Meest gestemde posts
#haaien
06Sep2018
Zwemmen er haaien in de Waddenzee?
Piteke van der Meulen

Quote Haaien lijken weer terug in de Waddenzee  Friesch Dagblad Steeds vaker vinden vissers haaien als bijvangst in hun netten. Dat kan erop wijzen dat de haai weer helemaal terug is in de Waddenzee. De Waddenvereniniging vindt dit goed nieuws omdat de haai belangrijk is voor het goed functioneren van het ecosyteem. Haaien hebben als roofvissen een regulerende rol. Vroeger kwamen er veel haaien voor in de Wadden- en Noordzee. Vanaf de jaren zeventig nam de haaienstand af. De Waddenvereniging is een actie begonnen: "Elke vis telt" Om meer informatie te verkrijgen over de visstand. Ook willen ze meer voorlichting gaan geven over het belang van een goede visstand in de Waddenzee en maatregelen treffen om deze te verbeteren. Sinds een aantal jaren is er een goede samenwerking tussen garnalenvissers, onderzoekers en natuurorganisaties. Taggen In 2012 startte sportvisserij Nederland in samenwerking met IMARES het project Sharkatag. De door de sportvissers gevangen haaien werden voorzien van een merkje (tag). De afgelopen jaren zijn meer dan 2000 haaien gevangen en gemerkt. Uit de terugvangst van gemerkte haaien valt af te leiden dat de dieren zich noordwaarts, richting Waddenzee en Noordzeekustzone verspreiden. Daarom is dit jaar de merkenstudie uitgebreid naar de Waddenzee en de aangrenzende Noordzee. Daarbij wordt samengewerkt met garnalenvissers. Alle haaien die zij vangen tijdens het garnalenvissen, voorzien zij van een merkje in de rugvin. Verder worden ook de soort haai, lengte, geslacht en vangstlocatie genoteerd.  Bron: Waddenvereninging Hondshaai. Lengte 80 cm. De solitaire hondshaai is vooral in de schemering en 's nachts actief. Zijn voedsel zoekt hij op de bodem en bestaat voornamelijk uit schaal- en schelpdieren, wormen en kleine visjes. Nodig vriend uit Inloggen