dit kan ik niet verklaren. Nu sta ik er nog neutraal in, misschien zijn er logische verklaringen, maar ik vind het een vreemd fenomeen! Toch aparte luchten zo. Heeft u zelf tips of foto's voor dit blog of andere zienswijzen? Graag hoor ik van u. En zoals altijd; Delen graag! (Alle foto's zijn eigen(!) foto's, tenzij er foto's bijkomen door uploads van derden.)

#onvrede
28Feb2019
Stem op partijen die uit de EU willen!!!
EliseNijmegen

Dit Rutte kabinet, net zoals de vorige doen mee aan de globalistische agenda van de VN en EU en zijn mijns inziens niet mans genoeg om te doen wat goed is voor de Nederlandse bevolking. Sommige partijen voeren openlijk een antisemitische agenda, sommigen zijn tegen tolerantie en sluiten verdragen tegen homo’s en Christelijke partijen promoten de islam. Het is in mijn ogen een gekkenbende in Den Haag op een aantal politici na die nog wel gezond verstand bezitten en uit de dictatuur willen die de EU is geworden. De EU komt steeds met nieuwe waanzin wat voor meer onveilige situaties leidt voor de nationale bevolkingen. De immigratieproblematiek is gekomen door de EU, de puls visserij wordt de das omgedaan omdat politici niet opstaan tegen de EU. De EU wil ons als bevolkingen van de deelnemende lidstaten begrenzen op vele manieren, financieel, sociaal en op het gebied van vrijheid en de vrijheid van meningsuiting werkt vaak nog maar één kant op. Het nieuwste idee van de EU is om de auto’s ook te begrenzen… https://www.ad.nl/auto/eu-snelheidsbegrenzers-verplicht-voor-alle-nieuwe-auto-s-vanaf-2022~ad323ad6/ De EU negeert de gevaren van 5G, dat voor mens en dier levensgevaarlijk schijnt te zijn. Dat zal wel een reden hebben dat ze het gevaar voor de bevolking, alweer, negeren. https://youtu.be/Lo41MNQEOqA OneWeb, heeft de eerste reeks satellieten gelanceerd om internettoegang voor de 5G te verlenen aan landelijke regio’s over de hele wereld. In 2020 zouden dat 650 satellieten moeten zijn, met een uitbreidingsplan naar 900. https://www.engadget.com/2019/02/27/oneweb-satellite-internet-first-launch/ Hetzelfde verhaal met de chemtrails, het verspreiden van 16 miljoen ton aluminiumstof om de lucht af te koelen zal ongeveer 50 miljard mensen binnen 50 jaar doden zegt onderstaand artikel, ook zegt het dat het aluminiumstof is zo klein dat ze de bloed hersenbarrière passeren en Alzheimer veroorzaken en ook COPD. https://aufgewachter.wordpress.com/2015/04/19/das-verspruhen-von-16-millionen-tonnen-alu-staub-zur-klima-abkuhlung-wird-innerhalb-50-jahren-rund-2-milliarden-menschen-toten/ De Iraanse generaal is van plan om Amerika en Israël te breken en ziet Israël als de aartsvijand. Teheran zegt dat ze doordat ze het martelaarschap en de jihad (de oorlog tegen anders- of ongelovigen) hebben ze zullen winnen. https://www.timesofisrael.com/iranian-general-we-plan-to-break-us-israel-cleanse-world-of-their-filth/ Mijns inziens zou elk boek waar het woord jihad en/of de bijbehorende haatdragende boodschap in staat uit de Nederlandse en Europese westerse maatschappijen moeten worden gehaald aangezien we geen discriminatie op basis van geloof en/of geaardheid kunnen of willen tolereren. Eigenlijk strijden wij als Nederlandse bevolking net zoals andere Europese westerse landen voor rechtvaardigheid, voor een veilige samenleving waar vrouwen, kinderen en ouderen veilig over straat kunnen. Want we willen niet zoals Zweden worden waar elke week een bomaanslag is en er een onveilige samenleving is ontstaan door wanbeleid vanuit de regering die het door de EU en VN opgelegde politieke beleid volgen. https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/jede-woche-gibt-es-einen-bombenanschlag/ De politici die ons als Nederlandse bevolking zouden moeten vertegenwoordigen hier in Nederland maar ook in het Europese parlement falen. Bent u het ook oneens met de wijze waarop wij als Nederlandse bevolking worden behandeld door “onze” regering? Sluit u dan aan bij de gele hesjes, bij de terecht bezorgde Nederlanders die een verandering van beleid willen. Of het nu gaat over de krankzinnige immigratie invasie, de 5G, de klimaatwaanzin, de puls visserij, de hypotheek rente aftrek, de dividendlobby, schending van de beloftes, bonnetjesaffaire, de Demmink-zaak, verraad van het MKB, negeren van referenda, de islamisering, het afschaffen van het referendum, het Marrakeshverdrag, de discriminatie van de Nederlanders in eigen land, de AOW-leeftijd, het steeds maar duurder wordende eigen risico, over de studiefinanciering, de Chemtrails of de EU dictatuur, laat zien dat u het er niet mee eens bent en loop mee. En stem bij de Europese Parlementsverkiezingen op een partij die uit de EU wil!

#chemtrails
02Jul2017
Climate Change / Klimaatopwarming en Chemtrails
verbegbijazz

Om de gevolgen van Klimaatopwarming en het broeikaseffect tegen te gaan is men druk bezig met het verminderen van de hitte door verschillende substanties in de dampkring te injecteren, dit heet het Chemtrails-programma. Het heeft echter een averechts effect op de groei van gewassen en op de oogst van onze producten, die de bevolking moeten voeden. Ook gaan de giftige stoffen meer en meer in het drinkwater over.De conclusie van sommige politici, die wakker zijn geworden is, dat er zo spoedig mogelijk gestopt moet worden met deze chemische oorlogvoering.De vervuiling van de lucht moet bij de bron gestopt worden.Rosalind Peterson pleit er dan ook voor om niet te werken met vevuilingsrechten, die de producenten alleen maar aanmoedigen om nog meer te vervuilen. Maar het hele proces moet aan de bron aangepakt worden en de productie moet schoner gemaakt. Ik heb hier de video met Rosalind Peterson, die ik al eens eerder voorbij heb zien komen, de problemen zijn voldoende bekend en het wordt echt eens tijd, dat er iets aan gedaan wordt. Zonder veel omslag geef ik nu het woord aan     :               Rosalind Peterson ! :         https://youtu.be/L5is16A8pfw https://youtu.be/aN3iWeUY_wM